Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rachunki bankowe

Obsługa bankowa i numery kont:

Obsługę budżetu Gminy Rychtal prowadzi Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie.

Numery kont bankowych:

 • Podatki i opłaty lokalne, opłata skarbowa, opłata za wodę i odprowadzanie ścieków:
  Nr 59 8413 0000 0500 0273 2000 0106
 • Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
  Nr 94 8413 0000 0500 0273 2000 0155
 • Wadium i zabezpieczenia:
  Nr 86 8413 0000 0500 0273 2000 0105