Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gmina Rychtal uczestniczyła w ogólnopolskiej konferencji "Dziedzictwo kulturowe w rewitalizacji"!

► W dniach 24-25 listopada 2022r. w Mareckim Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym w Markach Gmina Rychtal uczestniczyła w ogólnopolskiej konferencji podsumowującej działania Narodowego Instytutu Dziedzictwa w zakresie ochrony zabytków i wykorzystania potencjału dziedzictwa w rewitalizacji, realizowanej w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki Nad Zabytkami na lata 2019-2022. Podczas kongresu mieliśmy możliwość zaprezentowania naszego dziedzictwa kulturowego, historii oraz dotychczasowych dokonań w zakresie rewitalizacji.

► 24 gminom z terenu całej Polski udzielono wsparcia w programie „Wzorcowa Rewitalizacja” organizowanym przez NID w zakresie opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego jako istotnego zasobu służącego przezwyciężaniu problemów społecznych i infrastrukturalnych.

► Gmina Rychtal jako jedna z dwóch z województwa wielkopolskiego miała przyjemność uczestniczenia w przedmiotowym pilotażowym programie. W ramach projektu gminom zapewniono wsparcie ekspertów z NID. Naszym opiekunem była Pani Anna Dyszkant, której chcemy serdecznie podziękować za odbyte szkolenia i konsultacje, których wynikiem jest opracowana diagnoza delimitacyjna, będąca podstawą do wyznaczenia obszaru rewitalizacji i opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji. GPR daje możliwość ubiegania się o środki zewnętrzne w kolejnej perspektywie finansowej i systematyzuje działania rewitalizacyjne.

 Kliknij tutaj, aby obejrzeć cały materiał!