Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ETR - tekst łatwy do czytania

Brak opisu obrazka

Informacja o Urzędzie Gminy Rychtal                  

Urząd Gminy w Rychtalu to miejsce, w którym pracuje władza publiczna dla wszystkich mieszkańców gminy.

Urząd Gminy Rychtal, czyli w skrócie urząd znajduje się centrum Rychtala – rynek.

Brak opisu obrazka

W Urzędzie Gminy pracuje Wójt i urzędnicy.

Wójt to osoba, która rządzi gminą.

Wójtem Gminy Rychtal jest Adam Staszczyk.

Brak opisu obrazka

Wójtowi  w pracy pomagają Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Kierownicy Referatów oraz pracownicy.

Wójt jest też kierownikiem urzędu.

W Urzędzie Gminy został przyjęty regulamin. Ten regulamin opisuje jak ma działać urząd i co robić.

 

Czym zajmuje się urząd?

W urzędzie można się zameldować, wyrobić dowód osobisty, zgłosić, gdy urodzi się dziecko, zgłosić prowadzenie własnej firmy.

To w urzędzie otrzymasz akt zgonu czy akt urodzenia. W urzędzie można też wziąć ślub cywilny.

W urzędzie zapłacisz podatki i opłaty lokalne. To tutaj dostaniesz pozwolenie na wycięcie drzewa.

Urząd zajmuje się też drogami i chodnikami.

Ochrona środowiska, segregowanie śmieci i zieleń w gminie to także rzeczy, za które odpowiada urząd.

Urząd wykonuje różne zadania:

-organizuje różne wybory, na przykład na Prezydenta Polski, wybory do Sejmu i Senatu i wybory sołtysów sołectw,

-prowadzi spis ludności w gminie,

-zajmuje się ochroną zabytków,

-współpracuje z organizacjami pozarządowymi,

-zajmuje się rolnictwem,

-zajmuje się budżetem gminy,

-zajmuje się ustaleniem jakie będą podatki,

-zajmuje się planowaniem przestrzeni w gminie,

-robi remonty i buduje nowe potrzebne budynki,

-zajmuje się ochroną i kształtowaniem środowiska i ochrony przyrody,

-zajmuje się wywożeniem odpadów komunalnych z terenu gminy,

-utrzymuje czystość i porządek.

 

Kontakt z pracownikami urzędu:

Zapraszamy Was do urzędu od poniedziałku do piątku.

Godziny pracy:

Poniedziałek 7:30-15:30

Wtorek 7:30-15:30

Środa 7:30-15:30

Czwartek 7:30-15:30

Piątek 7:30-15:30

Jeśli chcesz się z nami skontaktować telefonicznie, zadzwoń na numer 62 781 68 00.

Brak opisu obrazka

Możesz też wysłać e-mail na adres: ug@ugrychtal.pl

Brak opisu obrazka

Żeby załatwić sprawy w Urzędzie, osoby z niepełnosprawnościami mogą:

• Napisać potrzebne pismo i wysłać je na adres: Urząd Gminy Rychtal, Rychtal ul. Rynek 1 63-630 Rychtal

• przynieść pismo do Biura Podawczego

Biuro podawcze  to biuro, w którym można zostawić pisma i inne dokumenty.

Znajduje się ono na parterze urzędu pok. 01

• zadzwonić domofonem znajduje się po lewej stronie schodów obok defibrylatora aed

• napisać pismo i wysłać je za pomocą platformy e-PUAP: www.epuap.gov.pl.

ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej.

Do tego sposobu trzeba mieć Internet i swoje konto w ePUAP.

• napisać wiadomość i wysłać ją na adres e-mailowy: ug@ugrychtal.pl

• wysłać faks pod numer 62 781 68 00

• zadzwonić pod numer 62 781 68 00

• przyjść do Urzędu i spotkać się z pracownikiem w godzinach pracy Urzędu.

 Urząd czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30

Jeśli potrzebujesz pomocy tłumacza języka migowego musisz poinformować o tym pracownika Urzędu najpóźniej 3 dni przed wizytą w Urzędzie.

Brak opisu obrazka

Przed budynkiem znajduje się specjalne miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. 

Brak opisu obrazka

Numery telefonów do wszystkich pracowników Urzędu są na stronie internetowej:

https://bip.rychtal.pl/358/253/referaty-urzedu-gminy-rychtal.html

Wszystkie informacje o gminie można znaleźć na stronie internetowej:

rychtal.pl