Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Współraca z Organizacajmi Pozarządowymi

Wykaz organizacji pozarządowych i podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 rok o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 137 z późn. zm.) mających siedzibę na terenie Gminy Rychtal.

 

Ochotnicze Straże Pożarne:

 1. Nazwa organizacji: Ochotnicza Straż Pożarna w Drożkach
  Adres siedziby: Drożki 10A, 63-630 Rychtal
   
 2. Nazwa organizacji: Ochotnicza Straż Pożarna w Krzyżownikach
  Adres siedziby: Krzyżowniki 39A, 63-630 Rychtal
   
 3. Nazwa organizacji: Ochotnicza Straż Pożarna w Proszowie
  Adres siedziby: Proszów 9, 63-630 Rychtal
   
 4. Nazwa organizacji: Ochotnicza Straż Pożarna w Rychtalu
  Adres siedziby: ul. Ogrodowa 14A, 63-630 Rychtal
   
 5. Nazwa organizacji: Ochotnicza Straż Pożarna w Wielkim Buczku
  Adres siedziby: Wielki Buczek 4, 63-630 Rychtal 

Kluby sportowe:

 1. Nazwa organizacji: Gminny Klub Sportowy Rychtal
  Adres siedziby: ul. Ogrodowa 7, 63-630 Rychtal

Stowarzyszenia rejestrowe:

 1. Nazwa organizacji: Lokalne stowarzyszenie na rzecz integracji dzieci i młodzieży z rodziną i społecznością lokalną "NIEŚĆ RADOŚĆ"
  Adres siedziby: ul. Ogrodowa 12, 63-630 Rychtal
   
 2. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Drożkach
  Adres siedziby: Drożki 18A, 63-630 Rychtal
   
 3. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Proszowie
  Adres siedziby: Proszów 9, 63-630 Rychtal
   
 4. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Wielkim Buczku
  Adres siedziby: Wielki Buczek 16, 63-630 Rychtal

Pozostałe organizacje pozarządowe:

 1. Nazwa organizacji: Koło Gospodyń Wiejskich w Darnowcu
  Adres siedziby: Darnowiec 25, 63-630 Rychtal
   
 2. Nazwa organizacji: Koło Gospodyń Wiejskich w Krzyżownikach
  Adres siedziby: Krzyżowniki 39a, 63-630 Rychtal
   
 3. Nazwa organizacji: Koło Gospodyń Wiejskich w Rychtalu
  Adres siedziby: ul. Ogrodowa 12, 63-630 Rychtal
   
 4. Nazwa organizacji: Koło Gospodyń Wiejskich w Sadogórze
  Adres siedziby: Sadogóra 41, 63-630 Rychtal
   
 5. Nazwa organizacji: Koło Gospodyń Wiejskich w Skoroszowie
  Adres siedziby: Skoroszów 36, 63-630 Rychtal
   
 6. Nazwa organizacji: Koło Gospodyń Wiejskich w Stogniewicach
  Adres siedziby: Stogniewice 1,63-630 Rychtal
   
 7. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Nasz Rychtal Bogatą Krainą
  Adres siedziby: ul. Strumykowa 22, 63-630 Rychtal 

     8. Nazwa organizacji: STOWARZYSZENIE KUDŁATY AZYL

        Adres siedziby: Krzyżowniki 5, 63-630 Rychtal