Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Przewodniczący:

  1. Małgorzata Wrotnowska

Z-ca Przewodniczącej:

  1. Edward Machowski

Członkowie:

  1. Iwona Marczak
  2. Andrzej Ostrysz