Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wzór oświadczenia majątkowego

DOCXWzór - oświadczenie majątkowe wójta zastępcy wójta sekretarza gminy skarbnika gminy kierownika jednostki organizacyjnej gminy.docx (31,98KB)


DOCWzór - oświadczenie majątkowe radnych.doc (54,50KB)