Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KLUB SENIORA W DROŻKACH

KLUB SENIORA W DROŻKACH

Utworzenie pierwszego w gminie Klubu „Senior+” było możliwe dzięki pozyskaniu środków finansowych w kwocie: 148.645,28 zł z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Kolejne otrzymane dofinansowanie w wysokości: 10.591,00 zł w ramach tego samego działania, na lata 2021-2025, edycja 2021 Moduł 2 zapewni sprawne funkcjonowanie Klubu dla 20 seniorów, po 60 roku życia, nieaktywnych zawodowo, mieszkańców gminy Rychtal, zainteresowanych różnego rodzaju aktywnością
i integracją.

Zajęcia w Klubie Seniora w Drożkach mają na celu organizację czasu wolnego i integrację mieszkańców Gminy Rychtal powyżej 60 roku życia. W ramach spotkań odbywają się zajęcia plastyczne, kulinarne, rekreacyjno-ruchowe, rozwijające zainteresowania i wiele innych. Uczestnictwo w zajęciach Klubu Seniora jest dobrowolne i bezpłatne.

Utworzenie Klubu Seniora miało na celu stworzenie nowych więzi społecznych, co w dużej mierze się udało. Członkowie mają okazję integrować się a także pomagać sobie nawzajem.

Zaplanowane działania mają wspomagać seniorów w aktywnym spędzaniu czasu wolnego na wielu płaszczyznach. Zajęcia wpływają pozytywnie na kondycję fizyczną i psychiczną podopiecznych klubu.

 

Zakres proponowanych działań w Klubie Seniora obejmuje:

 • Integracyjne rozmowy przy kawie i słodkościach
 • Zajęcia plastyczne
 • spotkania ze specjalistami,
 • Joga i gimnastyka
 • Muzykowanie, karaoke, śpiew
 • Zajęcia kulinarne
 • spotkania seniorów z książką
 • wyjazdy krajoznawcze
 • gry planszowe.

► Informujemy, iż Gmina Rychtal otrzymała dofinansowanie w wysokości: 17 668,00 zł w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+” na lata 2021-2025, edycja 2022 Moduł 2 z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania Klubu Seniora w Drożkach, 63-630 Rychtal. Całość zadania: 47 632,88 zł.