Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody prosimy o zmianę ustawień przeglądarki, bądź o opuszczenie naszej witryny. Więcej w polityce prywatności

Informacja - Gospodarka odpadami komunalnymi

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

W GMINIE RYCHTAL

Podmiotem odbierającym odpady z terenu Gminy Rychtal jest Przedsiębiorstwo Komunalno – Transportowe „WENCEL” z siedzibą ul. Poznańska 9, 63-600 Kępno. Wykonawca zapewnia mieszkańcom nieodpłatnie worki na odpady segregowane.

 

Właściciele nieruchomości mają obowiązek złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości uiszcza się raz na kwartał, do 15 dnia ostatniego miesiąca danego kwartału,
tj. do 15 marca,  15 czerwca, 15 września i 15 grudnia. Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłaty w ratach miesięcznych, przy czym okresem rozliczeniowym jest 15 dzień ostatniego miesiąca danego kwartału. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest wpłatą na rachunek bankowy o numerze 59 8413 0000 0500 0273 2000 0106 (w tytule podać należy imię, nazwisko, adres nieruchomości) lub u sołtysa (z wyjątkiem sołectwa Zgorzelec). 

 

Mieszkańcy deklarujący segregację odpadów, tym samym uiszczający niższą opłatę, zobowiązani są do wydzielenia ze strumienia odpadów następujących frakcji:

 

1.     zmieszane odpady komunalne „mokre” – kubeł

wrzucamy: popioły, zużyte chusteczki, ręczniki papierowe, pampersy, podpaski, odpadki kuchenne (np. resztki żywności, fusy po kawie i herbacie, skorupki po jajkach, obierki z owoców i warzyw), przeterminowaną żywność, pojemniki po aerozolach, znicze.

nie wrzucamy: ziemi, gałęzi, odpadów niebezpiecznych, gruzu budowlanego

 

2.     odpady komunalne suche – żółty worek

wrzucamy: niezanieczyszczone żywnością opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach), papier, tekturę, gazety, zeszyty, książki, puszki z metali żelaznych i aluminium, drobny złom żelazny, butelki typu PET, opakowania z tworzyw sztucznych (np. po kosmetykach, jogurtach, środkach czystości), reklamówki,

nie wrzucamy: puszek po farbach i lakierach, pojemników po aerozolach, baterii, opakowań po nawozach, środkach owadobójczych i chwastobójczych, opakowań po lekach, tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego,

uwaga: butelki plastikowe i puszki przed wyrzuceniem należy pozgniatać.

 

3.     szkło – zielony worek

wrzucamy: szklane butelki, słoiki, szklanki, podstawki i talerzyki wykonane ze szkła, szklane opakowania po żywności i kosmetykach, szkło stołowe,

nie wrzucamy: zniczy, luster, szyb okiennych, żarówek, świetlówek, lamp rtęciowych, opakowań po lekach, wyrobów ceramicznych i porcelany, lamp i ekranów telewizyjnych, termometrów,

uwaga: opakowania szklane wyrzucamy puste, bez metalowych nakrętek i kapsli, nie trzeba zrywać etykiet i myć, wystarczy wypłukać, nie tłuczemy szkła przed wyrzuceniem.

 

Uwaga! Odpady, których nie można zakwalifikować jako odpady komunalne suche (żółty worek) lub szkło (zielony worek) powinny zostać wrzucone do kubła.

 

UWAGA!

Kubły i worki z odpadami należy wystawić przed posesję w dniu zbiórki najpóźniej do godziny 8:00.

 

Pozostałe frakcje odpadów, które należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych:

ü  przeterminowane leki – należy przekazać do specjalnego pojemnika w aptece,

ü  odpady wielkogabarytowe – zbiórka 2 razy w roku sprzed posesji lub możliwość dostarczenia do pojemnika KP-7 znajdującego się przy ul. Kolejowej 1, 63-630 Rychtal (dawny budynek dworca PKP),

ü  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – zbiórka 2 razy do roku w wyznaczonych miejscach lub samodzielne dostarczenie do PSZOK przy ZZO Olszowa, (PSZOK - punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych), (ZZO Olszowa - Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa ul. Bursztynowa 55, 63-600 Kępno),

ü  zużyte baterie – należy przekazać do specjalnych pojemników w Urzędzie Gminy lub placówkach oświatowych lub samodzielnie dostarczyć do PSZOK przy ZZO Olszowa,

ü  zużyte akumulatory – należy samodzielnie dostarczyć do PSZOK przy ZZO Olszowa,

ü  gruz budowlany – należy samodzielnie dostarczyć do PSZOK przy ZZO Olszowa,

ü  odpady niebezpieczne – np. puszki po farbach i lakierach należy samodzielne dostarczyć do PSZOK przy ZZO Olszowa,

ü  odpady zielone – należy zagospodarować w przydomowym kompostowniku lub samodzielnie dostarczyć do PSZOK przy ZZO Olszowa,

ü  opony – zbiórka 2 razy do roku lub samodzielne dostarczenie do PSZOK przy ZZO Olszowa. 

W sprawie dzierżawy lub zakupu kubłów należy kontaktować się z firmą odbierającą odpady tj. Przedsiębiorstwo Komunalno – Transportowe „WENCEL” – tel. 600 270 479.