28
listopada
2021
Jakuba, Stefana, Romy
-1 °C
Kościół pw. Św. Rocha w Proszowie