Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody prosimy o zmianę ustawień przeglądarki, bądź o opuszczenie naszej witryny. Więcej w polityce prywatności

Kalendarium do 1741r.

1222r. 

Pierwsza wzmianka o osadzie Bandlowice, która zdaniem kronikarzy była kolebką Rychtala i Zgorzelca. Osada Bandlowice prawdopodobnie wraz z miejscowością Lasusici (teren dzisiejszych wsi Krzyżowniki Sadogóry) została podarowana Zakonowi Krzyżackiemu przez Henryka Brodatego.

1233r. -    19 czerwca   W dokumencie sygnowanym tą datą Herman Balk, prokurator Zakonu na Polskę i Prusy zleca kapelanowi książęcemu Idziemu z  Namysłowa lokację osad Lassusino et Bandlovici oraz osiedlenie tam na prawie niemieckim Walonów i Niemców.

1249 r. –   14 marca Brat Henryk von Holstein ( bądż Hohenstein ) wicemagister w Prusach i Polsce odstępuje całą wspomnianą wyżej posiadłość biskupowi wrocławskiemu, Tomaszowi II, ale ten prawdopodobnie szybko ją traci na rzecz księcia Henryka III Białego.

1251 r. –    1 czerwca Książe Henryk III Biały sprzedaje Bandlowice  z powrotem biskupowi Tomaszowi II.

1251 r.- 1271 r. Prawdopodobnie w tym okresie ma miejsce lokacja osady Bandlowice na prawie niemieckim.

1271 r.-      7 czerwca Napad Polaków na majątek biskupa wrocławskiego (Bandlowice, Proszów, Buczek, Skoroszów), powoduje duże straty. Był to jeden z wielu napadów wojsk księcia Bolesława (Wstydliwego bądź  Pobożnego) na różne posiadłości biskupa wrocławskiego w związku z walkami między książętami.

1271 r. Pożar Bandlowic. Pogorzelisko uzyskuje nazwę Zgorzelec. Po pożarze podjęto odbudowę osady.

1274 r.- 1287 r. konflikt Henryka IV Probusa z biskupem wrocławskim Tomaszem II. Skutek konfliktu to odebranie majątku biskupowi (w tym Bandlowic)

1287 r. Pojednanie między biskupem Tomaszem II i księciem Henrykiem IV Probusem- mediatorem jest biskup Jakub Świnka. Tomasz II odzyskuje Bandlowice.

1294 r.-      5 lub 6 maja

Książęta wrocławscy Henryk Głogowski i Henryk V Brzuchaty potwierdzają w specjalnej metryce fakt, że Bandlowice i Rychtal są własnością biskupa Tomasza II i jego następców. Metryka ta jest bardzo ważnym dokumentem, gdyż po raz pierwszy napotykamy w niej nazwę „ Reichtal „, która oznacza „ bogaty kraj”

1305 r.

Około tego roku z „Księgi Fundacji” (Lieber Fundation) dowiadujemy się  o dokładnych granicach Bandlowic- Rychtala i obszarze (918 ha).

1336 r.

Pożar Rychtala

1348 r. Rychtal przechodzi pod panowanie Czech

1386 r. Ponowna lokacja miasta Rychtala przez biskupa Teodoryka z Klatowych

1626 r.

Rychtal przechodzi pod panowanie Austrii

1629 r. Zatarg graniczny miasta Rychtala z sąsiednimi panami feudalnymi

1631 r.

powstaje kościół katolicki w Drożkach

1659 r. Dziekan Jakub Filip Juzen funduje dla kościoła parafialnego w Rychtalu monstrancję z cechą datującą Wrocław i cechą imienia Złotnika Hansa Boya

1661 r. Ukończenie budowy kościoła parafialnego w Rychtalu - niektóre źródła podają rok 1679

1666 r. Kościół parafialny w Rychtalu istnieje pod wezwaniem Męczeństwa świętego Jana Chrzciciela

1711 r. Ukończenie budowy kościoła w Proszowie

1741 r. W wyniku wojen śląskich Rychtal przechodzi pod panowanie Prusaków

1751 r.

Ukończenie budowy kościoła parafialnego w Krzyżownikach

1782 r. 

Wielki pożar Rychtala, ocalało między innymi prezbiterium i mury kościoła parafialnego

1782 r.- 1785 r.

Odbudowa Rychtala pod kierownictwem inspektora budownictwa J. Geistera

1784 r.- 1785 r. 

Wzniesienie obecnego kościoła parafialnego- na murach poprzedniego kościoła

1787 r. 

Rozkwit Rychtala

1790 r. 

Założenie szkoły w Buczku

1802 r. 

Budowa pierwszej szkoły katolickiej w Buczku

1810 r. 

Sekularyzacja dóbr kościelnych

1872 r. 

Budowa kościoła ewangelickiego w Rychtalu

1872 r. 

Budowa drogi Kępno- Rychtal – Namysłów

1875 r. 

Około tego roku kościół parafialny w Rychtalu otrzymuje obraz Matki Bożej Szkaplerznej wykonany przez A. Rednera


1883 r. 

Około tego roku następuje ukończenie budowy szpitala w Rychtalu

1883 r. 

Powstanie kościoła ewangelickiego w Drożkach

1884 r. 

 Przejęcie szpitala w Rychtalu przez Śląski Związek Kawalerów Maltańskich

1885 r.   przybycie do Rychtala sióstr Elżbietanek od świętego Józefa. Siostry
               przejmują budynek szpitala i opiekują się chorymi

1890 r.   budowa szkoły katolickiej w Drożkach
1902 r.   budowa drugiej szkoły ewangelickiej w Buczku
1904 r.   budowa plebanii przy kościele parafialnym w Rychtalu
1907 r.   budowa drogi do Krzyżownik i Proszowa w kierunku Niemiec
1908 r.  budowa szkoły w Darnowcu
1909 r.   budowa nowej szkoły w Rychtalu
1910 r. – 1911 r.   budowa linii kolejowej Namysłów- Rychtal- Kępno
1914 r.  wykonanie organów dla kościoła parafialnego w Rychtalu przez
               Józefa Bacha
1920 r. -             5 stycznia                   

Na mocy Bulli ”Vixdum Poloniae Unitas” parafia Rychtal, Krzyżowniki oraz Drożki zostają wcielone do archidiecezji Poznańskiej

1920 r. –            9 stycznia 

Rychtal i okolice na mocy Traktatu wersalskiego trafia do Polski

1927 r. 

Budowa drogi do Darnowca i Drożek

1928 r. 

Polski Związek Kawalerów Maltańskich odkupuje budynek szpitalny w Rychtalu od  Śląskiego Związku Kawalerów Maltańskich. W dalszym ciągu opiekę nad chorymi sprawują siostry Elżbietanki

1934 r. 

Rychtal traci prawa miejskie

1939 r. 

1 września godz. 6 rano Niemcy zajmują Rychtal

1945 r. -           19 stycznia Wyzwolenie Rychtala przez wojsko radzieckie
1995 r. 

Siostry Elżbietanki opuszczają Rychtal