Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Herb i flaga

Od listopada 2019 r. w Gminie Rychtal obowiązuje nowy herb, flaga i pieczęci. Zmiana dotychczasowego herbu spowodowana jest obowiązkiem zaopiniowania symboli przez właściwego ministra do spraw administracji publicznej, które z kolei winny być ustanowione zgodnie z zasadami heraldyki i miejscową tradycją historyczną. Uchwała w sprawie nowych symboli została podjęta podczas XIII Sesji Rady Gminy Rychtal, która odbyła się 25 października 2019 r.

Herb Gminy Rychtal przedstawia w polu błękitnym srebrny (biały) baran zwrócony w prawą stronę tarczy z głową zwróconą w lewą stronę tarczy, ze złotą (żółtą) aureolą wokół głowy, dzierżący złoty (żółty) drzewiec zwieńczony krzyżem, ze srebrną (białą) chorągwią z czerwonym krzyżem. Baran wspięty na zielonym wzgórzu.

Brak opisu obrazka

Flagę Gminy Rychtal stanowi prostokątna, dwudzielna płachta materiału o proporcjach boków wysokości do szerokości 5:8. Kolorystyka flagi Gminy Rychtal związana jest z przeważającymi barwami występującymi w herbie. Tworzą ją dwa kolory: biały i błękitny ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru białego a dolny błękitnego. Na środku flagi umieszczony jest herb Gminy Rychtal aby nadać indywidualny charakter.

   Brak opisu obrazka

Pieczęciami Gminy Rychtal są 3 pieczęcie z godłem Gminy i majuskułowym napisem otokowym: Gmina Rychtal, Wójt Gminy Rychtal, Rada Gminy Rychtal.

Załączniki:

PDFWniosek o przyznanie prawa do wykorzystywania herbu Gminy Rychtal (58,25KB)

PDFWniosek o przyznanie prawa do wykorzystywania logo Gminy Rychtal (58,12KB)