Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informator GZZK

Do zadań Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego należy:
1) Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń,
2) Przygotowanie propozycji działań  i przedstawianie wójtowi wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w gminnym planie zarządzania kryzysowego,
3) Przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami,
4) Opiniowanie gminnego planu zarządzania kryzysowego.

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

 • 63-630 Rychtal, ul. Rynek 1
 • Telefon: 62 781 68 25
 • Telefon alarmowy: 572 870 896

Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie

 • 63-600 Kępno, ul. Broniewskiego 12
 • Telefon: 47 771 77 98
 • Faks: 62 332 43 38
 • Telefon alarmowy: 998, 112

Stanowisko dyspozytorskie Pogotowia Ratunkowego

 • 63-600 Kępno, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 36
 • Telefon: 62 782 74 20
 • Telefon alarmowy: 999

Komenda Powiatowa Policji

 • 63-600 Kępno, Chojęcin Szum ul. Jaśminowa 16
 • Telefon: 62 791 52 00
 • Faks: 62 791 52 15
 • Telefon alarmowy: 997

 Rewir dzielnicowych

 • Posterunek Policji w Trzcinicy z/s w Laskach
 • 63-620 Laski ul. Kępińska 10
 • tel. 62 781 83 97
 • 63-620 Rychtal, ul. Namysłowska 6
 • tel. 62 781 69 97

Samodzielny Publiczny Zakład  Opieki  Zdrowotnej - Izba Przyjęć (Szpitalny Oddział Ratunkowy)

 • 63-600 Kępno, ul. Szpitalna 7
 • Telefon: 62 782 73 00

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

 • 63-600 Kępno, ul. Pocztowa 1-3
 • Telefon:  62 782 32 38, 62 782 95 10
 • Faks: 62 782 32 38
 • Telefon alarmowy: 693 023 240

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

 • 63-600 Kępno, ul. Graniczna 14
 • Telefon: 62 782 24 91, 62 782 24 91