Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ślubowanie na urzędnika samorządowego!

Dnia 18 stycznia 2023 roku Wójt Gminy Rychtal Adam Staszczyk przyjął uroczyste ślubowanie będące zakończeniem służby przygotowawczej urzędników samorządowych, które złożyła Agata Długaszewska Podinspektor ds. obywatelskich, obrony cywilnej, wojskowych i inicjatyw gospodarczych zatrudniona w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Rychtal.


Brak opisu obrazka


Osoba zatrudniana po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym kieruje się do odbycia służby przygotowawczej, której celem w myśl przepisów ustawy o pracownikach samorządowych jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania obowiązków. Zdany egzamin z wynikiem pozytywnym pozwolił na złożenie uroczystego ślubowania przed Wójtem w obecności kierowników referatów oraz pozwolił na nadanie statusu urzędnika samorządowego.