Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2024
Styczeń: 20663Luty: 13640Marzec: 12375Kwiecień: 10293Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 0
Rok 2023
Styczeń: 32072Luty: 41160Marzec: 33915Kwiecień: 36398Maj: 44022Czerwiec: 26359
Lipiec: 14055Sierpień: 18228Wrzesień: 18147Październik: 15081Listopad: 28450Grudzień: 22386
Rok 2022
Styczeń: 37740Luty: 37037Marzec: 40336Kwiecień: 42293Maj: 38304Czerwiec: 45049
Lipiec: 29492Sierpień: 46418Wrzesień: 45196Październik: 35608Listopad: 42517Grudzień: 38243
Rok 2021
Styczeń: 18045Luty: 17795Marzec: 11211Kwiecień: 14011Maj: 25646Czerwiec: 38985
Lipiec: 28893Sierpień: 32894Wrzesień: 31870Październik: 26119Listopad: 16248Grudzień: 29356
Rok 2020
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 0Kwiecień: 0Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 61Październik: 18Listopad: 525Grudzień: 17896
 1. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 52995
 2. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 27366
 3. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 17120
 4. Przetargi
  Wyświetleń: 15280
 5. Procedura zgłoszenia na leczenie odwykowe GKPiRPA
  Wyświetleń: 12580
 6. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 11317
 7. Uchwały Rady Gminy Rychtal - 2020 rok
  Wyświetleń: 8114
 8. Transmisje obrad Rady Miejskiej Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 7126
 9. Zarządzenia Wójta Gminy Rychtal - 2021 rok
  Wyświetleń: 7066
 10. Uchwały Rady Gminy Rychtal - 2021 rok
  Wyświetleń: 7026
 11. Konkursy i nabory na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 5516
 12. Kierownictwo i pracownicy urzędu
  Wyświetleń: 5292
 13. 2022 rok
  Wyświetleń: 5239
 14. Konkursy i nabory na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 5217
 15. Referaty Urzędu Miejskiego Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 4702
 16. Ewidencja ludności i dowody osobiste
  Wyświetleń: 4596
 17. Terminy Sesji Rady Miejskiej Gminy Rychtal (2018-2024)
  Wyświetleń: 4512
 18. Referat Finansowy (RF)
  Wyświetleń: 4478
 19. Druki i formularze
  Wyświetleń: 4268
 20. Komunikaty i informacje
  Wyświetleń: 4092
 21. 2022 rok
  Wyświetleń: 3989
 22. Oświadczenia majątkowe Radnych - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 3842
 23. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 3752
 24. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 3750
 25. Kierownictwo
  Wyświetleń: 3731
 26. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 3667
 27. Uchwały Rady Gminy Rychtal - 2018 rok
  Wyświetleń: 3647
 28. Dowód osobisty - wniosek o wydanie dokumentu
  Wyświetleń: 3513
 29. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 3501
 30. Postępowania administracyjne
  Wyświetleń: 3442
 31. Strategie i programy
  Wyświetleń: 3410
 32. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest.
  Wyświetleń: 3368
 33. Skład Rady Miejskiej Gminy
  Wyświetleń: 3314
 34. 2021 rok
  Wyświetleń: 3302
 35. Kierownicy jednostek organizacyjnych i spółek
  Wyświetleń: 3300
 36. Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 3266
 37. Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej (RI)
  Wyświetleń: 3231
 38. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 3117
 39. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 3088
 40. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Rychtalu
  Wyświetleń: 3080
 41. Urząd Miejski
  Wyświetleń: 3055
 42. 2020 rok
  Wyświetleń: 3011
 43. 2020 rok
  Wyświetleń: 3002
 44. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 2958
 45. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własności gminy 2022 rok
  Wyświetleń: 2951
 46. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 2941
 47. Organy Gminy
  Wyświetleń: 2907
 48. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 2834
 49. Stypendium szkolne dla uczniów w roku szkolnym 2021/2022
  Wyświetleń: 2782
 50. 2021 rok
  Wyświetleń: 2761
 51. Petycje
  Wyświetleń: 2732
 52. Informacje o zagospodarowaniu przestrzennym
  Wyświetleń: 2697
 53. 2020 rok
  Wyświetleń: 2695
 54. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Klubu Senior+
  Wyświetleń: 2685
 55. Zarządzenia Wójta Gminy Rychtal - 2020 rok
  Wyświetleń: 2679
 56. Sprawozdania
  Wyświetleń: 2669
 57. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Klubu Senior+
  Wyświetleń: 2668
 58. Kontakt GKPiRPA
  Wyświetleń: 2620
 59. Rachunki bankowe
  Wyświetleń: 2614
 60. Instrukcja
  Wyświetleń: 2610
 61. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własności gminy 2021 rok
  Wyświetleń: 2605
 62. Narodowy Spis Powszechny
  Wyświetleń: 2602
 63. 2021 rok
  Wyświetleń: 2586
 64. Statut Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 2553
 65. Statut
  Wyświetleń: 2540
 66. Interpelacje i zapytania radnych w latach 2018-2023
  Wyświetleń: 2514
 67. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
  Wyświetleń: 2505
 68. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Wyświetleń: 2470
 69. Stan epidemiczny (COVID-19)
  Wyświetleń: 2465
 70. Struktura organizacyjna
  Wyświetleń: 2433
 71. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 2417
 72. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 2406
 73. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2394
 74. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własności gminy 2023 rok
  Wyświetleń: 2393
 75. Petycje
  Wyświetleń: 2372
 76. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 2361
 77. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2360
 78. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 2357
 79. Komunikaty i informacje
  Wyświetleń: 2297
 80. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 2270
 81. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 2244
 82. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 2240
 83. Regulamin
  Wyświetleń: 2228
 84. Informacja o sposobie doręczania dokumentów elektronicznych
  Wyświetleń: 2227
 85. Protokoły Rady Miejskiej Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 2217
 86. Sprawozdania
  Wyświetleń: 2201
 87. Obwieszczenie Wójta Gminy Rychtal o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokali inwestycji celu publicznego RI.6730.1.2021.CP
  Wyświetleń: 2194
 88. Pobierz programy
  Wyświetleń: 2193
 89. Komisja Oświaty, Sportu, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 2177
 90. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  Wyświetleń: 2177
 91. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 2171
 92. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 2169
 93. Komisja Budżetu i Finansów
  Wyświetleń: 2152
 94. " Za życiem"
  Wyświetleń: 2146
 95. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy - 2020 rok
  Wyświetleń: 2143
 96. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr. 12 w Rychtalu ul. Zawada 1
  Wyświetleń: 2129
 97. Program GKPiRPA
  Wyświetleń: 2113
 98. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej
  Wyświetleń: 2103
 99. Komunikaty i informacje - 2020 rok
  Wyświetleń: 2099
 100. Obwieszczenia - 2020 rok
  Wyświetleń: 2072
 101. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 2067
 102. Dotacje na zadania pożytku publicznego - otwarte konkursy ofert
  Wyświetleń: 2059
 103. Budżet i majątek jednostki
  Wyświetleń: 2056
 104. Uchwały Rady Gminy Rychtal - Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 2043
 105. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 2041
 106. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Rekultywacja składowiska odpadów w Proszowie RI.6220.1.2021
  Wyświetleń: 2027
 107. Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 2020
 108. Obwieszczenie Wójta Gminy Rychtal o zakończeniu postępowania administracyjnego RI.6730.1.2021.CP
  Wyświetleń: 2015
 109. "Dobry Start"
  Wyświetleń: 1995
 110. Sprawozdania
  Wyświetleń: 1968
 111. Regulamin GKPiRPA
  Wyświetleń: 1961
 112. Zawiadomienie Wójta Gminy Rychtal o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy RI.6730.2.2021
  Wyświetleń: 1953
 113. „SENIOR+”
  Wyświetleń: 1946
 114. 2022 rok
  Wyświetleń: 1944
 115. Czystsze powietrze
  Wyświetleń: 1943
 116. Świadczenia rodzinne
  Wyświetleń: 1935
 117. Program priorytetowy "Czyste Powietrze''
  Wyświetleń: 1928
 118. Skład GKPiRPA
  Wyświetleń: 1916
 119. REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
  Wyświetleń: 1907
 120. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Klubu Senior+
  Wyświetleń: 1904
 121. 2023 rok
  Wyświetleń: 1896
 122. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  Wyświetleń: 1876
 123. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1845
 124. Uchwały Rady Gminy Rychtal - Kadencja 2002-2006
  Wyświetleń: 1825
 125. Pomoc społeczna
  Wyświetleń: 1823
 126. Terminarz posiedzeń GKPiRPA
  Wyświetleń: 1800
 127. Cyberbezpieczeństwo w Urzędzie Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 1799
 128. Obwieszczenia/Zawiadomienia
  Wyświetleń: 1790
 129. Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego budowa elektrowni fotowoltaicznej RI.6220.2.2021
  Wyświetleń: 1778
 130. Dyżur Przewodniczącej Rady Gminy
  Wyświetleń: 1757
 131. Raporty dostępności
  Wyświetleń: 1755
 132. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 1746
 133. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1729
 134. Karta Dużej Rodziny
  Wyświetleń: 1720
 135. Punkt konsultacyjny GKPiRPA
  Wyświetleń: 1717
 136. Dodatek osłonowy
  Wyświetleń: 1715
 137. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 1693
 138. Fundusz alimentacyjny
  Wyświetleń: 1689
 139. Plany postępowań 2021 r.
  Wyświetleń: 1687
 140. Zarządzenie Nr 1/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 04-01-2021 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 1687
 141. Sprawozdanie 2021 r. I kwartał
  Wyświetleń: 1675
 142. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 1674
 143. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 1670
 144. Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rychtal w zakresie uwzględnionych uwag.
  Wyświetleń: 1657
 145. Sprawozdanie z konsultacji z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1647
 146. Spisy powszechne
  Wyświetleń: 1605
 147. Zespół Interdyscyplinarny
  Wyświetleń: 1589
 148. Analiza stanu gospodarki odpadami w Gminie Rychtal
  Wyświetleń: 1587
 149. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 1587
 150. Przemoc
  Wyświetleń: 1572
 151. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 1562
 152. Wyniki badań wody
  Wyświetleń: 1554
 153. Klauzula informacyjna -RODO
  Wyświetleń: 1542
 154. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 1537
 155. KLUB SENIORA W DROŻKACH
  Wyświetleń: 1534
 156. Konsultacje społeczne projektu Rocznego ProgramuWspółpracy Gminy Rychtal z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2022
  Wyświetleń: 1523
 157. Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 rok
  Wyświetleń: 1521
 158. Nabór na rachmistrza spisowego
  Wyświetleń: 1517
 159. Sprawozdania
  Wyświetleń: 1515
 160. Zapytanie cenowe - mikrobus UNIEWAŻNIONE
  Wyświetleń: 1501
 161. Jubileusz Długoletniego Pożycia Małżeńskiego / Złote Gody
  Wyświetleń: 1500
 162. 2022 rok
  Wyświetleń: 1497
 163. 2022 rok
  Wyświetleń: 1497
 164. Akt zgonu – odtworzenie aktu zgonu sporządzonego za granicą
  Wyświetleń: 1491
 165. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej
  Wyświetleń: 1485
 166. Zarządzanie kryzysowe
  Wyświetleń: 1484
 167. Akt zgonu – sporządzenie aktu zgonu
  Wyświetleń: 1479
 168. Akt zgonu – transkrypcja zagranicznego aktu zgonu- przeniesienie zagranicznego aktu zgonu do rejestru stanu cywilnego
  Wyświetleń: 1479
 169. Zapytanie ofertowe „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1475
 170. Świadczenia wychowawcze 500+
  Wyświetleń: 1469
 171. Zapytanie Ofertowe RI.271.6.2021 Usuwanie awarii na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych 2021 powtórzony
  Wyświetleń: 1458
 172. Uchwały Rady Gminy Rychtal - 2019 rok
  Wyświetleń: 1453
 173. Realizacje zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 1447
 174. Zmiana nazwiska po rozwodzie
  Wyświetleń: 1434
 175. Konkursy i nabory na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 1433
 176. Zmiana imienia i/lub nazwiska na podstawie przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska
  Wyświetleń: 1424
 177. Uznanie ojcostwa dziecka
  Wyświetleń: 1422
 178. Uchwała Nr XXVIII/185/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 15-02-2021 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
  Wyświetleń: 1421
 179. Rejestracja działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1403
 180. W trosce o czyste powietrze
  Wyświetleń: 1399
 181. Realizacja zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert - Rekreacja i szkolenie dzieci z terenu gminy Rychtal w zakresie piłki nożnej
  Wyświetleń: 1396
 182. Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RI.271.16.2021 - II postępowanie 
  Wyświetleń: 1389
 183. Uchwała Nr XXX/200/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-04-2021 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za uczestnictwo w zajęciach organizowanych w Klubie Seniora w Drożkach
  Wyświetleń: 1384
 184. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i czasowego
  Wyświetleń: 1381
 185. Zmiana nazwiska dziecka w wyniku zawarcia małżeństwa przez matkę dziecka z mężczyzną, który nie jest ojcem dziecka
  Wyświetleń: 1378
 186. Kwalifikacja wojskowa
  Wyświetleń: 1374
 187. Uchwała Nr III/12/2018 Rady Gminy Rychtal z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rychtal na 2018 rok
  Wyświetleń: 1367
 188. 2019 rok
  Wyświetleń: 1363
 189. Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Rychtal z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 1360
 190. Uchwała Nr XVII/173/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2020 w sprawie: przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok.
  Wyświetleń: 1359
 191. Prostowanie i uzupełnianie aktów stanu cywilnego
  Wyświetleń: 1357
 192. Ogłoszenie o zamówieniu dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RI.KDO.271.7.2020
  Wyświetleń: 1352
 193. Zaświadczenie o stanie cywilnym
  Wyświetleń: 1348
 194. Odpisy skrócone, zupełne i wielojęzyczne aktów stanu cywilnego i zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby.
  Wyświetleń: 1343
 195. Zaświadczenia z akt ewidencji ludności
  Wyświetleń: 1334
 196. Wójt Gminy Rychtal ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2, położonego w Rychtalu przy ul. Namysłowskiej nr 16.
  Wyświetleń: 1333
 197. 2018 rok
  Wyświetleń: 1332
 198. Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Rychtal z dnia 28 listopada 2018 rok w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
  Wyświetleń: 1331
 199. Zameldowanie na pobyt czasowy obywateli polskich
  Wyświetleń: 1331
 200. Zmiana imienia (imion) dziecka do 6 miesięcy od sporządzenia aktu urodzenia
  Wyświetleń: 1328
 201. Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Rychtal z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 1320
 202. Wydanie zaświadczenia
  Wyświetleń: 1317
 203. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 1315
 204. Informacja o udzieleniu dotacji - STRAŻACKA WIGILIA GMINNA 2021
  Wyświetleń: 1310
 205. Sprawozdanie 2020 rok IV kwartał
  Wyświetleń: 1309
 206. Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych
  Wyświetleń: 1309
 207. Zameldowanie (wymeldowanie) decyzją administracyjną na pobyt stały i czasowy. Anulowanie powyższej czynności w drodze decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 1303
 208. Zameldowanie na pobyt stały obywateli polskich
  Wyświetleń: 1303
 209. Wydanie zaświadczenia
  Wyświetleń: 1297
 210. Informacja o zasiłku szkolnym i stypendium szkolnym
  Wyświetleń: 1296
 211. Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy Rychtal z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składników osobowych Komisji Rady Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 1294
 212. Wykreślenie (zakończenie) działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1294
 213. Rekrutacja dzieci do Gminnego Żłobka "Pastorówka" w Rychtalu na rok szkolny 2023/2024
  Wyświetleń: 1292
 214. Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  Wyświetleń: 1291
 215. Wpis do rejestru wyborców
  Wyświetleń: 1290
 216. Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Rychtal z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 1287
 217. Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców
  Wyświetleń: 1287
 218. Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RI.271.24.2021
  Wyświetleń: 1286
 219. Informacja o działalności gospodarczej prowadzonej przed 2011 rokiem
  Wyświetleń: 1284
 220. Ogłoszenie o możliwości zakupu lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia
  Wyświetleń: 1284
 221. Szczepienie przeciwko COVID-19 w Gminie Rychtal
  Wyświetleń: 1283
 222. Posiłek w szkole i w domu
  Wyświetleń: 1280
 223. Wznowienie działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1280
 224. Wcześniejsze terminy Sesji Rady Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 1271
 225. Uchwała Nr SO – 0952/38/2/Ka/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Rychtal na 2021 rok.
  Wyświetleń: 1269
 226. Zasiłek rodzinny
  Wyświetleń: 1257
 227. Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi
  Wyświetleń: 1253
 228. Zawieszenie działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1253
 229. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1252
 230. Ogłoszenie RI.6183.9.2021 ,,Szkody w rolnictwie 2021''
  Wyświetleń: 1250
 231. Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Rychtal z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rychtal z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019
  Wyświetleń: 1250
 232. Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RI.271.2.2021
  Wyświetleń: 1247
 233. Komunikaty i informacje
  Wyświetleń: 1246
 234. Terminarz polowań sezon 2021-2022 Koło Łowieckie Jaźwiec Katowice
  Wyświetleń: 1245
 235. Akt urodzenia – sporządzenie aktu urodzenia dziecka, którego rodzice nie pozostają w związku małżeńskim – rejestracja noworodka – uznanie ojcostwa przy rejestracji dziecka
  Wyświetleń: 1244
 236. Zawieszanie i cofanie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego
  Wyświetleń: 1243
 237. Zwolnienie i ulga z tytułu nabycia gruntów lub przejęcia w trwałe zagospodarowanie gruntów na utworzenie nowego lub powiększenie już istniejącego gospodarstwa rolnego
  Wyświetleń: 1242
 238. 2023 rok
  Wyświetleń: 1241
 239. Przyjmowanie podań o zastosowanie ulg w spłacie podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 1241
 240. Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Rychtal z dnia 21 grudnia 2018 roku w sparwie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2019 rok
  Wyświetleń: 1241
 241. 2021 rok
  Wyświetleń: 1239
 242. Akt małżeństwa – transkrypcja zagranicznego aktu małżeństwa- przeniesienie zagranicznego aktu małżeństwa do rejestru stanu cywilnego
  Wyświetleń: 1238
 243. Poprawa efektywności energetycznej budynków
  Wyświetleń: 1235
 244. Konsultacje społeczne dotyczące projektu „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rychtal na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku.”
  Wyświetleń: 1232
 245. Wzór oświadczenia majątkowego
  Wyświetleń: 1232
 246. Nadanie numeru PESEL
  Wyświetleń: 1229
 247. XXVII Sesję Rady Gminy Rychtal - 29 grudnia 2020 roku
  Wyświetleń: 1229
 248. Akt urodzenia – transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia - przeniesienie zagranicznego aktu urodzenia do rejestru stanu cywilnego
  Wyświetleń: 1227
 249. Podatek od środków transportowych dla osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
  Wyświetleń: 1224
 250. Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Rychtal z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rychtal na 2018 rok
  Wyświetleń: 1223
 251. Uchwała Nr XVIII/114/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 13-02-2020 w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. (UCHYLONO)
  Wyświetleń: 1223
 252. Zarządzenie Nr 2/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 04-01-2021 w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracownikówUrzędu Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 1221
 253. Obwieszczenie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym RI.6730.2.2021
  Wyświetleń: 1220
 254. Podatek leśny od osób fizycznych i prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej
  Wyświetleń: 1217
 255. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Wyświetleń: 1215
 256. Uchwała Nr XXI/136/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-06-2020 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 1214
 257. Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RI.DGR.271.6.2020
  Wyświetleń: 1213
 258. Realizacja zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert - Strażacka Wigilia Gminna
  Wyświetleń: 1213
 259. Informacja w wykonania budżetu za IV kwartał 2020 r.
  Wyświetleń: 1210
 260. Zapytanie ofertowe RI.WŻR.3.2020
  Wyświetleń: 1210
 261. Uchwała Nr III/14/2018 Rady Gminy Rychtal z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2019 rok
  Wyświetleń: 1205
 262. XXIX Sesja Rady Gminy Rychtal - 22 marca 2021 roku
  Wyświetleń: 1205
 263. XXVI Sesja Rady Gminy Rychtal - 30 listopada 2020 roku
  Wyświetleń: 1202
 264. Program rządowy "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
  Wyświetleń: 1201
 265. Klub Seniora w Drożkach
  Wyświetleń: 1198
 266. Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RI.271.9.2021
  Wyświetleń: 1198
 267. Akt małżeństwa – zawarcie małżeństwa przed duchownym - ślub wyznaniowy ze skutkami cywilnoprawnymi - ślub konkordatowy
  Wyświetleń: 1197
 268. Zarządzenie Nr 3/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 05-01-2022 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.
  Wyświetleń: 1195
 269. Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 1193
 270. Zarządzenie Nr 102/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30-12-2020 w sprawie: planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2020 rok
  Wyświetleń: 1179
 271. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach
  Wyświetleń: 1177
 272. Dowód osobisty - zawiadomienie o utracie lub uszkodzeniu dokumentu
  Wyświetleń: 1176
 273. Akt małżeństwa – zawarcie małżeństwa za granicą
  Wyświetleń: 1175
 274. Ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka ,,Pastorówka'' w Rychtalu
  Wyświetleń: 1175
 275. Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RI.271.7.2021
  Wyświetleń: 1171
 276. Naliczanie kar za niszczenie lub usuwanie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia
  Wyświetleń: 1169
 277. Akt urodzenia – sporządzenie aktu urodzenia dziecka pochodzącego z małżeństwa – rejestracja noworodka
  Wyświetleń: 1168
 278. Akt urodzenia – odtworzenie aktu urodzenia sporządzonego za granicą
  Wyświetleń: 1163
 279. Rekrutacja
  Wyświetleń: 1159
 280. Uchwała Nr XXVI/168/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-11-2020 w sprawie przystąpienia Gminy Rychtal do realizacji Programu „Wspieraj Seniora”.
  Wyświetleń: 1155
 281. Nabór na stanowisko Opiekun Klubu Senior+
  Wyświetleń: 1152
 282. Plany postępowań 2022 r.
  Wyświetleń: 1150
 283. Zapytanie Ofertowe RI.271.25.2021 Usuwanie awarii na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych 2022
  Wyświetleń: 1150
 284. Zarządzenie Nr 99/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 21-12-2020 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury w Rychtalu.
  Wyświetleń: 1150
 285. Uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy Rychtal z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2018-2027
  Wyświetleń: 1148
 286. Obwieszczenie GKM-V.6220.3.2020 Wójta Gminy Trzcinica dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej ,,Trzcinica Solar Park''
  Wyświetleń: 1146
 287. Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości
  Wyświetleń: 1146
 288. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji LSR
  Wyświetleń: 1145
 289. Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej
  Wyświetleń: 1143
 290. Konsultacje społeczne PS dla WPR
  Wyświetleń: 1142
 291. Zarządzenie Nr 94/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 27-11-2020 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 1137
 292. Wniosek o przyznanie prawa do wykorzystywania logo oraz herbu Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 1133
 293. Petycja przyjęcia uchwały przez Radę Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 1131
 294. Zawiadomienie Wójta Gminy Rychtal o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy RI.6730.3.2021
  Wyświetleń: 1130
 295. Uchwała Nr XXVII/178/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2020 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2021 rok.
  Wyświetleń: 1120
 296. Zasiłek rodzinny - dodatki
  Wyświetleń: 1119
 297. Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RI.271.8.2021
  Wyświetleń: 1118
 298. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów obrębu Rychtal
  Wyświetleń: 1117
 299. Udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 1117
 300. Zarządzenie Nr 98/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 18-12-2020 w sprawie nabycia lokalu mieszkalnego do zasobu mienia komunalnego Gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 1117
 301. Uchwała Nr XXIX/186/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 22-03-2021 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy.
  Wyświetleń: 1116
 302. XXXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Rychtal - 7 maja 2021 roku
  Wyświetleń: 1110
 303. Obwieszczenia/Zawiadomienia
  Wyświetleń: 1108
 304. Akt małżeństwa – zawarcie małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego – ślub cywilny
  Wyświetleń: 1106
 305. Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 1106
 306. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 1105
 307. Zarządzenie Nr 94A/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 01-12-2020 w sprawie: wniesienia wkładu pieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ZZO OLSZOWA
  Wyświetleń: 1104
 308. Uchwała Nr XXVI/167/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-11-2020 w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Rychtalu.
  Wyświetleń: 1100
 309. Zarządzenie Nr 96/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 10-12-2020 w sprawie :zmian budżetu i w budżecie Gminy Rychtal na 2020 rok
  Wyświetleń: 1100
 310. Uchwała Nr II/4/2018 Rady Gminy Rychtal z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz wyboru przewodniczącego Komisji
  Wyświetleń: 1099
 311. Zarządzenie Nr 95/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 07-12-2020 w sprawie: planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2020 rok
  Wyświetleń: 1098
 312. Zezwolenie na wycięcie drzew, krzewów, zadrzewienia.
  Wyświetleń: 1097
 313. Uchwała Nr XXVII/172/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2020 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2021 rok
  Wyświetleń: 1093
 314. Uchwała Nr XIX/130/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 08-04-2020 w sprawie : zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rychtalu za 2019 rok.
  Wyświetleń: 1092
 315. Zarządzenie Nr 101/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30-12-2020 w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Rychtalu
  Wyświetleń: 1092
 316. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 1091
 317. Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RI.271.10.2021
  Wyświetleń: 1091
 318. Uchwała Nr XIX/126/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 08-04-2020 w sprawie : zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
  Wyświetleń: 1087
 319. Zapytanie ofertowe RI.271.3.2021 Przebudowa i rozbudowa istniejących schodów wejściowych budynku ratusza
  Wyświetleń: 1087
 320. Uchwała Nr XX/132/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 27-04-2020 w sprawie: przyjęcia Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Rychtal na lata 2020-2040
  Wyświetleń: 1083
 321. Uchwała Nr XXVI/165/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-11-2020 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Drożkach
  Wyświetleń: 1082
 322. Infolinia w sprawie koronawirusa dla osób głuchych
  Wyświetleń: 1081
 323. Uchwała Nr XIX/128/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 08-04-2020 w sprawie : zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
  Wyświetleń: 1080
 324. Uchwała Nr XIX/127/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 08-04-2020 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Poznaniu
  Wyświetleń: 1079
 325. Usuwanie wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 1078
 326. Termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021
  Wyświetleń: 1077
 327. Uchwała Nr XX/131/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 27-04-2020 w sprawie: przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wielkim Buczku
  Wyświetleń: 1075
 328. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE
  Wyświetleń: 1073
 329. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Opiekun Klubu Senior+
  Wyświetleń: 1072
 330. Uchwała Nr XXV/158/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-10-2020 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 1072
 331. Uchwała Nr XXIX/192/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 22-03-2021 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Rychtal
  Wyświetleń: 1071
 332. Uchwała Nr XXVI/163/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-11-2020 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy
  Wyświetleń: 1071
 333. Uchwała Nr XXIX/194/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 22-03-2021 w sprawie utworzenia „Klubu Seniora” w Drożkach
  Wyświetleń: 1070
 334. Pomoc Żywnościowa
  Wyświetleń: 1068
 335. Zarządzenie Nr 32/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30-04-2021 w sprawie:zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2021 rok
  Wyświetleń: 1067
 336. Uchwała Nr XXV/160/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-10-2020 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2020-2039
  Wyświetleń: 1066
 337. Uchwała Nr XXVII/170/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2020-2039.
  Wyświetleń: 1066
 338. XXX Sesja Rady Gminy Rychtal - 30 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 1066
 339. Uchwała Nr II/3/2018 Rady Gminy Rychtal z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rychtal oraz wyboru przewodniczącego komisji
  Wyświetleń: 1065
 340. Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia na budowę IR-V.7840.88.2021.7
  Wyświetleń: 1063
 341. Uchwała Nr XXIII/148/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 25-08-2020 w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Rychtal absolutorium za 2019 rok
  Wyświetleń: 1062
 342. Uchwała Nr XXVI/164/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-11-2020 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2020-2039
  Wyświetleń: 1059
 343. Zarządzenie Nr 36/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 17-05-2021 w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego Gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 1058
 344. Uchwała Nr XXVII/175/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2020 w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 1057
 345. Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy Rychtal z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 1056
 346. Uchwała Nr XXVI/166/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-11-2020 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rychtal z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2021
  Wyświetleń: 1055
 347. Raport o stanie gminy za 2020 rok
  Wyświetleń: 1052
 348. Uchwała Nr XXIX/188/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 22-03-2021 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rychtalu za 2020 rok.
  Wyświetleń: 1052
 349. Uchwała Nr XXVII/177/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2021- 2039.
  Wyświetleń: 1051
 350. Zarządzenie Nr 33/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30-04-2021 w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 1051
 351. Uchwała Nr XXV/159/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-10-2020 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy
  Wyświetleń: 1050
 352. Zasady udzielania pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1050
 353. Uchwała Nr I/2/2018 Rady Gminy Rychtal z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 1049
 354. Uchwała Nr XXI/138/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-06-2020 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 1049
 355. XXVIII Sesja Rady Gminy Rychtal - 15 lutego 2021 roku
  Wyświetleń: 1049
 356. Zarządzenie Nr 29/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 07-04-2021 w sprawie dzierżawy nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Rychtal w trybie bezprzetargowym.
  Wyświetleń: 1047
 357. Zapytanie ofertowe w ramach projektu pn. „Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy poprzez utworzenie pierwszego żłobka publicznego w Gminie Rychtal”
  Wyświetleń: 1043
 358. Uchwała Nr XVIII/122/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 13-02-2020 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wielkim Buczku
  Wyświetleń: 1041
 359. Zapytanie ofertowe „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”
  Wyświetleń: 1041
 360. INFORMACJA - ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO DLA ROLNIKÓW
  Wyświetleń: 1040
 361. XXXIII Sesja Rady Gminy Rychtal - 29 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 1040
 362. Uchwała Nr SO - 2/0951/387/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 lutego 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 1039
 363. Akt małżeństwa – odtworzenie aktu małżeństwa sporządzonego za granicą
  Wyświetleń: 1038
 364. Uchwała Nr SO - 2/0954/54/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 1037
 365. Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RI.271.13.2021
  Wyświetleń: 1036
 366. Świadczenia z pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1036
 367. Uchwała Nr XXIII/151/2020 Rady Gminy w Rychtalu z dnia 25-08-2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rychtal na rok szkolny 2020/2021
  Wyświetleń: 1035
 368. Uchwała Nr XXVII/169/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2020 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy.
  Wyświetleń: 1034
 369. Zapytanie cenowe - Zakup fabrycznie nowego 9-cio osobowego mikrobusa
  Wyświetleń: 1033
 370. Uchwała Nr XXIII/149/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 25-08-2020 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy
  Wyświetleń: 1031
 371. Kryterium dochodowe i sposób obliczania dochodu
  Wyświetleń: 1029
 372. Pomoc społeczna - wprowadzenie
  Wyświetleń: 1029
 373. Uchwała Nr XVI/113/2019 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-12-2019 W sprawie: uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2020 rok.
  Wyświetleń: 1029
 374. Przyjmowanie podań o zastosowanie ulg w spłacie podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych
  Wyświetleń: 1028
 375. Uchwała Nr XXIII/147/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 25-08-2020 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rychtal za 2019 rok
  Wyświetleń: 1027
 376. Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RI.271.12.2021
  Wyświetleń: 1025
 377. Uchwała Nr XXIII/150/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 25-08-2020 w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Rychtal na lata 2020-2024
  Wyświetleń: 1024
 378. Uchwała Nr XIX/124/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 08-04-2020 w sprawie zmiany Wieleoletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2020-2039.
  Wyświetleń: 1023
 379. Zarządzenie Nr 22/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 12-03-2021 w sprawie wprowadzenia zmian udzielania zamówień publicznych w Gminie Rychtal do kwoty 130 000zł
  Wyświetleń: 1023
 380. Uchwała Nr XIX/123/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 08-04-2020 W sprawie: zmian budżetu i w budżecie Gminy Rychtal na 2020 rok.
  Wyświetleń: 1021
 381. Uchwała Nr XXIX/189/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 22-03-2021 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 1021
 382. Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Nr 1/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1020
 383. Uchwała Nr XVIII/121/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 13-02-2020 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Drożkach
  Wyświetleń: 1020
 384. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3, położonego w miejscowości Proszów nr 12
  Wyświetleń: 1019
 385. Zarządzenie Nr 30/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 12-04-2021 w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rychtal” w roku 2021.
  Wyświetleń: 1019
 386. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów obrębu Rychtal
  Wyświetleń: 1018
 387. Zastosowanie ulg uznaniowych w podatku rolnym
  Wyświetleń: 1017
 388. Uchwała Nr XXIV/157/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 23-09-2020 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2020-2039
  Wyświetleń: 1016
 389. Uchwała Nr XXIX/191/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 22-03-2021 w sprawie określenia zasad i wysokości diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych Gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 1015
 390. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 1014
 391. Zarządzenie Nr 4/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 07-01-2021 w sprawie odwołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Rychtalu
  Wyświetleń: 1014
 392. Uchwała Nr XIX/125/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 08-04-2020 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kępińskiego
  Wyświetleń: 1013
 393. Zapytanie Ofertowe RI.271.6.2021 Usuwanie awarii na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych 2021
  Wyświetleń: 1013
 394. Zarządzenie Nr 25/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 18-03-2021 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Rychtal i jednostkach podległych na 2021 rok.
  Wyświetleń: 1010
 395. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Klubu Senior+
  Wyświetleń: 1007
 396. Uchwała Nr XVIII/118/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 13-02-2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok
  Wyświetleń: 1005
 397. Uchwała Nr XXIII/146/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 25-08-2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rychtal wotum zaufania
  Wyświetleń: 1004
 398. Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RI.271.20.2021
  Wyświetleń: 1003
 399. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 5 położonego w Rychtalu przy ul. Strumykowej 10
  Wyświetleń: 1000
 400. Uchwała Nr XXII/139/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 31-07-2020 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy
  Wyświetleń: 999
 401. Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RI.271.1.1.2023
  Wyświetleń: 998
 402. Zarządzenie Nr 31/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 29-04-2021 w sprawie :zmian budżetu i w budżecie gminy
  Wyświetleń: 998
 403. WYKAZ - GRUNTY O PRZEZNACZENIU MIESZANYM POZ.WKUR.4243.3.2021.PM.35
  Wyświetleń: 996
 404. Zarządzenie Nr 26/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30-03-2021 w sprawie:zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2021 rok
  Wyświetleń: 996
 405. Realizacja zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert - Bieg Chłopa i Baby
  Wyświetleń: 993
 406. Uchwała Nr XXVI/161/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-11-2020 w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej do podatku rolnego w 2021 roku
  Wyświetleń: 993
 407. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 992
 408. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożenia przez organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 990
 409. Uchwała Nr XVIII/116/2020 Rady Gminy w Rychtalu z dnia 13-02-2020 sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg,których zarządcą jest Gmina Rychtal
  Wyświetleń: 990
 410. Uchwała Nr XXIX/187/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 22-03-2021 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Rychtal na lata 2021-2039
  Wyświetleń: 989
 411. Nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy ds. obsługi Rady Gminy i promocji gminy w Urzędzie Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 983
 412. Konsultacje społeczne dotyczące opracowania Strategii Rozwoju Gminy Rychtal do 2030 roku.
  Wyświetleń: 980
 413. Informacja dotycząca wykonania budżetu Gminy Rychtal za 2020 rok
  Wyświetleń: 979
 414. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Wody Polskie PO.ZUZ.2.4210.195.2021.JG
  Wyświetleń: 978
 415. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Klubu Seniora +
  Wyświetleń: 978
 416. Sprawozdanie 2021 r. II kwartał
  Wyświetleń: 978
 417. Powołanie Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2021
  Wyświetleń: 975
 418. Uchwała Nr XVIII/120/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 13-02-2020 w sprawie zmian bużetu i w budżecie Gminy Rychtal na 2020 rok
  Wyświetleń: 971
 419. Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rychtal w zakresie uwzględnionych uwag.
  Wyświetleń: 967
 420. Wyniki otwartego konkursu ofert w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 967
 421. Uchwała Nr XXIV/156/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 23-09-2020 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy
  Wyświetleń: 965
 422. Wniosek o ulgę
  Wyświetleń: 965
 423. Zarządzenie Nr 18/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 01-03-2021 w sprawie wyznaczenia nauczycieli do zastępowania dyrektorów placówek oświatowych w przypadku ich nieobecności.
  Wyświetleń: 965
 424. 2022 rok
  Wyświetleń: 961
 425. Inofrmacja o udzieleniu dotacji na realizację zadania - Rekreacja i szkolenie dzieci z terenu gminy Rychtal w zakresie piłki nożnej
  Wyświetleń: 961
 426. Zarządzenie Nr 6/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 18-01-2021 w sprawie upoważnienia pracownikow Urzędu Gminy Rychtal do potwierdzania kserokopii dokumentów z oryginałem
  Wyświetleń: 958
 427. Uchwała Nr XXII/143/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 31-07-2020 Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rychtal na rok 2020
  Wyświetleń: 955
 428. Uchwała Nr SO-0951/76/D/2/Ka/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Rychtal
  Wyświetleń: 954
 429. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychtalu
  Wyświetleń: 953
 430. Nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy ds.księgowości budżetowej i rozliczeń majątku gminy w Urzędzie Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 951
 431. XXXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Rychtal - 7 czerwca 2021 roku
  Wyświetleń: 944
 432. Stopnie alarmowe
  Wyświetleń: 943
 433. Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji administracyjnej IR-V.7840.88.2021.7
  Wyświetleń: 942
 434. Zarządzenie Nr 20/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 11-03-2021 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości.
  Wyświetleń: 942
 435. Dowód osobisty - odbiór gotowego dokumentu
  Wyświetleń: 939
 436. Ogłoszenie Wójta Gminy Rychtal dot. konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. „Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rychtal na lata 2021-2028 z perspektywą do 2030"
  Wyświetleń: 939
 437. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  Wyświetleń: 939
 438. Zarządzenie Nr 19/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 09-03-2021 w sprawie ; zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2021-2039.
  Wyświetleń: 939
 439. Oświadczenie rolnik
  Wyświetleń: 938
 440. Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RI.271.15.2021
  Wyświetleń: 936
 441. Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Rychtal z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania - Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023
  Wyświetleń: 936
 442. Nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy ds. inwestycji i gospodarki przestrzennej - nierozstrzygnięty
  Wyświetleń: 934
 443. Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RI.271.14.2021
  Wyświetleń: 933
 444. Uchwała Nr XXII/140/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 31-07-2020 w sprawie :zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2020-2039
  Wyświetleń: 933
 445. Projekt „Centrum Wsparcia Doradczego – pilotaż”
  Wyświetleń: 932
 446. Uchwała Nr XXI/133/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-06-2020 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy
  Wyświetleń: 932
 447. Zawiadomienie Wójta Gminy Rychtal o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy RI.6730.4.2021
  Wyświetleń: 929
 448. Zarządzenie Nr 13/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 10-02-2021 w sprawie upoważnienia do prowadzenia rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez Wójta Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 927
 449. Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich przez wsparcie zakupu pokarmów pszczelich
  Wyświetleń: 921
 450. Zarządzenie Nr 28/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 31-03-2021 w sprawie :zmian budżetu i w budżecie gminy
  Wyświetleń: 920
 451. Uchwała Nr XXVIII/182/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 15-02-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2021-2039.
  Wyświetleń: 914
 452. Uchwała Nr XXX/201/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-04-2021 w sprawie rozpatrzenia petycji
  Wyświetleń: 914
 453. Uchwała Nr XXI/134/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-06-2020 w sprawie :zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2020-2039
  Wyświetleń: 913
 454. Zawiadomienie Wójta Gminy Rychtal o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy RI.6730.3.2021
  Wyświetleń: 911
 455. Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RI.271.18.2021
  Wyświetleń: 910
 456. Uchwała Nr XXX/195/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-04-2021 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy.
  Wyświetleń: 908
 457. Uchwała Nr XXX/196/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-04-2021 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Rychtal na lata 2021-2039
  Wyświetleń: 908
 458. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
  Wyświetleń: 907
 459. Uchwała Nr SO - 2/0951/386/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 lutego 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Rychtal
  Wyświetleń: 901
 460. Uchwała Nr XXVIII/181/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 15-02-2021 w sprawie : zmian budżetu i w budżecie gminy.
  Wyświetleń: 895
 461. Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RI.271.19.2021
  Wyświetleń: 889
 462. Uchwała Nr 154/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 25-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Rychtal dodatkowych udzialów w Spółce " Oświetlenie Uliczne i Drogowe" sp. z o.o z siedzibą w Kaliszu
  Wyświetleń: 889
 463. Uchwała Nr XXX/203/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-04-2021 w sprawie przekazania petycji podmiotowi właściwemu do jej rozpatrzenia
  Wyświetleń: 885
 464. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 881
 465. Dodatek węglowy
  Wyświetleń: 877
 466. Nabór na stanowisko pomoc kuchenna w żłobku w Rychtalu
  Wyświetleń: 877
 467. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego
  Wyświetleń: 877
 468. Zarządzenie Nr 30/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 12-04-2021 w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rychtal” w roku 2021.
  Wyświetleń: 875
 469. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Klubu Seniora +
  Wyświetleń: 873
 470. Informacja o średniej powierzchni gospodarstwa rolnego na terenie Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 871
 471. Zawiadomienie Wójta Gminy Rychtal o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy RI.6730.2.2021
  Wyświetleń: 870
 472. XXXVI Sesja Rady Gminy Rychtal - 5 października 2021 roku
  Wyświetleń: 866
 473. Zarządzenie Nr 37/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 28-05-2021 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 19/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie odwołania wydarzeń na terenie Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 865
 474. Zapytanie ofertowe w ramach projektu pn. „Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy poprzez utworzenie pierwszego żłobka publicznego w Gminie Rychtal”- usługa cateringowa - II postępowanie
  Wyświetleń: 864
 475. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Klubu Seniora +
  Wyświetleń: 862
 476. Informacje dla uchodźców z Ukrainy (UKR)
  Wyświetleń: 859
 477. Zarządzenie Nr 15/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 17-02-2021 w sprawie: planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury na 2021 rok
  Wyświetleń: 859
 478. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego
  Wyświetleń: 858
 479. Nabór na stanowisko opiekuna/opiekunki dziecięcej w żłobku w Rychtalu
  Wyświetleń: 858
 480. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 12, położonego w Rychtalu przy ul. Zawada nr 1
  Wyświetleń: 857
 481. Nabór na stanowisko osoba sprzątająca/woźny/woźna w żłobku w Rychtalu
  Wyświetleń: 856
 482. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2020 rok
  Wyświetleń: 855
 483. XXXIV Sesja Rady Gminy Rychtal - 14 lipca 2021 roku
  Wyświetleń: 855
 484. Zarządzenie Nr 50/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 22-07-2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących opracowania Strategii Rozwoju Gminy Rychtal do 2030 roku.
  Wyświetleń: 854
 485. Uchwała Nr SO – 0957/38/2/Ka/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 852
 486. Uchwała Nr XXX/202/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-04-2021 w sprawie rozpatrzenia petycji
  Wyświetleń: 848
 487. Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektów dokumentów zmiany uchwał w sprawie wprowadzenia, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
  Wyświetleń: 845
 488. XXXV Sesja Rady Gminy Rychtal - 31 sierpnia 2021 roku
  Wyświetleń: 845
 489. Realizacja zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert - Gminny Dzień Strażaka 2022
  Wyświetleń: 841
 490. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 840
 491. Uchwała Nr XIX/129/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 08-04-2020 w sprawie Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rychtal na rok 2020
  Wyświetleń: 837
 492. Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i rewitalizacji dla gminy Rychtal
  Wyświetleń: 835
 493. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Klubu Seniora +
  Wyświetleń: 835
 494. KOMUNIKAT wniosek o dodatek przysługujący podmiotom wrażliwym
  Wyświetleń: 834
 495. Zarządzenie Nr 51/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 16-08-2021 w sprawie dzierżawy nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Rychtal w trybie bezprzetargowym.
  Wyświetleń: 826
 496. Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 821
 497. Zarządzenie Nr 40/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 11-06-2021 w sprawie:zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2021 rok
  Wyświetleń: 818
 498. Zarządzenie Nr 45/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 06-07-2021 w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka „Pastorówka” w Rychtalu, ul. Kępińska 22, 63-630 Rychtal
  Wyświetleń: 818
 499. Zapytanie ofertowe RI.271.20.2021 w ramach projektu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rychtal”
  Wyświetleń: 817
 500. Informacja RODO dotycząca fanpage'a Gminy Rychtal pod nazwą „Gmina Rychtal” na portalu Facebook
  Wyświetleń: 815
 501. XXXVII Sesja Rady Gminy Rychtal - 25 listopada 2021 roku
  Wyświetleń: 815
 502. Uchwała Nr XXXII/205/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 07-06-2021 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy.
  Wyświetleń: 814
 503. Zarządzenie Nr 35/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 17-05-2021 w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego Gminy Rychtal w drodze przyjęcia darowizny.
  Wyświetleń: 810
 504. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 806
 505. Zarządzenie Nr 44/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30-06-2021 w sprawie :zmian budżetu i w budżecie gminy
  Wyświetleń: 805
 506. Zapytanie ofertowe w ramach projektu pn. „Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy poprzez utworzenie pierwszego żłobka publicznego w Gminie Rychtal”- usługa cateringowa
  Wyświetleń: 803
 507. Uchwała Nr XXXIII/212/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-06-2021 w sprawie utworzenia Gminnergo Żłobka "Pastorówka" w Rychtalu oraz nadania mu statutu.
  Wyświetleń: 802
 508. Zarządzenie Nr 42/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30-06-2021 w sprawie:zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2021 rok
  Wyświetleń: 802
 509. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Wody Polskie WR.ZUZ.5.421.882.2021.PG
  Wyświetleń: 801
 510. Oświadczenie przedsiębiorca
  Wyświetleń: 801
 511. Uchwała Nr XXXIII/216/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-06-2021 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rychtal na lata 2021- 2028 z perspektywą do 2030
  Wyświetleń: 800
 512. Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 799
 513. Zarządzenie Nr 6/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 18-01-2021 w sprawie upoważnienia pracownikow Urzędu Gminy Rychtal do potwierdzania kserokopii dokumentów z oryginałem
  Wyświetleń: 798
 514. Zarządzenie Nr 43/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30-06-2021 w sprawie:zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2021 rok
  Wyświetleń: 794
 515. Uchwała Nr XXXIII/209/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-06-2021 w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Rychtal absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
  Wyświetleń: 789
 516. Uchwała Nr XXXI/204/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 07-05-2021 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy.
  Wyświetleń: 787
 517. Wniosek o sprostowanie/uzupełnienie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 787
 518. Zarządzenie Nr 57/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 31-08-2021 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektorów placówek oświatowych w przypadku ich nieobecności
  Wyświetleń: 787
 519. Oświadczenie o stanie majątkowym
  Wyświetleń: 786
 520. Wniosek o wpisanie aktu urodzenia i zgonu
  Wyświetleń: 786
 521. Plan polowań zbiorowych w sezonie 2022-2023 Koło Łowieckie nr 6 ,,Jeleń'' w Rychtalu
  Wyświetleń: 785
 522. Program: Posiłek w szkole i w domu
  Wyświetleń: 784
 523. Zarządzenie Nr 42/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 05-06-2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie odwołania wydarzeń na terenie Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 784
 524. Zawiadomienie Wójta Gminy Rychtal o zakończeniu postępowania administracyjnego RI.6730.3.2021
  Wyświetleń: 784
 525. Uchwała Nr XXXIII/211/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-06-2021 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Rychtal na lata 2021-2039
  Wyświetleń: 783
 526. Zarządzenie Nr 54/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 26-08-2021 w sprawie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 783
 527. Uchwała Nr XXXIII/208/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-06-2021 w sprawie:zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rychtal za 2020 rok.
  Wyświetleń: 780
 528. Uchwała Nr XXXV/227/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 31-08-2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu publicznego.
  Wyświetleń: 778
 529. Uchwała Nr XXXII/206/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 07-06-2021 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Rychtal na lata 2021-2039
  Wyświetleń: 772
 530. XXXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy - 13 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 772
 531. GRANT - "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”
  Wyświetleń: 771
 532. Ocena stanu jakości wody Wodociąg Rychtal oraz Wielki Buczek - kwiecień 2022 rok
  Wyświetleń: 771
 533. Uchwała Nr XXXIV/217/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 14-07-2021 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy.
  Wyświetleń: 769
 534. Zarządzenie Nr 56/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 31-08-2021 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Drożkach
  Wyświetleń: 769
 535. Oświadczenie - zgoda jubilatów
  Wyświetleń: 768
 536. Uchwała Nr XXXIII/207/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-06-2021 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rychtal wotum zaufania
  Wyświetleń: 767
 537. Uchwała Nr XXXV/221/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 31-08-2021 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kępińskiemu
  Wyświetleń: 767
 538. Uchwała Nr XXXIII/215/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-06-2021 w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych będących w posiadaniu Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 763
 539. XL Sesja Rady Gminy Rychtal - 31 stycznia 2022 roku
  Wyświetleń: 757
 540. Uchwała Nr XXXIII/214/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-06-2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rychtal na lata 2021- 2030
  Wyświetleń: 755
 541. Zarządzenie Nr 46/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 14-07-2021 w sprawie:zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2021 rok
  Wyświetleń: 752
 542. Zarządzenie Nr 7/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 22-01-2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 750
 543. Uchwała Nr XXXV/220 /2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 31-08-2021 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Rychtal na lata 2021-2039
  Wyświetleń: 749
 544. Zapytanie ofertowe RI.271.22.2021 utworzenie ścieżki dydaktycznej na terenie Przedszkola Samorządowym w Rychtalu
  Wyświetleń: 748
 545. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 7, położonego w Drożkach 58A.
  Wyświetleń: 747
 546. Zarządzenie Nr 24/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 18-03-2021 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy.
  Wyświetleń: 746
 547. Zarządzenie Nr 41/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 11-06-2021 w sprawie :zmian budżetu i w budżecie gminy
  Wyświetleń: 746
 548. Uchwała Nr XXXV/219/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 31-08-2021 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy
  Wyświetleń: 743
 549. Uchwała Nr XXXIV/218/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 14-07-2021 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Rychtal na lata 2021-2039
  Wyświetleń: 742
 550. Uchwała Nr XXXV/222/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 31-08-2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rychtal na rok szkolny 2021/2022.
  Wyświetleń: 740
 551. Raport o stanie gminy za 2021 rok
  Wyświetleń: 739
 552. Zarządzenie Nr 8/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 03-02-2022 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rychtal na rzecz jej użytkowników wieczystych.
  Wyświetleń: 739
 553. Uchwały Rady Gminy Rychtal - Kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 738
 554. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska
  Wyświetleń: 738
 555. Uchwała Nr XXXV/225/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 31-08-2021 w sprawie sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 737
 556. Zawiadomienie Wójta Gminy Rychtal o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy RI.6730.6.2021
  Wyświetleń: 737
 557. Uchwała Nr XXXIII/210/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-06-2021 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy.
  Wyświetleń: 736
 558. Zmiany w programie „Dobry start”
  Wyświetleń: 735
 559. Uchwała Nr XXXV/224/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 31-08-2021 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 733
 560. Zarządzenie Nr 74/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 10-11-2021 w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2022 rok
  Wyświetleń: 727
 561. XXXIX Sesja Rady Gminy Rychtal - 28 grudnia 2021 roku
  Wyświetleń: 726
 562. Uchwała Nr XXXVII/244/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 25-11-2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  Wyświetleń: 725
 563. Obwieszczenie Wójta Gminy Rychtal o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 720
 564. Obwieszczenie Wójta Gminy Rychtal o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 719
 565. Uchwała Nr XXXVII/246/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 25-11-2021 w sprawie ustalenia wysokości diet radnych.
  Wyświetleń: 719
 566. Uchwała Nr XXXVI/232/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 05-10-2021 w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 718
 567. Uchwała Nr XXXVII/247/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 25-11-2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 717
 568. Zawiadomienie Wójta Gminy Rychtal o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy RI.6730.9.2021
  Wyświetleń: 715
 569. Uchwała nr SO 2/0950/197/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie możliwości spłaty kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 713
 570. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3, położonego w miejscowości Proszów nr 12
  Wyświetleń: 712
 571. Uchwały Rady Gminy Rychtal - Kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 710
 572. Nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy ds. obywatelskich, obrony cywilnej, wojskowych i inicjatyw gospodarczych
  Wyświetleń: 708
 573. Komunikat o zmianach specyfiki pracy w Urzędzie Gminy w Rychtalu
  Wyświetleń: 702
 574. Realizacja zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert - OSP Proszów
  Wyświetleń: 702
 575. Realizacja zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert - OSP Krzyżowniki
  Wyświetleń: 701
 576. Informacja o udzieleniu dotacji na realizację zadania - Gminny Dzień Strażaka 2022
  Wyświetleń: 700
 577. Uchwały Rady Gminy Rychtal - Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 693
 578. Zawiadomienie Wójta gminy Rychtal o zakończeniu postępowania administracyjnego RI.6730.2.2021.CP
  Wyświetleń: 693
 579. Wniosek o wpisanie aktu małżeństwa
  Wyświetleń: 691
 580. Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rychtal w 2022
  Wyświetleń: 690
 581. Zarządzenie Nr 79/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30-11-2021 w sprawie:zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2021 rok
  Wyświetleń: 690
 582. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska - dziecko
  Wyświetleń: 689
 583. Zarządzenie Nr 75/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 10-11-2021 w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2022-2039
  Wyświetleń: 689
 584. Uchwała Nr XXVII/174/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Rychtal na lata 2021-2025.
  Wyświetleń: 687
 585. Uchwała Nr XXXVII/245/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 25-11-2021 w sprawie określenia zasad i wysokości diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych Gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 687
 586. Obwieszczenie Wójta Gminy Rychtal o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokali inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 685
 587. Sprawozdanie 2021 r. IV kwartał
  Wyświetleń: 684
 588. Zarządzenie Nr 65/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 01-10-2021 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy.
  Wyświetleń: 684
 589. Zarządzenie Nr 81/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 06-12-2021 w sprawie: wniesienia wkładu pieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ZZO OLSZOWA
  Wyświetleń: 683
 590. Zarządzenie Nr 82/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 07-12-2021 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kontrolnej
  Wyświetleń: 682
 591. 2022-2025
  Wyświetleń: 680
 592. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022
  Wyświetleń: 678
 593. Zarządzenie Nr 61/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 14-09-2021 w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek budżetowych Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 678
 594. Informacja o udzieleniu dotacji - Bieg Chłopa i Baby
  Wyświetleń: 676
 595. Uchwała Nr XXXVI/228/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 05-10-2021 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy.
  Wyświetleń: 676
 596. Uchwała Nr XXXIX/252/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 28-12-2021 w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2022 rok.
  Wyświetleń: 675
 597. Uchwała Nr XXXVI/230/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 05-10-2021 w sprawie określenia zasad sprawienia pogrzebów oraz zwrotu kosztów pogrzebów realizowanych przez Gminę Rychtal
  Wyświetleń: 675
 598. Terminarz polowań zbiorowych sezon 2021-2022 Koło Łowieckie nr 6 ,,Jeleń''
  Wyświetleń: 674
 599. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Dalanów
  Wyświetleń: 673
 600. Zarządzenie Nr 62/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 28-09-2021 w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego Gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 673
 601. Uchwała Nr XXXVIII/248/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 13-12-2021 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy.
  Wyświetleń: 669
 602. RI.6220.9.2021 - Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego rozbudowa dróg gminnych wraz z przebudową płyty rynku w miejscowości Rychtal wraz z infrastrukturą techniczną
  Wyświetleń: 665
 603. Uchwała Nr SO – 2/0952/20/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Rychtal na 2022 rok.
  Wyświetleń: 665
 604. Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RI.271.1.2022
  Wyświetleń: 664
 605. Zarządzenie Nr 5/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 21-01-2022 w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Rychtal do dzierżawy i ustalenia ceny.
  Wyświetleń: 662
 606. Zarządzenie Nr 84/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 29-12-2021 w sprawie: planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury na 2022 rok
  Wyświetleń: 661
 607. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Klubu Senior+
  Wyświetleń: 657
 608. Zarządzenie Nr 36/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 17-05-2021 w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego Gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 656
 609. Zarządzenie Nr 85/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 29-12-2021 w sprawie:zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2021 rok
  Wyświetleń: 656
 610. TERRORYZM – STOPNIE ALARMOWE
  Wyświetleń: 654
 611. Uchwała Nr XXXIX/250/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 28-12-2021 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Rychtal na lata 2021-2039.
  Wyświetleń: 654
 612. Uchwała Nr XXX/197/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-04-2021 w sprawie Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rychtal na rok 2021
  Wyświetleń: 653
 613. Zarządzenie Nr 64/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30-09-2021 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy.
  Wyświetleń: 652
 614. Zarządzenie Nr 73/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 03-11-2021 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 651
 615. Uchwała Nr XXXIX/253/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 28-12-2021 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Rychtal na lata 2022-2024.
  Wyświetleń: 650
 616. Uchwała Nr XXXIX/254/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 28-12-2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024.
  Wyświetleń: 650
 617. Uchwała Nr XXXIX/249/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 28-12-2021 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy
  Wyświetleń: 649
 618. Uchwała Nr xxXIX/251/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 28-12-2021 w sprawie: uchwały Wieloletniej Prognozy Finasowej Gminy Rychtal na lata 2022-2039
  Wyświetleń: 648
 619. Zarządzenie Nr 60/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 13-09-2021 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy.
  Wyświetleń: 647
 620. Zarządzenie Nr 86/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 31-12-2021 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy.
  Wyświetleń: 647
 621. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Klubu Senior+
  Wyświetleń: 646
 622. Zarządzenie Nr 42/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 29-06-2021 wprowadzenia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz powołania komisji rekrutacyjnej do gminnego żłobka "Pastorówska" w Rychtalu
  Wyświetleń: 646
 623. Ocena stanu jakości wody Wodociąg Rychtal oraz Wielki Buczek - czerwiec 2022 rok
  Wyświetleń: 645
 624. Zarządzenie Nr 48/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 19-07-2021 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka „Pastorówka” w Rychtalu
  Wyświetleń: 644
 625. Zarządzenie Nr 35/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 17-05-2021 w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego Gminy Rychtal w drodze przyjęcia darowizny.
  Wyświetleń: 643
 626. Uchwała Nr XXIII/148/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 25-08-2020 w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Rychtal absolutorium za 2019 rok
  Wyświetleń: 641
 627. Zarządzenie Nr 83/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 14-12-2021 w sprawie:zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2021 rok
  Wyświetleń: 641
 628. Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" - edycja 2024
  Wyświetleń: 640
 629. Sprawozdanie 2021 r. III kwartał
  Wyświetleń: 639
 630. Zawiadomienie Wójta Gminy Rychtal o zakończeniu postępowania administracyjnego RI.6730.2021
  Wyświetleń: 639
 631. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własności gminy 2024 rok
  Wyświetleń: 637
 632. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 12, położonego w Rychtalu przy ul. Zawada nr 1
  Wyświetleń: 636
 633. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu podaje do publicznej wiadomości, że zamierza wydzierżawić na cele rolne nieruchomości położone na terenie gminy Rychtal, powiat kępiński woj. wielkopolskim
  Wyświetleń: 635
 634. Ogłoszenie o naborze na stanowisko ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
  Wyświetleń: 632
 635. Terminarz polowań zbiorowych sezon 2021-2022 Koło Łowieckie nr 6 ,,Jeleń'' w Rychtalu
  Wyświetleń: 630
 636. Uchwała Nr Rady Gminy Rychtal z dnia 01-01-2001 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy
  Wyświetleń: 629
 637. Terminarz polowań zbiorowych sezon 2021-2022 Koło Łowieckie nr 8 Klub Myśliwski w Ostrowie Wielkopolskim
  Wyświetleń: 626
 638. Taryfa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
  Wyświetleń: 625
 639. Uchwała Nr XXXVI/229/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 05-10-2021 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Rychtal na lata 2021-2039
  Wyświetleń: 625
 640. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Wyświetleń: 621
 641. Zawiadomienie Wójta Gminy Rychtal o zakończeniu postępowania administracyjnego polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej RI.6730.9.2021
  Wyświetleń: 618
 642. Zarządzenie Nr 69/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 26-10-2021 w sprawie powołania Zdespołu Interdyscyplinarnego w Rychtalu
  Wyświetleń: 616
 643. Zawiadomienie Wójta Gminy Rychtal o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy RI.6730.4.2021
  Wyświetleń: 616
 644. Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.
  Wyświetleń: 614
 645. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 610
 646. Stypendium szkolne dla uczniów w roku szkolnym 2022/2023
  Wyświetleń: 609
 647. Zawiadomienie Wójta Gminy Rychtal o zakończeniu postępowania administracyjnego polegającego na budowie drogi wewnętrznej dojazdowej RI.6730.11.2021
  Wyświetleń: 609
 648. Zawiadomienie Wójta Gminy Rychtal o zakończeniu postępowania administracyjnego polegającego na budowie drogi gminnej RI.6730.10.2021
  Wyświetleń: 608
 649. Zarządzenie Nr 68/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 19-10-2021 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy.
  Wyświetleń: 603
 650. Ponowne zapytanie ofertowe RI.271.3.2022 Modernizacja i doposażenie sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Rychtalu
  Wyświetleń: 600
 651. Zarządzenie Nr 70/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 28-10-2021 w sprawie odwołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Rychtalu
  Wyświetleń: 599
 652. Zarządzenie Nr 9/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 07-02-2022 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Rychtal na lata 2022-2039.
  Wyświetleń: 594
 653. Zarządzenie Nr 6/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 11-01-2021 w sprawie upoważnienia pracownikow Urzędu Gminy Rychtal do potwierdzania kserokopii dokumentów z oryginałem
  Wyświetleń: 593
 654. RI.6220.2.2022 - Budowa farmy fotowoltaicznej PV Sadogóra o mocy do 3,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
  Wyświetleń: 592
 655. Zapytanie cenowe RI.271.1.2022- usuwanie folii rolniczych innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 590
 656. Zarządzenie Nr 66/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 11-10-2021 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy.
  Wyświetleń: 590
 657. Zarządzenie Nr 17/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 23-02-2021 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 584
 658. Informacja dotycząca wykonania budżetu Gminy Rychtal za 2020 rok - kopia
  Wyświetleń: 582
 659. Zarządzenie Nr 67/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 12-10-2021 w sprawie:zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2021 rok
  Wyświetleń: 580
 660. Unieważnienie otwartego konkursy ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – edycja II
  Wyświetleń: 576
 661. Zarządzenie Nr 53/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 26-08-2021 w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. rewitalizacji
  Wyświetleń: 575
 662. Uchwała Nr SO-2/0951/533/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Rychtal
  Wyświetleń: 574
 663. Dyżur Przewodniczącej Rady Miejskiej Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 569
 664. Zarządzenie Nr 1/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 03-01-2022 w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 567
 665. Informacja o średniej powierzchni gospodarstwa rolnego na terenie Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 565
 666. Uchwała Nr XXXVII/238/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 25-11-2021 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2022 rok.
  Wyświetleń: 565
 667. Uchwała Nr XXXVII/243/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 25-11-2021 w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej do podatku rolnego w 2022 roku.
  Wyświetleń: 562
 668. Uchwała Nr XXXVII/241/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 25-11-2021 w sprawie określenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Rychtal
  Wyświetleń: 560
 669. Uchwała Nr XL/257/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 31-01-2022 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy.
  Wyświetleń: 559
 670. Uchwała Nr XXXVII/240/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 25-11-2021 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rychtal z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2022 r.
  Wyświetleń: 558
 671. Zarządzenie Nr 93/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 18-11-2020 w sprawie utworzenia Klubu Seniora w Drożkach oraz powierzenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychtalu realizacji zadania własnego gminy w zakresie pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia i zapewnienia miejsc w ośrodku wsparcia – Klub Seniora w Drożkach.
  Wyświetleń: 557
 672. Zarządzenie Nr 24/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 17-02-2022 w sprawie: przyjęcia Regulaminu realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rychtal” w roku 2022.
  Wyświetleń: 554
 673. Ogłoszenie o konsultacjach projektu Uchwały Rady Gminy Rychtal w sprawie przyjęcia proogramu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności tych zwierząt na terenie Gminy Rychtal na 2021 rok
  Wyświetleń: 553
 674. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Klubu Senior+
  Wyświetleń: 553
 675. XLII Sesja Rady Gminy Rychtal - 22 marca 2022 roku
  Wyświetleń: 551
 676. Uchwała Nr XXXVII/233/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 25-11-2021 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy.
  Wyświetleń: 550
 677. Wybory samorządowe 2024
  Wyświetleń: 549
 678. Uchwała Nr XL/263/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 31-01-2022 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rychtal na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028”.
  Wyświetleń: 547
 679. Uchwała Nr XL/265/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 31-01-2022 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Drożkach.
  Wyświetleń: 546
 680. Uchwała Nr XL/266/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 31-01-2022 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Drożkach.
  Wyświetleń: 544
 681. Uchwała Nr XXXVII/234/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 25-11-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Rychtal na lata 2021-2039.
  Wyświetleń: 543
 682. Uchwała Nr XXXVII/236/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 25-11-2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów obrębu Rychtal
  Wyświetleń: 542
 683. Uchwała Nr XL/258/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 31-01-2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Rychtal na lata 2021-2039.
  Wyświetleń: 541
 684. XLI Sesja Rady Gminy Rychtal - 22 lutego 2022 roku
  Wyświetleń: 541
 685. Zarządzenie Nr 7/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 01-02-2022 w sprawie:zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2022 rok
  Wyświetleń: 539
 686. Zarządzenie Nr 20/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 14-02-2022 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy.
  Wyświetleń: 538
 687. Uchwała Nr XXXVII/235/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 25-11-2021 w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.
  Wyświetleń: 537
 688. Zarządzenie Nr 25/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 24-02-2022 w sprawie:zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2022 rok
  Wyświetleń: 534
 689. Uchwała Nr XL/264/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 31-01-2022 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Drożkach.
  Wyświetleń: 533
 690. Uchwała Nr XXXVII/239/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 25-11-2021 w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok.
  Wyświetleń: 533
 691. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Okrzyce
  Wyświetleń: 532
 692. Zarządzenie Nr 59/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 14-06-2022 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół podstawowych.
  Wyświetleń: 532
 693. Sprawozdania 2022 r. I kwartał
  Wyświetleń: 531
 694. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – edycja II
  Wyświetleń: 530
 695. Przyjmowanie wpłat z tytułu dochodów budżetowych różnych: opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu, czynszu za najem, opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz innych niepodatkowych należności.
  Wyświetleń: 528
 696. Uchwała Nr XL/260/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 31-01-2022 w sprawie zmiany uchwały nr VIII/50/2019 Rady Gminy Rychtal z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie opłaty od posiadania psów.
  Wyświetleń: 528
 697. Uchwała Nr XXVII/176/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
  Wyświetleń: 528
 698. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Marysławin
  Wyświetleń: 526
 699. Stypendium szkolne dla uczniów w roku szkolnym 2021/2022
  Wyświetleń: 524
 700. XLIV Sesja Rady Gminy Rychtal - 15 czerwca 2022 roku
  Wyświetleń: 519
 701. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Ryniec
  Wyświetleń: 516
 702. Uchwała Nr SO-2/0951/440/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Rychtal
  Wyświetleń: 514
 703. OC GRANICZNE LUB ZIELONA KARTA DLA OBYWATELI UKRAINY WJEŻDZAJĄCYCH DO POLSKI
  Wyświetleń: 513
 704. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 7 w miejscowości Drożki
  Wyświetleń: 510
 705. Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2022 r.
  Wyświetleń: 506
 706. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Szarlota
  Wyświetleń: 505
 707. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Zachciała
  Wyświetleń: 501
 708. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Bandlów
  Wyświetleń: 500
 709. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Lubica
  Wyświetleń: 500
 710. Uchwała Nr SO – 2/0951/441/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 lutego 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 496
 711. Zapytanie ofertowe RI.271.2.2022 Modernizacja i doposażenie sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Rychtalu
  Wyświetleń: 494
 712. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Drożki
  Wyświetleń: 493
 713. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Gierczyce
  Wyświetleń: 493
 714. Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 7, położonego w Drożkach 58A.
  Wyświetleń: 492
 715. V2 - Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022
  Wyświetleń: 479
 716. Nabór na stanowisko pomoc kuchenna w żłobku w Rychtalu
  Wyświetleń: 476
 717. Informacja o udzieleniu dotacji na realizację zadania publicznego
  Wyświetleń: 474
 718. Zarządzenie Nr 24/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 18-03-2021 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy.
  Wyświetleń: 474
 719. Zarządzenie Nr 27/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 07-03-2022 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Rychtal na lata 2022-2039.
  Wyświetleń: 474
 720. Uchwała Nr XXVIII/183/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 15-02-2021 w sprawie przyjęcia na 2021 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane.
  Wyświetleń: 466
 721. Uchwała Nr XLI/269/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 22-02-2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kępińskiego
  Wyświetleń: 456
 722. Uchwała Nr XXVII/171/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/109/2019 Rady Gminy Rychtal z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2020.
  Wyświetleń: 456
 723. Zarządzenie Nr 45/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 12-04-2022 w sprawie powołania Komisji Socjalnej przy Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.
  Wyświetleń: 453
 724. Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych dla projektu dokumentu - PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄI PALIWA GAZOWE DLA GMINY RYCHTAL NA LATA 2022-2036
  Wyświetleń: 445
 725. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 442
 726. XLIII Sesja Rady Gminy Rychtal - 17 maja 2022 roku
  Wyświetleń: 441
 727. Uchwała Nr XLI/272/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 22-02-2022 w sprawie przystąpienia Gminy Rychtal do realizacji Programu “Korpus WsparciaSeniorów” na rok 2022.
  Wyświetleń: 439
 728. Uchwała Nr XXVII/180/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2020 w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/167/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Rychtalu.
  Wyświetleń: 439
 729. Informacja Komendy Powiatowej Policji w Kępnie
  Wyświetleń: 438
 730. Informacja o udzieleniu dotacji - Turniej Siatkówki Plażowej w Skoroszowie
  Wyświetleń: 437
 731. Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2021 r.
  Wyświetleń: 436
 732. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Klubu Senior+
  Wyświetleń: 436
 733. Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RI.271.8.2022
  Wyświetleń: 436
 734. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 436
 735. Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ,,Rozbudowa dróg gminnych wraz z przebudową płyty rynku w miejscowości Rychtal wraz z infrastrukturą techniczną''
  Wyświetleń: 434
 736. Uchwała Nr SO - 2/0955/98/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rychtal o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Rychtal za 2020 rok
  Wyświetleń: 431
 737. Uchwała Nr XLI/267/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 22-02-2022 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy.
  Wyświetleń: 431
 738. Uchwała Nr XLI/276/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 22-02-2022 w sprawie rozpatrzenia petycji
  Wyświetleń: 431
 739. Uchwała Nr LVII/361/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 23-01-2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 430
 740. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rychtal na rok 2023
  Wyświetleń: 427
 741. Uchwała Nr XXVII/179/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/166/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rychtal z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2021
  Wyświetleń: 427
 742. Wybory
  Wyświetleń: 425
 743. Wybory do Sejmu i Senatu
  Wyświetleń: 425
 744. Uchwała Nr XLI/277/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 22-02-2022 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.
  Wyświetleń: 424
 745. Uchwała Nr XLIII/292/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 17-05-2022 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (UCHYLONO)
  Wyświetleń: 424
 746. Zapytanie ofertowe RI.271.4.2022 Usuwanie materiałów zawierających azbest
  Wyświetleń: 424
 747. Sprawozdania
  Wyświetleń: 423
 748. Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RI.271.3.2022
  Wyświetleń: 422
 749. Uchwała Nr XLI/275/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 22-02-2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Rychtal
  Wyświetleń: 421
 750. Uchwała Nr SO – 2/0957/20/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 420
 751. Uchwała Nr XLI/268/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 22-02-2022 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Rychtal na lata 2022-2039
  Wyświetleń: 420
 752. Zarządzenie Nr 34/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30-04-2021 w sprawie :objęcia przez Gminę Rychtal dodatkowych udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu.
  Wyświetleń: 419
 753. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Szarlota
  Wyświetleń: 417
 754. Plany postępowań 2023 r.
  Wyświetleń: 417
 755. Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RI.271.2.2022
  Wyświetleń: 414
 756. Zarządzenie Nr 92/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 18-11-2020 w sprawie zmiany zarządzenia nr 59/2012 Wójta Gminy Rychtal z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie: utworzenia rejestru instytucji kultury oraz księgi rejestrowej dla instytucji kultury działających na obszarze Gminy Rychtal zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189)
  Wyświetleń: 413
 757. Uchwała Nr XLII/278/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 22-03-2022 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy.
  Wyświetleń: 412
 758. Ogłoszenie na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 411
 759. Sprawozdania 2022 r. II kwartał
  Wyświetleń: 406
 760. Uchwała Nr XVIII/119/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 13-02-2020 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim wraz z odpowiedzią na skargę
  Wyświetleń: 406
 761. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 404
 762. Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2022 r.
  Wyświetleń: 403
 763. Zarządzenie Nr 27/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30-03-2021 w sprawie :przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rychtal wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,informacją o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2020 rok.
  Wyświetleń: 402
 764. RI.271.2.2.2023 – usuwanie materiałów zawierających azbest z terenu gminy Rychtal w 2023 r.
  Wyświetleń: 401
 765. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – edycja II
  Wyświetleń: 399
 766. Zarządzenie Nr 5/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 18-01-2021 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 88/2020 Wójta Gminy Rychtal w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Rychtal ramowych zasad organizacji pracy zdalnej
  Wyświetleń: 399
 767. Zarządzenie Nr 38/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 28-05-2021 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 81/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30 października 2020 r. w sprawie czasowego zamknięcia hali sportowej w Rychtalu
  Wyświetleń: 397
 768. Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RI.271.4.2022
  Wyświetleń: 395
 769. 3 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022
  Wyświetleń: 394
 770. Plan polowań zbiorowych w sezonie 2022-2023 Koło Łowieckie Jaźwiec
  Wyświetleń: 394
 771. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Klubu Senior+
  Wyświetleń: 390
 772. XLV Sesja Rady Gminy Rychtal - 29 lipca 2022 roku
  Wyświetleń: 390
 773. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Klubu Senior+
  Wyświetleń: 382
 774. Ocena stanu jakości wody Wodociąg Rychtal oraz Wielki Buczek - kwiecień 2023
  Wyświetleń: 381
 775. Zarządzenie Nr 3/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 04-01-2021 w sprawie ustalenia minimalnych stawek miesięcznych czynszu najmu lokali użytkowych usytuowanych w nieruchomościach zabudowanych stanowiących własność gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 380
 776. Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Remont dachów wraz z naprawą kominów dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Swarzędzu na osiedlu Mielżyńskiego 135 i 136
  Wyświetleń: 379
 777. Zarządzenie Nr 104/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 31-12-2020 w sprawie: planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury na 2021 rok
  Wyświetleń: 379
 778. Realizacja zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert - OSP Krzyżowniki
  Wyświetleń: 377
 779. Zarządzenie Nr 4/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 14-01-2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 376
 780. Uchwała Nr XLII/279/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 22-03-2022 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Rychtal na lata 2022-2039
  Wyświetleń: 375
 781. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu "Rocznego Programu Wspólłpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2023"
  Wyświetleń: 373
 782. Realizacja zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert - Wigilia Strażacka
  Wyświetleń: 371
 783. Realizacja zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert - Turniej Siatkówki Plażowej w Skoroszowie
  Wyświetleń: 371
 784. Zarządzenie Nr 11/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 28-01-2021 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 60/2019 Wójta Gminy Rychtal z dnia 18 października 2019 roku w sprawie powołania Zdespołu Interdyscyplinarnego w Rychtalu
  Wyświetleń: 366
 785. Zarządzenie Nr 46/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 19-04-2022 w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy.
  Wyświetleń: 366
 786. Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 365
 787. Zarządzenie Nr 23/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 18-03-2021 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 364
 788. Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RI.271.1.2.2023
  Wyświetleń: 361
 789. Zarządzenie Nr 21/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 12-03-2021 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania wdrożenia monitorowania i ewaluacji i Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rychtal na lata 2021-2028 z perspektywą do 2030 roku.
  Wyświetleń: 358
 790. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lokalu Stogniewice
  Wyświetleń: 357
 791. RI.6220.1.2022 - Budowa drogi dojazdowej od ul. Kolejowej w Rychtalu do ul. Brzozowej w Zgorzelcu
  Wyświetleń: 354
 792. Zarządzenie Nr 5/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 18-01-2021 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 88/2020 Wójta Gminy Rychtal w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Rychtal ramowych zasad organizacji pracy zdalnej
  Wyświetleń: 351
 793. Powołanie Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2023
  Wyświetleń: 350
 794. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego pracę w gospodarstwie rolnym.
  Wyświetleń: 350
 795. Zarządzenie Nr 76/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 15-11-2021 w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetrycznej stosowanego do wyliczenia realacji określonej w art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych
  Wyświetleń: 350
 796. Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023
  Wyświetleń: 346
 797. Uchwała nr SO 2/0950/85/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie możliwości spłaty kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 344
 798. Uchwała Nr XXIX/190/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 22-03-2021 w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 w Gminie Rychtal
  Wyświetleń: 343
 799. Uchwała Nr XXI/137/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-06-2020 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Rychtal, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rychtal udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
  Wyświetleń: 341
 800. Konsultacje społeczne projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Rychtal z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2023
  Wyświetleń: 340
 801. Zarządzenie Nr 50/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 26-04-2022 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 339
 802. Zarządzenie Nr 35/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 25-03-2022 w sprawie:zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2022 rok
  Wyświetleń: 338
 803. Uchwała Nr LVII/352/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 21-02-2023 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobów jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
  Wyświetleń: 335
 804. Uchwała Nr XXVIII/184/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 15-02-2021 w sprawie petycji wniesionej przez Arkadiusza Rakoczego a dotyczącej wezwania Rady Gminy Rychtal do pilnego przyjęcia uchwały w sprawie uznania za niedopuszczalne jakichkolwiek działań władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczające społecznie mieszkańców gminy Rychtal z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych, oraz uznania za zasadne i nieodzowne, by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek Covid-19, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszta prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych
  Wyświetleń: 333
 805. Uchwała Nr XXII/141/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 31-07-2020 w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rychtal oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2020 roku
  Wyświetleń: 332
 806. Zarządzenie Nr 71/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 02-11-2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Rocznego ProgramuWspółpracy Gminy Rychtal z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2022
  Wyświetleń: 332
 807. Uchwała Nr XLIV/294/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 15-06-2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rychtal za 2021 rok.
  Wyświetleń: 329
 808. Zarządzenie Nr 36/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 28-03-2022 w sprawie :przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Rychtal za 2021 rok.
  Wyświetleń: 329
 809. Realizacja zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert - Bieg Chłopa i Baby
  Wyświetleń: 328
 810. Informacja o udzieleniu dotacji - Wigilia Strażacka
  Wyświetleń: 327
 811. Uchwała Nr XXII/145/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 31-07-2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o. o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
  Wyświetleń: 327
 812. Uchwała Nr XXVI/162/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-11-2020 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Rychtal oraz w sprawie warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu do tego uprawnionego.
  Wyświetleń: 327
 813. Uchwała Nr XXII/144/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 31-07-2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/109/2019 Rady Gminy Rychtal z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2020
  Wyświetleń: 326
 814. Uchwała Nr XLIV/293/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 15-06-2022 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rychtal wotum zaufania
  Wyświetleń: 324
 815. 2023 rok
  Wyświetleń: 323
 816. Zarządzenie Nr 39/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 31-03-2022 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Rychtal i jednostkach podległych na 2022 rok.
  Wyświetleń: 323
 817. Zgłoszenie do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 323
 818. Uchwała Nr XXIX/193/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 22-03-2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/172/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29 grudnia 2020 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2021 rok
  Wyświetleń: 321
 819. 2022 rok
  Wyświetleń: 319
 820. Uchwała Nr XLIV/295/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 15-06-2022 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rychtal absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok
  Wyświetleń: 319
 821. Uchwała Nr XLIV/301/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 15-06-2022 w sprawie ustalenia wysokości dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowgo odprowadzania ścieków.
  Wyświetleń: 319
 822. Zarządzenie Nr 13/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 08-02-2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Lubica ustalonej jako część wsi Drożki na osadę „Lubica”.
  Wyświetleń: 318
 823. Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RI.271.6.2022
  Wyświetleń: 317
 824. Uchwała Nr XVIII/115/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 13-02-2020 w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności
  Wyświetleń: 317
 825. Zarządzenie Nr 41/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 05-04-2022 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego budynku Urzędu Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 317
 826. Zarządzenie Nr 55/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 01-06-2022 w sprawie ustanowienia i wdrożenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 317
 827. Uchwała Nr XLIV/299/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 15-06-2022 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata
  Wyświetleń: 315
 828. Zarządzenie Nr 18/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 08-02-2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Zachciała ustalonej jako część wsi Sadogóra na osadę „Zachciała”.
  Wyświetleń: 314
 829. Zarządzenie Nr 37/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30-03-2022 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy.
  Wyświetleń: 314
 830. Obwieszczenie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na budowanie sieci elektroenergetycznej kablowej
  Wyświetleń: 313
 831. Uchwała Nr XLI/273/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 22-02-2022 w sprawie Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rychtal na rok 2022
  Wyświetleń: 313
 832. Uchwała Nr XLII/280/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 22-03-2022 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2024.
  Wyświetleń: 312
 833. Zarządzenie Nr 54/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 18-05-2022 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy
  Wyświetleń: 312
 834. 2024 rok
  Wyświetleń: 311
 835. Bezpłatny gminny przewóz pasażerski w dniu wyborów do sejmu RP i senatu RP w dniu 15 października 2023 roku.
  Wyświetleń: 311
 836. Uchwała Nr XLIV/296/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 15-06-2022 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy.
  Wyświetleń: 311
 837. Uchwała Nr XVIII/117/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 13-02-2020 w sprawie przyjęcia na 2020 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie oraz ustalenia specjalnościi form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane.
  Wyświetleń: 311
 838. Zarządzenie Nr 14/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 10-02-2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/2019 Wójta Gminy Rychtal z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia odpłatności i wyznaczenia osób odpowiedzialnych za korzystanie z mienia komunalnego - świetlic wiejskich oraz świetlicy środowiskowej.
  Wyświetleń: 311
 839. Wyniki otwartego konkursu ofert w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 310
 840. RI.6220.1.2023 - Budowa farmy fotowoltaicznej PV Darnowiec o mocy do 2,5 MW wraz z infrastruktura towarzyszącą.
  Wyświetleń: 306
 841. Ocena stanu jakości wody Wodociąg Rychtal oraz Wielki Buczek - luty 2023
  Wyświetleń: 305
 842. Uchwała Nr XLIII/282/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 17-05-2022 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Rychtal na lata 2022-2039
  Wyświetleń: 304
 843. Uchwała Nr XLIV/297/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 15-06-2022 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Rychtal na lata 2022-2039
  Wyświetleń: 304
 844. Zarządzenie Nr 49/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 26-04-2022 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy
  Wyświetleń: 304
 845. Informacja o przystąpieniu Gminy Rychtal do sprzedaży końcowej paliwa stałego po preferencyjnej cenie z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych
  Wyświetleń: 303
 846. Zarządzenie Nr 73/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 29-07-2022 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 303
 847. Program Priorytetowy ,,Ciepłe Mieszkanie''
  Wyświetleń: 302
 848. Uchwała Nr XLIII/281/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 17-05-2022 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy.
  Wyświetleń: 302
 849. Uchwała Nr XXIII/152/2020 Rady Gminy w Rychtalu z dnia 25-08-2020 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychtalu do prowadzenia postępowań z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 300
 850. Zarządzenie Nr 39/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 02-06-2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Rychtal na lata 2021- 2028 z perspektywą do 2030
  Wyświetleń: 300
 851. Ogłoszenie o naborze wniosków dot. udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
  Wyświetleń: 298
 852. Uchwała Nr XIV/155/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 23-09-2020 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia oraz wspólną realizację z Gminą Trzcinica i Gminą Bralin projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach: Rychtal, Trzcinica, Bralin”
  Wyświetleń: 298
 853. Obwieszczenie Wójta Gminy Rychtal o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa sieci elektroenergetycznej kablowej do 1kV, o długości 560 m, obręb Skoroszów
  Wyświetleń: 297
 854. Uchwała Nr XXI/135/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-06-2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/126/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 8 kwietnia 2020 r. , w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
  Wyświetleń: 297
 855. Zarządzenie Nr 47/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 20-04-2022 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy
  Wyświetleń: 297
 856. Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RI.271.5.2022
  Wyświetleń: 296
 857. Zarządzenie Nr 51/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 05-05-2022 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy
  Wyświetleń: 296
 858. Zarządzenie Nr 53/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 18-05-2022 w sprawie:zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2022 rok
  Wyświetleń: 293
 859. Uchwała Nr SO - 2/0953/193/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 września 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rychtal za pierwsze półrocze 2021 roku.
  Wyświetleń: 292
 860. Zarządzenie Nr 66/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 04-07-2022 w sprawie odwołania pana Leszka Musiały ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Wielkim Buczku.
  Wyświetleń: 292
 861. Zarządzenie Nr 76/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 01-08-2022 w sprawie : powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego w Rychtalu.
  Wyświetleń: 292
 862. Realizacja zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert - Sportowy rozwój dzieci z terenu gminy Rychtal w zakresie piłki nożnej
  Wyświetleń: 291
 863. Zarządzenie Nr 71/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 28-07-2022 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Rychtalu, ul. Osiedle 600-lecia 4, 63-630 Rychtal
  Wyświetleń: 291
 864. Zarządzenie Nr 9/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 28-01-2021 w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rychtal.
  Wyświetleń: 291
 865. Uchwała Nr XLV/306/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-07-2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Hali Sportowej w Rychtalu.
  Wyświetleń: 290
 866. Informacja o udzieleniu dotacji - Milenijny Turniej w tysiąca ''dobijanego'' w Skoroszowie
  Wyświetleń: 289
 867. Obwieszczenie o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 289
 868. Zarządzenia nr 42/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 07-04-2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychtalu do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenie pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia
  Wyświetleń: 289
 869. Uchwała Nr XXX/198/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-04-2021 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rychtal oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2021 roku.
  Wyświetleń: 288
 870. Obwieszczenie dla ludności Polskiej ws. prawa
  Wyświetleń: 287
 871. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Klubu Senior+
  Wyświetleń: 287
 872. Uchwała Nr XLV/304/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-07-2022 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 286
 873. Uchwała Nr XLV/305/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-07-2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich należących do Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 286
 874. Uchwała Nr XXIII/153/2020 Rady Gminy w Rychtalu z dnia 25-08-2020 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/168/2017 Rady Gminy Rychtal z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 286
 875. Zarządzenie Nr 16/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 08-02-2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Ryniec ustalonej jako część wsi Drożki na osadę „Ryniec”.
  Wyświetleń: 286
 876. Zarządzenie Nr 69/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 06-07-2022 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy
  Wyświetleń: 284
 877. Uchwała Nr XLIII/283/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 17-05-2022 w sprawie: zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu budżetu gminy Rychtal
  Wyświetleń: 283
 878. Zarządzenie Nr 16/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 22-02-2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2021
  Wyświetleń: 283
 879. Zarządzenie Nr 10/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 28-01-2021 w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Rychtal.
  Wyświetleń: 280
 880. Zarządzenie Nr 11/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 08-02-2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Dalanów ustalonej jako część wsi Proszów na wieś „Dalanów”.
  Wyświetleń: 280
 881. Zarządzenie Nr 77/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 01-08-2022 w sprawie:zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2022 rok
  Wyświetleń: 280
 882. Zarządzenie Nr 61/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 20-06-2022 w sprawie:zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2022 rok
  Wyświetleń: 278
 883. Zarządzenie Nr 65/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30-06-2022 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Rychtal na lata 2022-2039.
  Wyświetleń: 278
 884. Zarządzenie Nr 74/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-07-2022 w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości do zasobu mienia komunalnego Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 278
 885. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – edycja II
  Wyświetleń: 277
 886. Zarządzenie Nr 63/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 22-06-2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 277
 887. Zarządzenie Nr 12/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 01-02-2021 w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Gminy Rychtal i jednostkach organizacyjnych podległych gminie Rychtal.
  Wyświetleń: 276
 888. Zarządzenie Nr 17/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 08-02-2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Szarlota ustalonej jako część wsi Wielki Buczek na wieś „Szarlota”.
  Wyświetleń: 275
 889. Zarządzenie Nr 10/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 08-02-2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Bandlów ustalonej jako część wsi Zgorzelec na osadę „Bandlów”.
  Wyświetleń: 274
 890. Uchwała Nr XLV/308/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-07-2022 w sprawie przyjęcia i wdrażania „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rychtal na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030”.
  Wyświetleń: 273
 891. Zakup komputerów przenośnych – Granty PPGR
  Wyświetleń: 273
 892. Zarządzenie Nr 78/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 273
 893. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2021 roku
  Wyświetleń: 271
 894. Uchwała Nr XLV/309/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-07-2022 w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rychtal na lata 2022-2036”
  Wyświetleń: 269
 895. Zarządzenie Nr 14/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 08-02-2022 przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Marysławin ustalonej jako część wsi Wielki Buczek na osadę „Marysławin”.
  Wyświetleń: 268
 896. Zarządzenie Nr 56/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 02-06-2022 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Rychtal na lata 2022-2039.
  Wyświetleń: 267
 897. Zarządzenie Nr 64/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30-06-2022 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy
  Wyświetleń: 267
 898. Uchwała Nr XLV/302/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-07-2022 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy.
  Wyświetleń: 265
 899. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2022 roku
  Wyświetleń: 264
 900. Uchwała Nr XLV/307/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-07-2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych i boisk sportowych.
  Wyświetleń: 264
 901. Ogłoszenie o naborze udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się na terenie Gminy Rychtal,
  Wyświetleń: 260
 902. Zarządzenie Nr 48 Wójta Gminy Rychtal z dnia 20-04-2022 w sprawie odwołania dotychczasowego Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Rychtal i wyznaczeniu nowego
  Wyświetleń: 259
 903. Obwieszczenie Wójta Gminy Rychtal o rozpoczęciu na terenie Gminy Rychtal konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Rychtal
  Wyświetleń: 258
 904. Uchwała Nr XXX/199/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-04-2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz określenia wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy
  Wyświetleń: 258
 905. Uchwała Nr XLV/303/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-07-2022 w sprawie:zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2022-2039
  Wyświetleń: 256
 906. Zarządzenie Nr 12/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 08-02-2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Gierczyce ustalonej jako część wsi Drożki na osadę „Gierczyce”.
  Wyświetleń: 256
 907. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 255
 908. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały XLI/271/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 22 lutego 2022 roku.
  Wyświetleń: 255
 909. Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RI.271.7.2022
  Wyświetleń: 254
 910. Zarządzenie Nr 25/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 28-03-2023 w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku Dodatek Węglowy - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 .
  Wyświetleń: 253
 911. Zarządzenie Nr 38/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 31-03-2022 w sprawie: określenia formy przekazywania sprawozdań z jednostek organizacyjnych Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 252
 912. RI.6220.3.2022 - Rekultywacja kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Proszów, gmina Rychtal.
  Wyświetleń: 249
 913. Zarządzenie Nr 15/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 08-02-2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Okrzyce ustalonej jako część wsi Wielki Buczek na wieś „Okrzyce”.
  Wyświetleń: 248
 914. Konsultacje społeczne w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Rychtal
  Wyświetleń: 247
 915. Powołanie Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – edycja II
  Wyświetleń: 247
 916. Zarządzenie Nr 55/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 26-08-2021 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Rychtal za pierwsze pólrocze 2021 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rychtalu i Gminnego Ośrodka Kultury w Rychtalu za pierwsze półrocze 2021 roku.
  Wyświetleń: 244
 917. Uchwała Nr SO – 2/0954/156/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rychtal za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami
  Wyświetleń: 243
 918. Zarządzenie Nr 8/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 25-01-2021 w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021
  Wyświetleń: 243
 919. Obwieszczenia/Zawiadomienia
  Wyświetleń: 238
 920. Ogłoszenie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w w Poznaniu o przetargach ograniczonych ofert pisemnych na dzierżawę nieruchomości rolnych wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa położonej na terenie obrębu Buczek
  Wyświetleń: 238
 921. Uchwała Nr XXXIX/256/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 28-12-2021 w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVII/235/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.
  Wyświetleń: 237
 922. Zarządzenie Nr 87/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 31-12-2021 w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych (jednostek budżetowych) podległych Gminie Rychtal.
  Wyświetleń: 237
 923. Uchwała Nr XXXIX/255/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 28-12-2021 w sprawie: pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  Wyświetleń: 236
 924. Zarządzenie Nr 96/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30-09-2022 w sprawie ; planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
  Wyświetleń: 235
 925. Uchwała Nr XLIII/284/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 17-05-2022 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rychtalu za 2021 rok.
  Wyświetleń: 234
 926. Ocena stanu jakości wody Wodociąg Rychtal oraz Wielki Buczek - sierpień 2022
  Wyświetleń: 233
 927. Ogłoszenie o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 232
 928. Zarządzenie Nr 132/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 29-12-2022 w sprawie:zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2022 rok
  Wyświetleń: 232
 929. Realizacja zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert - Milenijny Turniej w tysiąca ''dobijanego'' w Skoroszowie
  Wyświetleń: 231
 930. Uchwała Nr XLIII/285/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 17-05-2022 w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 230
 931. XLVI Sesja Rady Gminy Rychtal - 30 sierpnia 2022 roku
  Wyświetleń: 229
 932. Zarządzenie Nr 47/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 15-07-2021 w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terenie Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 229
 933. Uchwała Nr LXIV/391/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 19-09-2023 w sprawie: zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2023-2039.
  Wyświetleń: 228
 934. Uchwała Nr XXII/142/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 31-07-2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/75/2019 Rady Gminy Rychtal z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rychtal oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pracy nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych.
  Wyświetleń: 227
 935. Zarządzenie Nr 2/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 03-01-2022 w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego na którym będą przeprowadzane wybory sołtysa sołectwa Krzyżowniki oraz ustalenia porządku tego zebrania.
  Wyświetleń: 225
 936. Uchwała Nr XXXV/223/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 31-08-2021 w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku „Pastorówka” w Rychtalu, określenia warunków zwolnienia od ponoszenia tej opłaty oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
  Wyświetleń: 223
 937. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Klubu Senior+
  Wyświetleń: 222
 938. Tymczasowa procedura Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie postępowania ze zwierzętami towarzyszącymi podróżnym, wjeżdżającym z Ukrainy do UE przez polską granicę zewnętrzną w trakcie trwania konfliktu militarnego.
  Wyświetleń: 222
 939. 2024 rok
  Wyświetleń: 221
 940. Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2022 r.
  Wyświetleń: 221
 941. Zarządzenie Nr 29/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 14-04-2023 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 220
 942. Zarządzenie Nr 22/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 17-02-2022 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi Rady Gminy i promocji gminy.
  Wyświetleń: 217
 943. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Wody Polskie WR.ZUZ.5.4210.471.2022.PG
  Wyświetleń: 215
 944. Komunikaty i informacje
  Wyświetleń: 215
 945. Ogłoszenie ws. sprzedaży paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych przez Gminę Rychtal
  Wyświetleń: 215
 946. LV Sesja Rady Gminy Rychtal - 29 grudnia 2022 roku
  Wyświetleń: 214
 947. Zarządzenie Nr 16/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 22-02-2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2021
  Wyświetleń: 210
 948. Zarządzenie Nr 6/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 28-01-2022 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rychtal.
  Wyświetleń: 210
 949. Konsultacje społeczne projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Rychtal z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2024
  Wyświetleń: 207
 950. Wyniki otwartego konkursu ofert w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 207
 951. XLVII Sesja Rady Gminy Rychtal - 29 września 2022 roku
  Wyświetleń: 207
 952. Informacja o udzieleniu dotacji - Bieg Chłopa i Baby
  Wyświetleń: 206
 953. Sprawozdania 2022 r. III kwartał
  Wyświetleń: 205
 954. Ogłoszenie o ochronie zwierząt
  Wyświetleń: 203
 955. Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RI.271.1.3.2023
  Wyświetleń: 203
 956. Zarządzenie Nr 49/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 22-07-2021 w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Rychtal konsultacji społecznych dotyczących projektu „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rychtal na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku.”
  Wyświetleń: 203
 957. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Wody Polskie WR.ZUZ.5.4210.460.2022.ZC
  Wyświetleń: 200
 958. LVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Rychtal - 21 lutego 2023 roku
  Wyświetleń: 200
 959. Zapytanie Ofertowe Usuwanie awarii na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych 2023
  Wyświetleń: 200
 960. Nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy ds. planowania i realizacji inwestycji
  Wyświetleń: 198
 961. L Sesja Rady Gminy Rychtal - 7 listopada 2022 roku
  Wyświetleń: 196
 962. Ocena stanu jakości wody Wodociąg Rychtal oraz Wielki Buczek - listopad 2022
  Wyświetleń: 196
 963. Uchwała Nr XXXV/226/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 31-08-2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/202/2017 Rady Gminy Rychtal z dnia 29 listopada 2017 r w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rychtal w latach 2018-2022
  Wyświetleń: 192
 964. Zarządzenie Nr 26/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 04-03-2022 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychtalu.
  Wyświetleń: 192
 965. LVI Sesja Rady Gminy Rychtal - 18 stycznia 2023 roku
  Wyświetleń: 191
 966. Zarządzenie Nr 28/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 16-03-2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Szarlota ustalonej jako przysiółek wsi Wielki Buczek na wieś „Szarlota”.
  Wyświetleń: 191
 967. LII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Rychtal - 07 grudnia 2022 roku
  Wyświetleń: 189
 968. XLVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Rychtal - 21 października 2022 r.
  Wyświetleń: 188
 969. Informacja o udzieleniu dotacji - Sportowy rozwój dzieci z terenu gminy Rychtal w zakresie piłki nożnej
  Wyświetleń: 185
 970. Zarządzenie Nr 84/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 26-08-2022 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 53/2021 Wójta Gminy Rychtal w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. rewitalizacji
  Wyświetleń: 185
 971. LI Sesja Rady Gminy Rychtal - 30 listopada 2022 roku
  Wyświetleń: 184
 972. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rychtal
  Wyświetleń: 184
 973. Realizacja zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert - Święto Pieczonego Ziemniaka
  Wyświetleń: 184
 974. LIV Sesja Rady Gminy Rychtal - 19 grudnia 2022 roku
  Wyświetleń: 183
 975. Zarządzenie Nr 87/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 31-08-2022 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Wielkim Buczku.
  Wyświetleń: 183
 976. Obwieszczenie Wójta Gminy Rychtal o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Gminy Rychtal w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Rychtal.
  Wyświetleń: 182
 977. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Klubu Senior+
  Wyświetleń: 182
 978. Zarządzenie Nr 6/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 23-01-2023 w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku Dodatek Węglowy - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 .
  Wyświetleń: 182
 979. Uchwała Nr SO – 2/0953/113/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 września 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rychtal za pierwsze półrocze 2022 roku.
  Wyświetleń: 181
 980. Zarządzenie Nr 12/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 10-02-2023 w sprawie terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Rychtal w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Rychtal.
  Wyświetleń: 181
 981. Uchwała Nr XXXVII/242/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 25-11-2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/115/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 13 lutego 2020 roku w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności.
  Wyświetleń: 180
 982. Uchwała Nr XXXVI/231/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 05-10-2021 w sprawie uchylenia Uchwały nr XXXIII/214/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rychtal na lata 2021- 2030
  Wyświetleń: 179
 983. Uchwała Nr XLIII/281/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 17-05-2022 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy.
  Wyświetleń: 178
 984. XLIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Rychtal - 02 listopada 2022 r. - po zmianie 03 listopada 2022 r.
  Wyświetleń: 178
 985. Zarządzenie Nr 79/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 16-08-2022 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowiskods. obywatelskich, obrony cywilnej, woskowych i inicjatyw gospodarczych.
  Wyświetleń: 178
 986. Zarządzenie Nr 86/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 31-08-2022 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Drożkach.
  Wyświetleń: 178
 987. Zarządzenie Nr 88/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 31-12-2021 w sprawie zmiany Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 177
 988. Zarządzenie Nr 88/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 01-09-2022 w sprawie zasad korzystania z gminnych słupów ogłoszeniowych i tablic informacyjnych.
  Wyświetleń: 176
 989. RI.6220.4.2022 - Zawiadomienie obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 175
 990. Dostarczenie oprogramowania zabezpieczającego komputery, serwery i smartfony
  Wyświetleń: 174
 991. LVIII Sesja Rady Gminy Rychtal - 28 lutego 2023 roku
  Wyświetleń: 174
 992. Zarządzenie nr 43/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 07-04-2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychtalu do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 173
 993. Uchwała Nr XLI/274/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 22-02-2022 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego o zmianę rodzaju miejscowości.
  Wyświetleń: 172
 994. Nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy ds. administracyjnych i gospodarki przestrzennej
  Wyświetleń: 171
 995. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 170
 996. RI.6220.5.2022 - Zawiadomienie obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 170
 997. Uchwała Nr XXXIII/213/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-06-2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Rychtal do roku 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym konsultacji
  Wyświetleń: 169
 998. Zarządzenie Nr 72/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 03-11-2021 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 64/2018 Wójta Gminy Rychtal z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie: ustalenia odpłatności za korzystanie z mienia komunalnego wykorzystywanego przez szkoły i przedszkole
  Wyświetleń: 169
 999. LIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Rychtal - 13 grudnia 2022 roku
  Wyświetleń: 168
 1000. Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej - wyborca
  Wyświetleń: 167
 1001. Zarządzenie Nr 85/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 02-09-2022 w sprawie:zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2022 rok
  Wyświetleń: 166
 1002. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 165
 1003. Zarządzenie Nr 92/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 15-09-2022 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy
  Wyświetleń: 163
 1004. RI.6220.6.2022 - Zawiadomienie obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 162
 1005. Zarządzenie Nr 91/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 07-09-2022 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy
  Wyświetleń: 162
 1006. Zarządzenie Nr 22/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 17-03-2023 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychtalu do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023
  Wyświetleń: 161
 1007. Referendum ogólnokrajowe
  Wyświetleń: 160
 1008. Zarządzenie Nr 13/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 27-02-2023 w sprawie powołania Zespołu do zliczania opinii mieszkańców wyrażonej w ankietach konsultacyjnych w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Rychtal oraz opracowania protokołu zawierającego wyniki konsultacji.
  Wyświetleń: 160
 1009. Ogłoszenie Wójta Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 158
 1010. Uchwała Nr LXIII/388/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 08-08-2023 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/34/2019 Rady Gminy Rychtal z dnia 22.02.2019 roku w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rychtal.
  Wyświetleń: 158
 1011. Zarządzenie Nr 80/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 23-08-2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w projekcie grantowym „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” i monitorowania jego efektów
  Wyświetleń: 158
 1012. 4 Plan postępowań o udzielenie zamówień 2022
  Wyświetleń: 157
 1013. LIX Sesja Rady Gminy Rychtal - 24 marca 2023 roku
  Wyświetleń: 157
 1014. RI.271.2.11.2023- Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielki Buczek.
  Wyświetleń: 156
 1015. Uchwała Nr SO – 2/0952/140/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Rychtal na 2023 rok.
  Wyświetleń: 156
 1016. Zarządzenie Nr 21/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 16-02-2022 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 154
 1017. Informacja o udzieleniu dotacji - Wigilia Strażacka
  Wyświetleń: 153
 1018. Zarządzenie Nr 23/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 17-02-2022 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej i rozliczeń majątku gminy.
  Wyświetleń: 153
 1019. Zarządzenie Nr 100/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 21-10-2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Rocznego ProgramuWspółpracy Gminy Rychtal z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2023
  Wyświetleń: 152
 1020. Uchwała Nr XLI/270/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 22-02-2022 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Ojca Konrada Stolarka w Rychtalu poprzez utworzenie podporządkowanej jej organizacyjnie Filialnej Szkoły Podstawowej w Drożkach o strukturze organizacyjnej klas I-III z oddziałem przedszkolnym
  Wyświetleń: 151
 1021. 2023 rok
  Wyświetleń: 150
 1022. Uchwała Nr L/326/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 07-11-2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  Wyświetleń: 150
 1023. Uchwała Nr XLIII/291/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 17-05-2022 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego o zmianę rodzaju miejscowości.
  Wyświetleń: 150
 1024. Zarządzenie Nr 93/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30-09-2022 w sprawie wyznaczenia nauczycieli do zastępowania dyrektorów placówek oświatowych w przypadku ich nieobecności.
  Wyświetleń: 150
 1025. Zarządzenie Nr 126/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 19-12-2022 w sprawie:zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2022 rok
  Wyświetleń: 149
 1026. Zarządzenie Nr 5/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 23-01-2023 w sprawie:zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2023 rok
  Wyświetleń: 149
 1027. Zarządzenie Nr 100/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 12-12-2023 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2023 rok.
  Wyświetleń: 147
 1028. Uchwała Nr SO – 2/0957/140/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 146
 1029. Opieka wytchnienia - edycja 2024
  Wyświetleń: 145
 1030. Uchwała Nr XLIII/290/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 17-05-2022 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 145
 1031. Zarządzenie Nr 35/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 08-05-2023 w sprawie ; planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
  Wyświetleń: 144
 1032. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu "Rocznego Programu Wspólłpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2024"
  Wyświetleń: 143
 1033. Uchwała Nr XLIII/286/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 17-05-2022 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UCHYLONO)
  Wyświetleń: 143
 1034. Zarządzenie Nr 67/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 04-07-2022 w sprawie powołania komisji konkursowych w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół podstawowych.
  Wyświetleń: 143
 1035. Zarządzenie Nr 99/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 18-10-2022 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Rychtal na lata 2022-2039
  Wyświetleń: 141
 1036. Informacja średniej powierzchni gospodarstwa rolnego na terenie gminy Rychtal
  Wyświetleń: 140
 1037. Uchwała Nr SO-2/0951/636/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Rychtal
  Wyświetleń: 140
 1038. Zarządzenie Nr 62/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 22-06-2022 w sprawie ; objęcia przez Gminę Rychtal dodatkowych udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu.
  Wyświetleń: 140
 1039. Zarządzenie Nr 97/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30-09-2022 w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku Dodatek Węglowy - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 .
  Wyświetleń: 139
 1040. Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w tym nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy.
  Wyświetleń: 138
 1041. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 138
 1042. Rejestr podmiotów uprawnionych do opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 138
 1043. Uchwała Nr XXXVII/237/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 25-11-2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/172/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29 grudnia 2020 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2021 rok zmienionej uchwałą Nr XXIX/193/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 22 marca 2021 roku.
  Wyświetleń: 138
 1044. Zarządzenie Nr 106/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 04-11-2022 w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku Dodatek Węglowy - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 .
  Wyświetleń: 138
 1045. Zarządzenie Nr 107/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 10-11-2022 w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy Rychtal na 2023 rok.
  Wyświetleń: 137
 1046. Zarządzenie Nr 77/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 15-11-2021 w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”
  Wyświetleń: 137
 1047. Zarządzenie Nr 83/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 24-08-2022 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Rychtal za pierwsze półrocze 2022 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rychtalu i Gminnego Ośrodka Kultury w Rychtalu za pierwsze półrocze 2022 roku.
  Wyświetleń: 137
 1048. Uchwała Nr L/325/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 07-11-2022 w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Rychtalu oraz nadania jej statutu.
  Wyświetleń: 136
 1049. Zarządzenie Nr 33/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 21-03-2022 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 51/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie udzielenia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychtalu upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących dodatków mieszkaniowych
  Wyświetleń: 136
 1050. Zarządzenie Nr 81/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 23-08-2022 w sprawie: zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu grantowego o numerze 2285/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -Granty PPGR” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00
  Wyświetleń: 136
 1051. Zarządzenie Nr 94/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30-09-2022 w sprawie:zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2022 rok
  Wyświetleń: 135
 1052. Zarządzenie Nr 82/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 23-08-2022 w sprawie :zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu grantowego o numerze 5193/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”
  Wyświetleń: 134
 1053. Realizacja zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert - Wigilia Strażacka
  Wyświetleń: 133
 1054. Zarządzenie Nr 108/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 10-11-2022 w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2023-2039
  Wyświetleń: 133
 1055. Zapytanie ofertowe dot. świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych (SUO) dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 132
 1056. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie zmiany obszaru terenu gminy Rychtal na obszar objęty ograniczeniami II (ASF)
  Wyświetleń: 131
 1057. Uchwała Nr XLVI/312/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-08-2022 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.
  Wyświetleń: 130
 1058. Uchwała Nr XLVI/315/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-08-2022 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Drożkach.
  Wyświetleń: 130
 1059. Zarządzenie Nr 102/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 24-10-2022 w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku Dodatek Węglowy - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 .
  Wyświetleń: 130
 1060. Zarządzenie Nr 112/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 15-11-2022 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy
  Wyświetleń: 130
 1061. Zarządzenie Nr 89/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 07-09-2022 w sprawie warunków korzystania oraz odpłatności dla osób korzystających z Hali sportowej w Rychtalu
  Wyświetleń: 130
 1062. Zarządzenie Nr 115/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 29-11-2022 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia brakowania dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 129
 1063. Zarządzenie Nr 130/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 27-12-2022 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Agaty Długaszewskiej
  Wyświetleń: 129
 1064. LX Sesja Rady Gminy Rychtal - 25 kwietnia 2023 roku
  Wyświetleń: 128
 1065. Uchwała Nr XL/262/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 31-01-2022 w sprawie przyjęcia na 2022 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane.
  Wyświetleń: 127
 1066. Uchwała Nr XLIII/288/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 17-05-2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/176/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
  Wyświetleń: 127
 1067. Zarządzenie Nr 101/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 24-10-2022 w sprawie:zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2022 rok
  Wyświetleń: 127
 1068. Zarządzenie Nr 20/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 16-03-2023 w sprawie ; planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
  Wyświetleń: 127
 1069. Zarządzenie nr 44/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 07-04-2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 29/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 16 marca 2022 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychtalu do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy
  Wyświetleń: 127
 1070. Zarządzenie Nr 78/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 12-08-2022 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 127
 1071. Uchwała Nr XL/261/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 31-01-2022 w sprawie zmiany uchwały nr VIII/51/2019 Rady Gminy Rychtal z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 126
 1072. Zarządzenie Nr 123/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 13-12-2022 w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku Dodatek Węglowy - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 .
  Wyświetleń: 126
 1073. Zarządzenie Nr 127/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 19-12-2022 w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku Dodatek Węglowy - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 .
  Wyświetleń: 126
 1074. Uchwała Nr L/323/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 07-11-2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Rychtal na lata 2022-2039.
  Wyświetleń: 125
 1075. Uchwała Nr LV/339/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2022 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rychtal na 2023 rok.
  Wyświetleń: 125
 1076. Raport o stanie gminy za 2022 rok
  Wyświetleń: 124
 1077. Zarządzenie Nr 109.2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 10-11-2022 w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku Dodatek Węglowy - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 .
  Wyświetleń: 124
 1078. Zarządzenie Nr 17/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 06-03-2023 w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego Gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 124
 1079. Zarządzenie Nr 43/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 07-04-2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychtalu do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 124
 1080. Uchwała Nr XLIII/287/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 17-05-2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/175/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 123
 1081. Uchwała Nr XLVI/311/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-08-2022 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Rychtal na lata 2022-2039
  Wyświetleń: 123
 1082. Zarządzenie Nr 116/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30-11-2022 w sprawie:zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2022 rok
  Wyświetleń: 123
 1083. Zarządzenie Nr 117/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30-11-2022 w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku Dodatek Węglowy - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 .
  Wyświetleń: 123
 1084. Zarządzenie Nr 95/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30-09-2022 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy
  Wyświetleń: 123
 1085. Uchwała Nr LVI/350/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 18-01-2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
  Wyświetleń: 122
 1086. Zarządzenie Nr 104/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 04-11-2022 w sprawie:zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2022 rok
  Wyświetleń: 122
 1087. Zarządzenie Nr 111/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 10-11-2022 w sprawie:zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2022 rok
  Wyświetleń: 122
 1088. Zarządzenie Nr 32/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 21-03-2022 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 50/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie upowaznienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychtalu do wydawania decyzji w zakresie świadczeń rodzinnych
  Wyświetleń: 122
 1089. Zarządzenie Nr 4/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 23-01-2023 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 7, położonego w Drożkach nr 58A, gmina Rychtal.
  Wyświetleń: 122
 1090. Uchwała Nr XLVI/314/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-08-2022 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rychtal na rok szkolny 2022/2023.
  Wyświetleń: 121
 1091. Zarządzenie Nr 42/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 07-04-2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychtalu do realizacji postanowień porozumienia w sprawie programu "Wielkopolska Karta Rodziny"
  Wyświetleń: 121
 1092. Uchwała Nr XLI/271/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 22-02-2022 w sprawie: wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu
  Wyświetleń: 120
 1093. Zarządzenie Nr 114/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 23-11-2022 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy
  Wyświetleń: 120
 1094. Protokół z posiedzenia Komisji Oceniającej ds. oceniania wniosków składowych o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnych ewidencji zabytków.
  Wyświetleń: 119
 1095. Uchwała Nr XLIII/289/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 17-05-2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/115/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 13 lutego 2020 roku w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/242/2021 z dnia 25 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 119
 1096. Zarządzenie Nr 78/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 22-11-2021 w sprawie w sprawie organizacji stałego dyżuru Wójta Gminy Rychtalna czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny
  Wyświetleń: 119
 1097. Zarządzenie Nr 80/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 01-12-2021 w sprawie określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych
  Wyświetleń: 119
 1098. Uchwała Nr XLVI/310/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-08-2022 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy.
  Wyświetleń: 118
 1099. LXIII Sesja Rady Gminy Rychtal - 08 sierpnia 2023 roku
  Wyświetleń: 117
 1100. Uchwała Nr LVIII/360/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 28-02-2023 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Rychtal w latach 2023-2027.
  Wyświetleń: 117
 1101. Uchwała Nr LXVII/417/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 28-12-2023 w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Rychtalu i Gminnego Ośrodka Kultury w Rychtalu.
  Wyświetleń: 117
 1102. Zarządzenie Nr 133/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 29-12-2022 w sprawie : przeprowadzenia inwentaryzacji kontrolnej
  Wyświetleń: 117
 1103. Zarządzenie Nr 131/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 29-12-2022 w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku Dodatek Węglowy - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 .
  Wyświetleń: 116
 1104. Zarządzenie Nr 57/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 08-06-2022 w sprawie powołania Administratora Systemów Informatycznych w Urzędzie Gminy Rychtal oraz wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.
  Wyświetleń: 116
 1105. Zarządzenie nr 75/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – edycja II
  Wyświetleń: 116
 1106. Zarządzenie Nr 90/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 07-09-2022 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 69/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 26 października 2021 r. w sprawie powołania Zdespołu Interdyscyplinarnego w Rychtalu
  Wyświetleń: 116
 1107. REJESTR URBANISTYCZNY
  Wyświetleń: 115
 1108. Uchwała Nr XLIV/298/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 15-06-2022 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  Wyświetleń: 115
 1109. Zarządzenie Nr 30/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 21-03-2022 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 48/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychtalu do realizacji postanowień porozumienia w sprawie programu "Wielkopolska Karta Rodziny"
  Wyświetleń: 115
 1110. Zarządzenie Nr 98/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30-09-2022 w sprawie ; planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
  Wyświetleń: 115
 1111. Zarządzenie Nr 134/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 29-12-2022 w sprawie:planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały budżetowej na 2023 rok
  Wyświetleń: 114
 1112. Uchwała Nr LI/331/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-11-2022 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Rychtal w latach 2023-2027.
  Wyświetleń: 113
 1113. Zarządzenie Nr 103/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 24-10-2022 w sprawie ; planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
  Wyświetleń: 113
 1114. Zarządzenie Nr 16/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 01-03-2023 w sprawie ; planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
  Wyświetleń: 113
 1115. Uchwała Nr L/328/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 07-11-2022 w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej do podatku rolnego w 2023 roku.
  Wyświetleń: 112
 1116. Zarządzenie Nr 105/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 04-11-2022 w sprawie ; planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
  Wyświetleń: 112
 1117. LXII Sesja Rady Gminy Rychtal - 20 czerwca 2023 roku
  Wyświetleń: 111
 1118. Zarządzenie Nr 55/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 11-08-2023 w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Rychtal miejsc przeznaczonych na bezpłątne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 111
 1119. Zarządzenie Nr 60/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 20-06-2022 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 47/2021 Wójta Gminy Rychtal w sptawie powołania komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terenie Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 111
 1120. Uchwała Nr XL/259/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 31-01-2022 w sprawie zmiany uchwały nr VIII/49/2019 Rady Gminy Rychtal z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
  Wyświetleń: 110
 1121. Zarządzenie Nr 3/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 11-01-2023 w sprawie ustalenia odpłatnośći i wyznaczenia osób odpowiedzialnych za korzystanie ze świetlic wiejskich
  Wyświetleń: 110
 1122. Zarządzenie Nr 34/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 21-03-2022 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 52/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie upowaznienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychtalu do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia
  Wyświetleń: 110
 1123. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Rychtal za I kwartał 2023 roku
  Wyświetleń: 108
 1124. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
  Wyświetleń: 108
 1125. Uchwała Nr LVI/344/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 18-01-2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Rychtal w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Rychtal.
  Wyświetleń: 108
 1126. Zarządzenie Nr 128.2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 20-12-2022 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy
  Wyświetleń: 108
 1127. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 107
 1128. Plan polowań zbiorowych w sezonie 2023/2024 Koła Łowieckiego nr 8 Klub Myśliwski w Ostrowie Wlkp.
  Wyświetleń: 107
 1129. Uchwała Nr LI/332/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-11-2022 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rychtal z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2023 r.
  Wyświetleń: 107
 1130. Wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych w projekcie pn. „Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcinica oraz Bralin”.
  Wyświetleń: 107
 1131. Zarządzenie Nr 110.2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 10-11-2022 w sprawie ; planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
  Wyświetleń: 107
 1132. Zarządzenie Nr 113/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 23-11-2022 w sprawie ustalenia składu komisji mieszkaniowej do rozpatrzenia wniosków o najem lokali mieszkalnych – socjalnych położonych na terenie wsi Rychtal.
  Wyświetleń: 107
 1133. Zarządzenie Nr 125/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 14-12-2022 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy
  Wyświetleń: 107
 1134. Zarządzenie Nr 70/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 08-07-2022 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 60/2022 Wójta Gminy Rychtal w sprawie zmiany Zarządzenia nr 47/2021 Wójta Gminy Rychtal w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terenie Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 107
 1135. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 106
 1136. Uchwała Nr L/327/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 07-11-2022 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
  Wyświetleń: 106
 1137. Uchwała Nr LI/330/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-11-2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 106
 1138. Uchwała Nr LVIII/359/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 28-02-2023 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rychtal na rok 2023.
  Wyświetleń: 106
 1139. Uchwała Nr XLVII/317/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-09-2022 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy.
  Wyświetleń: 106
 1140. Uchwała Nr XLVIII/320/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 21-10-2022 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy.
  Wyświetleń: 106
 1141. Zarządzenie Nr 74/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 29-07-2022 w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości do zasobu mienia komunalnego Gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 106
 1142. LXI Sesja Rady Gminy Rychtal - 31 maja 2023 roku
  Wyświetleń: 105
 1143. Uchwała Nr XLIV/300/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 15-06-2022 w sprawie zmiany uchwały nr XII/78/2019 Rady Gminy Rychtal z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie przyznawania stypendiów za wyniki w nauce za osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Rychtal.
  Wyświetleń: 105
 1144. Zarządzenie Nr 118/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30-11-2022 w sprawie ; planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
  Wyświetleń: 105
 1145. Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 4 położonego przy ul. Strumykowej nr 7 w Rychtalu.
  Wyświetleń: 104
 1146. Zarządzenie Nr 135/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30-12-2022 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy
  Wyświetleń: 104
 1147. Uchwała Nr LIX/365/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 24-03-2023 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Rady Ministrów o nadanie statusu miasta miejscowości Rychtal.
  Wyświetleń: 103
 1148. Uchwała Nr LVIII/358/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 28-02-2023 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/290/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 17-05-2022w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
  Wyświetleń: 103
 1149. Zarządzenie Nr 136/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30-12-2022 w sprawie ; planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
  Wyświetleń: 103
 1150. Zarządzenie Nr 31/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 21-03-2022 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 49/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie upowaznienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychtalu do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego
  Wyświetleń: 103
 1151. Zarządzenie Nr 121/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 07-12-2022 w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku Dodatek Węglowy - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 .
  Wyświetleń: 102
 1152. Realizacja zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert - Milenijny Turniej w tysiąca "dobijanego" w Skoroszowie
  Wyświetleń: 101
 1153. Uchwała Nr XLVII/318/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-09-2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Rychtal na lata 2022-2039.
  Wyświetleń: 101
 1154. Zarządzenie Nr 18/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 06-03-2023 w sprawie wyznaczenia nauczycieli do zastępowania dyrektorów placówek oświatowych w przypadku ich nieobecności.
  Wyświetleń: 101
 1155. Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 18 września 2023 r.
  Wyświetleń: 100
 1156. Informacja roczna z wykonania budżetu Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 100
 1157. Uchwała Nr LII/333/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 07-12-2022 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy.
  Wyświetleń: 100
 1158. Uchwała Nr LIII/334/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 13-12-2022 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy.
  Wyświetleń: 99
 1159. LXIV Sesja Rady Gminy Rychtal - 19 września 2023 roku
  Wyświetleń: 98
 1160. LXVI Sesja Rady Gminy Rychtal - 29 listopada 2023 roku
  Wyświetleń: 98
 1161. RI.271.2.12.2023 - Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności  rolniczej na terenie Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 98
 1162. Uchwała Nr LVI/345/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 18-01-2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 98
 1163. Uchwała Nr XLVI/316/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-08-2022 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Ojca Konrada Stolarka w Rychtalu poprzez utworzenie podporządkowanej jej organizacyjnie Filialnej Szkoły Podstawowej w Drożkach o strukturze organizacyjnej klas I-III z oddziałem przedszkolnym.
  Wyświetleń: 98
 1164. Zarządzenie Nr 11/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 07-02-2023 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 98
 1165. Ogłoszenie o realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 97
 1166. Uchwała Nr LVIII/361/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 28-02-2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 97
 1167. Uchwała Nr LXVI/415/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-11-2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028.
  Wyświetleń: 97
 1168. Zarządzenie Nr 119/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 07-12-2022 w sprawie:zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2022 rok
  Wyświetleń: 97
 1169. Zarządzenie Nr 68/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 04-07-2022 w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Rychtal konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rychtal na lata 2022-2036"
  Wyświetleń: 97
 1170. Uchwała Nr L/322/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 07-11-2022 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy.
  Wyświetleń: 96
 1171. Uchwała Nr LIV/335/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 19-12-2022 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy.
  Wyświetleń: 96
 1172. Uchwała Nr LVI/342/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 18-01-2023 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rychtal na 2023 rok.
  Wyświetleń: 96
 1173. Obwieszczenie Dyrektora Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
  Wyświetleń: 95
 1174. Ocena stanu jakości wody Wodociąg Rychtal oraz Wielki Buczek - czerwiec 2023
  Wyświetleń: 95
 1175. Uchwała Nr LIX/366/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 24-03-2023 w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Rychtalu oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Rychtalu.
  Wyświetleń: 95
 1176. Uchwała Nr LVII/353/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 21-02-2023 w sprawie :zmiany uchwały budżetowej Gminy Rychtal na rok 2023.
  Wyświetleń: 95
 1177. Zarządzenie Nr 1/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 05-01-2023 w sprawie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 95
 1178. Zarządzenie Nr 52/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 13-05-2022 w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa przez samochody, przeznaczone do użytkowania w celu dowozu dzieci i młodzieży do Zespołu Szkół w Słupi p. Kępnem i przejazdów pracowników oczyszczalni ścieków i hydrofornii oraz rozliczania kart drogowych
  Wyświetleń: 95
 1179. Uchwała Nr LV/338/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2023-2039.
  Wyświetleń: 94
 1180. Zarządzenie Nr 17/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 06-03-2023 w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego Gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 94
 1181. Zarządzenie Nr 29/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 16-03-2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychtalu do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy
  Wyświetleń: 94
 1182. Zarządzenie nr 43/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 07-04-2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychtalu do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 94
 1183. Zarządzenie Nr 8/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 01-02-2023 w sprawie określenia wysokości stawki za 1 km przebiegu przy przejazdach zamiejscowych dotyczących podróży służbowych pracowników Urzędu Gminy Rychtal i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Rychtal samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy.
  Wyświetleń: 94
 1184. Zawiadomienie - obwieszczenie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - RI.6220.1.2023
  Wyświetleń: 94
 1185. Obwieszczenie Wójta Gminy Rychtal z dnia 14 września 2023 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 93
 1186. Uchwała Nr LVI/346/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 18-01-2023 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.
  Wyświetleń: 93
 1187. Zarządzenie Nr 19/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 10-02-2022 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2022
  Wyświetleń: 93
 1188. Zarządzenie Nr 2/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 09-01-2023 w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rychtal” w roku 2023.
  Wyświetleń: 93
 1189. Zarządzenie Nr 96/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30-09-2022 w sprawie ; planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
  Wyświetleń: 93
 1190. Plany postępowań 2024 r.
  Wyświetleń: 92
 1191. Uchwała Nr LV/340/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2022 w sprawie zmiany uchwały nr XII/76/2019 Rady Gminy Rychtal z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania
  Wyświetleń: 92
 1192. Uchwała Nr XLIX/321/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 03-11-2022 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy.
  Wyświetleń: 92
 1193. Zarządzenie Nr 58/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 08-06-2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychtalu do realizacji Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 w Gminie Rychtal, finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
  Wyświetleń: 92
 1194. LXIX Sesja Rady Miejskiej Gminy Rychtal - 12 stycznia 2024 roku
  Wyświetleń: 91
 1195. Zarządzenie Nr 43/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 07-04-2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychtalu do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 90
 1196. Zarządzenie Nr 7/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30-01-2023 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rychtal.
  Wyświetleń: 89
 1197. Informacja z wykonania budżetu Gminy Rychtal za II kwartał 2023 roku
  Wyświetleń: 88
 1198. Uchwała Nr LV/341/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2022 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
  Wyświetleń: 88
 1199. Uchwała Nr XLVI/313/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-08-2022 w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XII/75/2019 Rady Gminy Rychtal z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rychtal oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pracy nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych
  Wyświetleń: 88
 1200. Uchwała Nr XLVII/319/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-09-2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/127/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 08-04-2020 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
  Wyświetleń: 88
 1201. Informacja o udostępnieniu spisu członków Wielkopolskiej Izby Rolniczej
  Wyświetleń: 87
 1202. Informacja o udzieleniu dotacji - Święto Pieczonego Ziemniaka
  Wyświetleń: 87
 1203. Plan polowań zbiorowych w sezonie 2023/2024 Koła Łowieckiego Jaźwiec
  Wyświetleń: 87
 1204. Powołanie Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 86
 1205. Uchwała Nr L/324/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 07-11-2022 w sprawie:uchylenia uchwały o  numerze XLIII/283/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 17 maja 2022 r.w sprawie : zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu budżetu gminy Rychtal
  Wyświetleń: 86
 1206. Uchwała Nr LVI/349/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 18-01-2023 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
  Wyświetleń: 86
 1207. Uchwała Nr LVIII/362/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 28-02-2023 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.
  Wyświetleń: 86
 1208. Zarządzenie Nr 14/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 27-02-2023 w sprawie: zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2023 rok.
  Wyświetleń: 86
 1209. Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu II
  Wyświetleń: 84
 1210. LXV Sesja Rady Gminy Rychtal - 30 października 2023 roku
  Wyświetleń: 84
 1211. Uchwała Nr LVI/347/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 18-01-2023 w sprawie przyjęcia na 2023 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane.
  Wyświetleń: 84
 1212. Zarządzenie Nr 26/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 28-03-2023 w sprawie :przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Rychtal za 2022 rok.
  Wyświetleń: 84
 1213. Zarządzenie Nr 21/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 17-03-2023 w sprawie powołania Komisji Oceniającej ds. oceniania wniosków składanych o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobów jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
  Wyświetleń: 83
 1214. Zarządzenie Nr 42/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 16-06-2023 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 83
 1215. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 82
 1216. Uchwała Nr LI/329/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-11-2022 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy.
  Wyświetleń: 82
 1217. Uchwała Nr LV/337/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Rychtal na lata 2022-2039.
  Wyświetleń: 82
 1218. Uchwała Nr LVI/343/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 18-01-2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2023-2039.
  Wyświetleń: 82
 1219. Zarządzenie Nr 120/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 07-12-2022 w sprawie ; planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
  Wyświetleń: 82
 1220. Zarządzenie Nr 9/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 06-02-2023 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Rychtal na rok 2023
  Wyświetleń: 82
 1221. Zarządzenie Nr 10/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 06-02-2023 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2023
  Wyświetleń: 81
 1222. Zarządzenie Nr 40/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 31-03-2022 w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej
  Wyświetleń: 81
 1223. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rychtal
  Wyświetleń: 80
 1224. Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RI.271.1.2.2024
  Wyświetleń: 80
 1225. RI.272.2.3.2024 – Utworzenie strefy rekreacji i integracji mieszkańców wsi Sadogóra
  Wyświetleń: 80
 1226. Uchwała Nr LV/336/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2022 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy.
  Wyświetleń: 80
 1227. Uchwała Nr LVIII/354/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 28-02-2023 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Rychtal na rok 2023
  Wyświetleń: 80
 1228. Zarządzenie Nr 122/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 13-12-2022 w sprawie:zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2022 rok
  Wyświetleń: 80
 1229. Plan polowań zbiorowych w sezonie 2023/2024 Koła Łowieckiego nr 6 ,,JELEŃ''
  Wyświetleń: 79
 1230. Zarządzenie Nr 23/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 21-03-2023 w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji do Gminnego Żłobka "Pastorówka" w Rychtalu
  Wyświetleń: 79
 1231. Obwieszczenie Starosty Kępińskiego o szczegółowych zasadach przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
  Wyświetleń: 77
 1232. Uchwała Nr SO – 2/0954/150/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rychtal za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami
  Wyświetleń: 77
 1233. Informacja Wójta Gminy Rychtal z dnia 21 września 2023 r. w sprawie dowozu osób niepełnosprawnych oraz osób, które najpóźniej w dniu wyborów ukończyły 60 lat do lokali wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku
  Wyświetleń: 76
 1234. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 76
 1235. RI.6220.2.2023 - Budowa do dwóch farm fotowoltaicznych PV Sadogóra o łącznej mocy do 6,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
  Wyświetleń: 75
 1236. Zarządzenie Nr 19/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 16-03-2023 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Rychtal na rok 2023
  Wyświetleń: 75
 1237. GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI
  Wyświetleń: 74
 1238. Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RI.271.1.4.2023
  Wyświetleń: 74
 1239. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 73
 1240. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Rychtal za III kwartał 2023 roku
  Wyświetleń: 72
 1241. Zarządzenie Nr 15/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 01-03-2023 w sprawie: zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2023 rok.
  Wyświetleń: 72
 1242. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 71
 1243. Zarządzenie Nr 86/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 15-11-2023 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3, położonego w Proszowie nr 12, gmina Rychtal.
  Wyświetleń: 71
 1244. Zarządzenie Nr 82/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 06-11-2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Rocznego ProgramuWspółpracy Gminy Rychtal z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2024
  Wyświetleń: 70
 1245. Zarządzenie Nr 87/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 15-11-2023 w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 70
 1246. Uchwała Nr LVI/351/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 18-01-2023 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
  Wyświetleń: 69
 1247. Uchwała Nr LXVI/410/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-11-2023 w sprawie Statutu Gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 69
 1248. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 20 września 2023 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 36 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 68
 1249. Zbiory APP do planu - mpzp Rychtal
  Wyświetleń: 67
 1250. LXVII Sesja Rady Gminy Rychtal - 28 grudzień 2023 roku
  Wyświetleń: 66
 1251. Ocena stanu jakości wody Wodociąg Rychtal oraz Wielki Buczek - październik 2023
  Wyświetleń: 66
 1252. Uchwała Nr LVI/348/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 18-01-2023 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
  Wyświetleń: 66
 1253. Zarządzenie Nr 27/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 31-03-2023 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2023 rok.
  Wyświetleń: 65
 1254. Uchwała Nr LXV/402/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-10-2023 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  Wyświetleń: 64
 1255. Zarządzenie Nr 34/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 08-05-2023 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 7, położonego w Drożkach nr 58A, gmina Rychtal.
  Wyświetleń: 64
 1256. Uchwała Nr LIX/363/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 24-03-2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rychtal na rok 2023.
  Wyświetleń: 63
 1257. Uchwała Nr LVIII/355/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 28-02-2023 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2039.
  Wyświetleń: 63
 1258. Uchwała Nr LXII/384/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 20-06-2023 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP z terenu gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 63
 1259. Zarządzenie Nr 24/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 28-03-2023 w sprawie: zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2023 rok.
  Wyświetleń: 63
 1260. Uchwała Nr LVIII/357/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 28-02-2023 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/175/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2020w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 62
 1261. Zarządzenie Nr 100/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 21-10-2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Rocznego ProgramuWspółpracy Gminy Rychtal z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2023
  Wyświetleń: 62
 1262. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 20 września 2023 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 95 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 61
 1263. Uchwała Nr LXV/406/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-10-2023 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegodla wybranych fragmentów obrębu Rychtal
  Wyświetleń: 61
 1264. Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RI.271.1.1.2024
  Wyświetleń: 60
 1265. Uchwała Nr LIX/364/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 24-03-2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2023-2039.
  Wyświetleń: 59
 1266. Zarządzenie Nr 50/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 24-07-2023 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 4 położonego przy ul. Strumykowej nr 7 w Rychtalu.
  Wyświetleń: 59
 1267. Uchwała Nr LX/372/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 25-04-2023 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Rychtal
  Wyświetleń: 58
 1268. Uchwała Nr LXVIII/421/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2023 w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Rychtal oraz zasad ich używania.
  Wyświetleń: 58
 1269. Zarządzenie Nr 23/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 21-03-2023 w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji do Gminnego Żłobka "Pastorówka" w Rychtalu
  Wyświetleń: 58
 1270. Zarządzenie Nr 30/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 26-04-2023 w sprawie: zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2023 rok.
  Wyświetleń: 58
 1271. Zarządzenie Nr 83/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 10-11-2023 w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 58
 1272. 2023 rok
  Wyświetleń: 57
 1273. Uchwała Nr LXV/407/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-10-2023 w sprawie ustalenia regulaminu wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kępniena kadencję 2024-2027.
  Wyświetleń: 57
 1274. Zarządzenie Nr 36/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 22-05-2023 w sprawie wprowadzenia Systemu zarządzania obiegiem informacji i dokumentów w Urzędzie Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 57
 1275. Zarządzenie Nr 54/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 09-08-2023 w sprawie ; planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
  Wyświetleń: 57
 1276. Zarządzenie Nr 58/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 25-08-2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznychw zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rychtal - edycja II
  Wyświetleń: 56
 1277. Uchwała Nr LX/367/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 25-04-2023 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Rychtal na rok 2023.
  Wyświetleń: 55
 1278. Zarządzenie nr 67/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 19-09-2023 w sprawie przyjęcia analiz ryzyka oraz dodatków do dokumentacji hydrogeologicznej dla gminnych ujęć wód podziemnych
  Wyświetleń: 55
 1279. Uchwała Nr LII/333/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 07-12-2022 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy.
  Wyświetleń: 54
 1280. Uchwała Nr LVIII/356/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 28-02-2023 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/176/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
  Wyświetleń: 54
 1281. Zarządzenie Nr 116/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30-11-2022 w sprawie:zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2022 rok
  Wyświetleń: 54
 1282. Zarządzenie Nr 117/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30-11-2022 w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku Dodatek Węglowy - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 .
  Wyświetleń: 54
 1283. Zarządzenie Nr 51/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 28-07-2023 w sprawie w sprawie : zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 54
 1284. Zarządzenie Nr 28/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 31-03-2023 w sprawie ; planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
  Wyświetleń: 53
 1285. Zarządzenie Nr 31/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 26-04-2023 w sprawie ; planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
  Wyświetleń: 53
 1286. Zarządzenie Nr 32/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 26-04-2023 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2023 rok.
  Wyświetleń: 53
 1287. Zarządzenie Nr 33/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 08-05-2023 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 12, położonego w Rychtalu przy ul. Zawada nr 1, gmina Rychtal.
  Wyświetleń: 53
 1288. LXXI Sesja Rady Miejskiej Gminy Rychtal - 26 lutego 2024 roku
  Wyświetleń: 52
 1289. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rychtal wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 51
 1290. RI.271.2.02.2024 Usuwanie awarii kanalizacyjnych
  Wyświetleń: 51
 1291. Uchwała Nr LXII/382/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 20-06-2023 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Rychtal, nie stanowiących jej własności.
  Wyświetleń: 51
 1292. Zarządzenie Nr 114/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 23-11-2022 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy
  Wyświetleń: 51
 1293. Zarządzenie Nr 53/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 09-08-2023 w sprawie: zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2023 rok.
  Wyświetleń: 51
 1294. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 50
 1295. Zarządzenie Nr 65/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 12-09-2023 w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 50
 1296. Zarządzenie Nr 78/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 31-10-2023 w sprawie dokonania analizy zagrożeń dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszary wodne na terenie Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 50
 1297. 2023 rok
  Wyświetleń: 49
 1298. Uchwała Nr LX/370/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 25-04-2023 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rychtal na rok 2023.
  Wyświetleń: 49
 1299. Uchwała Nr LX/371/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 25-04-2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia powiatowo-gminnego z jednostkami samorządu terytorialnego wchodzącymi w skład Partnerstwa na 307.
  Wyświetleń: 49
 1300. Uchwała Nr LXV/404/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-10-2023 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 49
 1301. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
  Wyświetleń: 49
 1302. Wzór zgłoszenia
  Wyświetleń: 49
 1303. Zarządzenie Nr 1/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 05-01-2023 w sprawie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 49
 1304. Zarządzenie Nr 102/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 14-12-2023 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 49
 1305. RI.6220.1.2023 - Zawiadomienie obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 48
 1306. Uchwała Nr LXV/405/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-10-2023 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rychtal
  Wyświetleń: 48
 1307. Zarządzenie Nr 43/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 20-06-2023 w sprawie: zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2023 rok.
  Wyświetleń: 48
 1308. LXX Sesja Rady Miejskiej Gminy Rychtal - 30 stycznia 2024 roku
  Wyświetleń: 47
 1309. Uchwała Nr LXII/379/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 20-06-2023 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rychtal absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
  Wyświetleń: 47
 1310. Zarządzenie Nr 48/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 18-07-2023 w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z serwisu internetowego ePodatki w Urzędzie Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 47
 1311. Zarządzenie Nr 49/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 18-07-2023 w sprawie ; planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
  Wyświetleń: 47
 1312. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 46
 1313. Komunikat w sprawie przyjmowania zgłoszeń do OKW
  Wyświetleń: 46
 1314. Obwieszczenie o okręgach wyborczych
  Wyświetleń: 46
 1315. Uchwała Nr LX/368/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 25-04-2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2023-2039.
  Wyświetleń: 46
 1316. Zarządzenie Nr 81/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 02-11-2023 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2023 rok.
  Wyświetleń: 45
 1317. Informacja o dyżurach Okręgowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 44
 1318. Plan polowań zbiorowych w sezonie 2023/2024 Koła Łowieckiego nr 8 Klub Myśliwski w Ostrowie Wlkp. - kopia
  Wyświetleń: 44
 1319. Uchwała Nr LX/369/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 25-04-2023 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rychtalu za 2022 rok.
  Wyświetleń: 44
 1320. Uchwała Nr LXI/375/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 31-05-2023 w sprawie ustalenia wysokości dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków.
  Wyświetleń: 44
 1321. Uchwała Nr LXIV/394/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 19-09-2023 w sprawie powołania Zespołu dla zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników Sądu Rejonowego w Kępnie na kadencję 2024-2027.
  Wyświetleń: 44
 1322. Uchwała Nr LXV/403/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-10-2023 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Rychtal, nie stanowiących jej własności.
  Wyświetleń: 44
 1323. Zarządzenie Nr 47/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 11-07-2023 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2023 rok.
  Wyświetleń: 44
 1324. Zarządzenie Nr 79/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 31-10-2023 w sprawie: zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2023 rok.
  Wyświetleń: 44
 1325. Obwieszczenie Starosty Powiatu Kępińsko o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 43
 1326. RI.271.2.01.2024 Usuwanie awarii wodociągowych
  Wyświetleń: 43
 1327. Uchwała Nr LXI/373/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 31-05-2023 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Rychtal na rok 2023.
  Wyświetleń: 43
 1328. Uchwała Nr LXII/383/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 20-06-2023 w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XXX/200/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za uczestnictwo w zajęciach organizowanych w Klubie Seniora w Drożkach.
  Wyświetleń: 43
 1329. Uchwała Nr LXIII/387/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 08-08-2023 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Rychtal
  Wyświetleń: 43
 1330. Zarządzenie Nr 77/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 25-10-2023 w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 43
 1331. Zarządzenie Nr 9/2024 Burmistrza Gminy Rychtal z dnia 31-01-2024 w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Rychtal miejsc przeznaczonych na bezpłątne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 43
 1332. Uchwała Nr LXI/374/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 31-05-2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2023-2039.
  Wyświetleń: 42
 1333. Uchwała Nr LXII/380/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 20-06-2023 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2023 rok.
  Wyświetleń: 42
 1334. Zarządzenie Nr 37/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 02-06-2023 w sprawie: zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2023 rok.
  Wyświetleń: 42
 1335. Zarządzenie Nr 80/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 31-10-2023 w sprawie ; planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
  Wyświetleń: 42
 1336. Uchwała Nr LXIV/395/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 19-09-2023 w sprawie zaciągnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu informacji o kandydatach na ławników na kadencję 2024-2027.
  Wyświetleń: 41
 1337. Uchwała Nr LXIV/397/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 19-09-2023 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zlokalizowanych w obrębie Krzyżowniki, gmina Rychtal.
  Wyświetleń: 41
 1338. Zarządzenie Nr 57/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 17-08-2023 w sprawie upoważnienia do podpisywania tytułów wykonawczych w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 41
 1339. Zarządzenie Nr 59 / 2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 25-08-2023 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w gminie Rychtal.
  Wyświetleń: 41
 1340. Uchwała Nr LXII/381/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 20-06-2023 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2023-2039.
  Wyświetleń: 40
 1341. Uchwała Nr LXX/429/2024 Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 30-01-2024 w sprawie zmiany uchwał nr LVII/352/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobów jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
  Wyświetleń: 40
 1342. Zarządzenie Nr 44/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 20-06-2023 w sprawie : szczegółowych zasad rachunkowości środków unijnych na finansowanie operacji pt " Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Rychtalu".
  Wyświetleń: 40
 1343. Zarządzenie Nr 56/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 16-08-2023 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
  Wyświetleń: 40
 1344. LXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Rychtal - 29 grudnia 2023 roku
  Wyświetleń: 39
 1345. Uchwała Nr LXI/376/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 31-05-2023 w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania przedsięwzięcia pod nazwą „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.
  Wyświetleń: 39
 1346. Uchwała Nr LXII/377/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 20-06-2023 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rychtal wotum zaufania.
  Wyświetleń: 39
 1347. Uchwała Nr LXIII/389/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 08-08-2023 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.
  Wyświetleń: 39
 1348. Uchwała Nr LXVII/418/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 28-12-2023 w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Rychtalu oraz nadania jej statutu.
  Wyświetleń: 39
 1349. Zarządzenie Nr 39/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 02-06-2023 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2022.
  Wyświetleń: 39
 1350. Zarządzenie Nr 99/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 13-12-2023 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 39
 1351. Komunikat w sprawie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 38
 1352. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rychtal wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 38
 1353. Uchwała Nr LXII/378/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 20-06-2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rychtal za 2022 rok.
  Wyświetleń: 38
 1354. Uchwała nr SO – 2/0950/198/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 17 października 2023 r. w sprawie możliwości spłaty kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 38
 1355. Zarządzenie Nr 70/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 21-09-2023 w sprawie ; planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
  Wyświetleń: 38
 1356. Zarządzenie Nr 74/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 09-10-2023 w sprawie ; planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
  Wyświetleń: 38
 1357. Uchwała Nr LXVI/416/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-11-2023 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028
  Wyświetleń: 37
 1358. Uchwała Nr SO-2/0951/569/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Rychtal w roku 2024
  Wyświetleń: 37
 1359. Zarządzenie Nr 1/2024 Burmistrza Gminy Rychtal z dnia 02-01-2024 w sprawie: przyjęcia Regulaminu realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rychtal” w roku 2024.
  Wyświetleń: 37
 1360. Zarządzenie Nr 40/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 07-06-2023 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2023 rok.
  Wyświetleń: 37
 1361. Zarządzenie Nr 46/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 28-06-2023 w sprawie ; planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
  Wyświetleń: 37
 1362. LXXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Gminy Rychtal - 27 marca 2024 roku
  Wyświetleń: 36
 1363. Uchwała Nr LXIV/392/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 19-09-2023 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
  Wyświetleń: 36
 1364. Zarządzenie Nr 38/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 02-06-2023 w sprawie ; planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
  Wyświetleń: 36
 1365. Zarządzenie Nr 95/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 05-12-2023 w sprawie: projektu planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2024 rok.
  Wyświetleń: 36
 1366. 2024 rok
  Wyświetleń: 35
 1367. Uchwała Nr SO-2/0957/63/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rychtal na lata 2024–2039
  Wyświetleń: 35
 1368. Zarządzenie Nr 41/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 07-06-2023 w sprawie ; planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
  Wyświetleń: 35
 1369. Zarządzenie Nr 92/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-11-2023 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kontrolnej
  Wyświetleń: 35
 1370. Uchwała Nr LXIII/386/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 08-08-2023 w sprawie: zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2023-2039.
  Wyświetleń: 34
 1371. Uchwała Nr LXIV/396/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 19-04-2023 w sprawie Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rychtal na rok 2023.
  Wyświetleń: 34
 1372. Uchwała Nr LXVI/414/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-11-2023 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
  Wyświetleń: 34
 1373. Uchwała Nr LXVIII/421/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2023 w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Rychtal oraz zasad ich używania.
  Wyświetleń: 34
 1374. Zarządzenie Nr 10/2024 Burmistrza Gminy Rychtal z dnia 31-01-2024 w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Rychtalu
  Wyświetleń: 34
 1375. Zarządzenie Nr 72/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 29-09-2023 w sprawie ; planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
  Wyświetleń: 34
 1376. Zarządzenie Nr 93/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 05-12-2023 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2023 rok.
  Wyświetleń: 34
 1377. Zarządzenie Nr 118/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30-11-2022 w sprawie ; planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
  Wyświetleń: 33
 1378. Zarządzenie Nr 45/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 28-06-2023 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2023 rok.
  Wyświetleń: 33
 1379. Zarządzenie Nr 6/2024 Burmistrza Gminy Rychtal z dnia 29-01-2024 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rychtal.
  Wyświetleń: 33
 1380. Zarządzenie Nr 94/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 05-12-2023 w sprawie ; planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
  Wyświetleń: 33
 1381. Uchwała Nr LXV/400/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-10-2023 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Rychtal w 2024 roku.
  Wyświetleń: 32
 1382. Zarządzenie Nr 85/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 14-11-2023 w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2024-2039
  Wyświetleń: 32
 1383. Zarządzenie Nr 86/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3, położonego w Proszowie nr 12, gmina Rychtal.
  Wyświetleń: 32
 1384. Zarządzenie Nr 98/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 12-12-2023 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i gospodarki przestrzennej.
  Wyświetleń: 32
 1385. Uchwała Nr LXV/398/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-10-2023 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2023 rok.
  Wyświetleń: 31
 1386. Uchwała Nr LXVI/411/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-11-2023 w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej do podatku rolnego w 2024 roku.
  Wyświetleń: 31
 1387. Uchwała Nr SO – 2/0952/63/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Rychtal na 2024 rok.
  Wyświetleń: 31
 1388. Zarządzenie Nr 52/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 04-08-2023 w sprawie: powołania Komisji Oceniającej ds. oceniania wniosków składanych o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Edycja II.
  Wyświetleń: 31
 1389. Zarządzenie Nr 63/2023 z dnia 08-09-2023 Wójt Gminy Rychtal w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Gminę Rychtal
  Wyświetleń: 31
 1390. Zarządzenie Nr 76/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 11-10-2023 w sprawie ; planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
  Wyświetleń: 31
 1391. Uchwała Nr LXV/399/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-10-2023 w sprawie: zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2023-2039.
  Wyświetleń: 30
 1392. Uchwała Nr LXVI/412/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-11-2023 w sprawie w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Rychtal i kandydata na strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 30
 1393. Uchwała Nr LXVI/413/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-11-2023 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rychtal z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2024.
  Wyświetleń: 30
 1394. Zarządzenie Nr 2/2024 Burmistrza Gminy Rychtal z dnia 05-01-2024 w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego Gminy Rychtal.
  Wyświetleń: 30
 1395. Zarządzenie Nr 66/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 19-09-2023 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – edycja II
  Wyświetleń: 30
 1396. Zarządzenie Nr 68/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 20-09-2023 w sprawie: zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2023 rok.
  Wyświetleń: 30
 1397. Zarządzenie Nr 84/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 14-11-2023 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2024 rok.
  Wyświetleń: 30
 1398. Uchwała nr 30/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 29
 1399. Uchwała Nr LXIII/385/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 08-08-2023 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2023 rok.
  Wyświetleń: 29
 1400. Uchwała Nr LXVIII/419/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2023 rok
  Wyświetleń: 29
 1401. LXXII Uroczysta Sesja Rady Miejskiej Gminy Rychtal - 22 marca 2024 roku
  Wyświetleń: 28
 1402. Uchwała Nr LXIV/390/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 19-09-2023 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2023 rok.
  Wyświetleń: 28
 1403. Zarządzenie Nr 88/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 15-11-2023 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 64/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 8 września 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Rychtalu
  Wyświetleń: 28
 1404. Uchwała Nr LXXI/442/2024 Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 26-02-2024 w sprawie powołania Skarbnika Gminy.
  Wyświetleń: 27
 1405. Zarządzenie Nr 69/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 21-09-2023 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - edycja II
  Wyświetleń: 27
 1406. Zarządzenie Nr 73/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 09-10-2023 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2023 rok.
  Wyświetleń: 27
 1407. Zarządzenie Nr 97/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 07-12-2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowyna stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 27
 1408. Dyżur Urzędnika Wyborczego - termin
  Wyświetleń: 26
 1409. Uchwała Nr LXIV/393/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 19-09-2023 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kępińskiego
  Wyświetleń: 26
 1410. Uchwała Nr LXIX/423/2024 Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 12-01-2024 w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Rychtal na 2024 rok
  Wyświetleń: 26
 1411. Zarządzenie Nr 8/2024 Burmistrza Gminy Rychtal z dnia 31-01-2024 w sprawie powołania komisji do przygotowania dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do zniszczenia z referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego w dniu 15 października 2023r.
  Wyświetleń: 26
 1412. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rychtal na rok 2024
  Wyświetleń: 25
 1413. Uchwała Nr LXIX/424/2024 Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 12-01-2024 w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/68/2019 Rady Gminy Rychtal z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Rychtalu oraz nadania mu statutu.
  Wyświetleń: 25
 1414. Uchwała Nr LXV/401/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-10-2023 w sprawie: uchylenia uchwały Nr LXIV/392/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 19 września 2023 r.w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
  Wyświetleń: 25
 1415. Uchwała Nr LXVIII/420/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2023 w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2023-2039.
  Wyświetleń: 25
 1416. Uchwała nr SO – 2/0950/256/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie możliwości spłaty kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 25
 1417. Zarządzenie Nr 105/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 29-12-2023 w sprawie ; planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
  Wyświetleń: 25
 1418. Zarządzenie Nr 64/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 08-09-2023 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Rychtalu
  Wyświetleń: 25
 1419. Zarządzenie Nr 71A/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 29-09-2023 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2023 rok.
  Wyświetleń: 25
 1420. Zarządzenie Nr 75/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 11-10-2023 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2023 rok.
  Wyświetleń: 25
 1421. Uchwała Nr LXX/430/2024 Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 30-01-2024 w sprawie przyjęcia na 2024 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane.
  Wyświetleń: 24
 1422. Zarządzenie Nr 5/2024 Burmistrza Gminy Rychtal z dnia 17-01-2024 w sprawie:planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2024 rok.
  Wyświetleń: 24
 1423. Zarządzenie Nr 61/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 05-09-2023 w sprawie powołania koordynatora gminnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r
  Wyświetleń: 24
 1424. Zarządzenie Nr 62/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 06-09-2023 w sprawie ; planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
  Wyświetleń: 24
 1425. Uchwała Nr LXX/427/2024 Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 30-01-2024 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2024 rok .
  Wyświetleń: 23
 1426. Uchwała Nr LXX/431/2024 Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 30-01-2024 w sprawie Apelu dotyczącego zmiany Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXXIX/941/17 z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa Wielkopolskiego ograniczeń lub zakazów zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
  Wyświetleń: 23
 1427. Rejestr Instytucji Kultury - księgi archiwalne
  Wyświetleń: 22
 1428. Zarządzenie Nr 60/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 28-08-2023 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2023 rok.
  Wyświetleń: 22
 1429. Zarządzenie Nr 71/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 29-09-2023 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2023 rok.
  Wyświetleń: 22
 1430. Zarządzenie Nr 91/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30-11-2023 w sprawie ; planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
  Wyświetleń: 22
 1431. Realizacja zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert - 75-lecie OSP Proszów i Gminny Dzień Strażaka
  Wyświetleń: 21
 1432. Zarządzenie Nr 104/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 29-12-2023 w sprawie: zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2023 rok.
  Wyświetleń: 21
 1433. Zarządzenie Nr 90/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30-11-2023 w sprawie: zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2023 rok.
  Wyświetleń: 21
 1434. LXXIV Sesja Rady Miejskiej Gminy Rychtal - 18 kwietnia 2024 roku
  Wyświetleń: 20
 1435. Roczny Program Współpracy Gminy Rychtal z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2024
  Wyświetleń: 20
 1436. Uchwała Nr LXIX/425/2024 Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 12-01-2024 w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychtalu.
  Wyświetleń: 20
 1437. Uchwała Nr LXVI/408/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-11-2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2023 rok
  Wyświetleń: 20
 1438. Zarządzenie Nr 3/2024 Burmistrza Gminy Rychtal z dnia 17-01-2024 w sprawie:ostatecznych kwot dochodów oraz wydatków na 2024 rok podległych jednostek organizacyjnych.
  Wyświetleń: 20
 1439. Zarządzenie Nr 4/2024 Burmistrza Gminy Rychtal z dnia 17-01-2024 w sprawie:planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2024 rok.
  Wyświetleń: 20
 1440. Uchwała Nr LXIX/426/2024 Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 12-01-2024 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  Wyświetleń: 19
 1441. Zarządzenie Nr 101/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 12-12-2023 w sprawie ; planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
  Wyświetleń: 19
 1442. Informacja średniej powierzchni gospodarstwa rolnego na terenie gminy Rychtal
  Wyświetleń: 18
 1443. Powołanie Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – edycja II
  Wyświetleń: 17
 1444. Uchwała Nr LXVI/409/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-11-2023 w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2023-2039
  Wyświetleń: 17
 1445. Uchwała Nr LXVIII/421/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-12-2023 w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Rychtal oraz zasad ich używania.
  Wyświetleń: 16
 1446. Uchwała Nr LXX/428/2024 Rady Miejskiej Gminy RYchtal z dnia 30-01-2024 w sprawie: zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2024-2039.
  Wyświetleń: 16
 1447. Uchwała Nr LXXI/438/2024 Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 26-02-2024 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
  Wyświetleń: 16
 1448. Zarządzenie Nr 7/2024 Burmistrza Gminy Rychtal z dnia 29-01-2024 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznychw zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 15
 1449. Afrykański Pomór Świń (ASF)
  Wyświetleń: 14
 1450. Uchwała Nr LXIX/422/2024 Rady Miejskiej Gminy w Rychtalu z dnia 12-01-2024 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2024-2039.
  Wyświetleń: 12
 1451. Uchwała Nr LXXI/434/2024 Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 26-02-2024 w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Rychtalu.
  Wyświetleń: 12
 1452. Zarządzenie Nr 28/2024 Burmistrza Gminy Rychtal z dnia 27-03-2024 w sprawie :przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Rychtal za 2023 rok.
  Wyświetleń: 12
 1453. LXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Rychtal - 29 grudnia 2023 roku
  Wyświetleń: 11
 1454. Uchwała Nr LXXI/441/2024 Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 26-02-2024 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.
  Wyświetleń: 11
 1455. Uchwała Nr LXXI/433/2024 Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 26-02-2024 w sprawie: zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2024-2039.
  Wyświetleń: 10
 1456. Uchwała Nr LXXI/439/2024 Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 26-02-2024 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych lub wspomaganych.
  Wyświetleń: 10
 1457. Zarządzenie Nr 27/2024 Burmistrza Gminy Rychtal z dnia 15-03-2024 w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Rychtal miejsc przeznaczonych na bezpłątne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
  Wyświetleń: 10
 1458. Uchwała Nr LXXI/435/2024 Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 26-02-2024 w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Nawiedzenia Najświętszej Mari Panny w Krzyżownikach.
  Wyświetleń: 9
 1459. Uchwała Nr LXXI/436/2024 Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 26-02-2024 w sprawie przyznania dotacji Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Nepomucena w Wielkim Buczku.
  Wyświetleń: 9
 1460. Uchwała Nr LXXI/437/2024 Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 26-02-2024 w sprawie zmiany uchwały nr XII/78/2019 Rady Gminy Rychtal z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie przyznawania stypendiów za wyniki w nauce za osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów uczęszczających do szkół prowadznych przez Gminę Rychtal.
  Wyświetleń: 9
 1461. Uchwała Nr LXXI/440/2024 Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 26-02-2024 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok.
  Wyświetleń: 9
 1462. Zarządzenie Nr 19/2024 Burmistrza Gminy Rychtal z dnia 29-02-2024 w sprawie: zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2024 rok.
  Wyświetleń: 8
 1463. Uchwała Nr LXXIII/445/2024 Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 27-03-2024 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rychtalu za 2023 rok.
  Wyświetleń: 7
 1464. Zarządzenie Nr 107/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 29-12-2023 w sprawie ; planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
  Wyświetleń: 7
 1465. Zarządzenie Nr 108/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 29-12-2023 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości
  Wyświetleń: 7
 1466. Zarządzenie Nr 11/2024 Burmistrza Gminy Rychtal z dnia 05-02-2024 w sprawie: zmiany planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2024 rok.
  Wyświetleń: 7
 1467. Zarządzenie Nr 21/2024 Burmistrz Gminy Rychtal z dnia 06-03-2024 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2024 rok.
  Wyświetleń: 7
 1468. Komunikaty Komisarza Wyborczego w Kaliszu II
  Wyświetleń: 6
 1469. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Wyświetleń: 6
 1470. Statut Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 6
 1471. Uchwała Nr LXXI/432/2024 Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 26-02-2024 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2024 rok .
  Wyświetleń: 6
 1472. Uchwała Nr LXXI/441/2024 Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 26-02-2024 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.
  Wyświetleń: 6
 1473. Zarządzenie Nr 106/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 29-12-2023 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2023 rok.
  Wyświetleń: 6
 1474. Zarządzenie Nr 13/2024 Burmistrza Gminy Rychtal z dnia 05-02-2024 w sprawie ; planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
  Wyświetleń: 6
 1475. Zarządzenie Nr 22/2024 Wójta Gminy Rychtal z dnia 06-03-2024 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 6
 1476. Zarządzenie Nr 89/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 16-11-2023 w sprawie organizacji i przeprowadzenia gry decyzyjnej
  Wyświetleń: 6
 1477. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obręb ewidencyjny Skoroszów- RI.6733.1.2024
  Wyświetleń: 6
 1478. Uchwała Nr LXXI/436/2024 Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 26-02-2024 w sprawie przyznania dotacji Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Nepomucena w Wielkim Buczku.
  Wyświetleń: 5
 1479. Uchwała Nr LXXIII/444/2024 Rady Miejskiej Gminy RYchtal z dnia 27-03-2024 w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2024-2039.
  Wyświetleń: 5
 1480. Zarządzenie Nr 12/2024 Burmistrz Gminy Rychtal z dnia 05-02-2024 Burmistrz Gminy Rychtalw sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2024 rok.
  Wyświetleń: 5
 1481. Zarządzenie Nr 14/2024 Burmistrza Gminy Rychtal z dnia 16-02-2024 w sprawie: określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez  jednostki organizacyjne Gminy Rychtal
  Wyświetleń: 5
 1482. Zarządzenie Nr 16/2024 Burmistrza Gminy Rychtal z dnia 19-02-2024 w sprawie powołania koordynatora gminnego w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku
  Wyświetleń: 5
 1483. Zarządzenie Nr 24/2024 Burmistrza Gminy z dnia 11-03-2024 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychtalu do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
  Wyświetleń: 5
 1484. Sprawozdania
  Wyświetleń: 4
 1485. Uchwała Nr LXXIII/443/2024 Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 27-03-2024 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2024 rok.
  Wyświetleń: 4
 1486. Uchwała Nr LXXIII/446/2024 Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 27-03-2024 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rychtal na rok 2024.
  Wyświetleń: 4
 1487. Wcześniejsze protokoły
  Wyświetleń: 4
 1488. Zarządzenie Nr 21/2024 Burmistrz Gminy Rychtal z dnia 06-03-2024 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2024 rok.
  Wyświetleń: 4
 1489. Zarządzenie Nr 26/2024 Burmistrza Gminy Rychtal z dnia 14-03-2024 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 4
 1490. 2024 rok
  Wyświetleń: 3
 1491. I Sesja Rady Miejskiej Gminy Rychtal - 06 maja 2024 roku
  Wyświetleń: 3
 1492. Kadencja 2018-2024
  Wyświetleń: 3
 1493. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 3
 1494. Terminy Sesji Rady Miejskiej Gminy Rychtal (2024-2029)
  Wyświetleń: 2