Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Poprawa efektywności energetycznej budynków

Dostępne programy finansowe, wspierające poprawę charakterystyki energetycznej budynków, wraz z warunkami ich wykorzystania.

Szersze informacje dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/efektywnosci-energetycznej-budynkow

W zakładce tej znajdą Państwo informacje o obowiązujących przepisach, podstawowej wiedzy technicznej jak również odniesienia do najważniejszych inicjatyw wspierających obywateli w działaniu na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków.