Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komisja Budżetu i Finansów

Przewodnicząca: 

  1. Urszula Opacka-Wypchło

Z-ca Przewodniczącego:

  1. Ewelina Usarek

Członkowie:

  1. Artur Jasiński
  2. Edward Machowski
  3. Kornelia Maryniak