Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody prosimy o zmianę ustawień przeglądarki, bądź o opuszczenie naszej witryny. Więcej w polityce prywatności

Podpisano umowę o dostarczanie wozów dla OSP

     Dnia 6 lutego 2017 roku odbyło się uroczyste podpisanie umowy na dostawę sześciu średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych przez Wójta gminy Ceków-Kolonia wraz przedstawicielami gmin partnerskich z firmą MOTO-TRUCK Leszek Chmiel w ramach projektu pn. „Zakup sprzętu specjalistycznego do zapobiegania, likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych dla jednostek OSP regionu Kalisko-Konińskiego”

Projekt realizowany jest w partnerstwie sześciu gmin, gdzie gmina Ceków-Kolonia jest liderem współfinansowany ze środków unijnych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 4: Środowisko, Działanie 4.1 Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych, Poddziałanie 4.1.5 Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno–ekologicznego i służb ratowniczych na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

Wartość zamówienia: 4 788 592,45 zł brutto z czego dofinansowanie pokrywa 70,64%.

Całość zadania obejmuje  dostawę 6 szt. średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych, wodno-pianowych wyposażonych między innymi  w:

napęd 4×4,

zbiornik wody o pojemności 2500 cm3- 4500 cm3,

działko DWP,

radiostacje przewoźną i radiotelefony nasobne z ładowarkami,

kabinę 6 osobową,

wyciągarka,

silnik wysokoprężny spełniający wymogi Euro 6.

dla jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego OSP.

 

Dostawa samochodów nastąpi dla następujących  jednostek OSP należących do Gmin oraz Gminy i Miasta z pięciu powiatów:

1)   OSP Ceków – Gmina Ceków-Kolonia,  powiat kaliski;

2)   OSP Szczytniki –Gmina Szczytniki, powiat  kaliski

3)   OSP Rychtal – Gmina Rychtal, powiat kępiński;

4)   OSP Grzymiszew – Gmina i Miasto Tuliszków, powiat turecki;

5)   OSP Golina – Gmina Golina, powiat koniński;

6)  OSP Czajków –Gmina Czajków, powiat ostrzeszowski;

 

 

Przetarg został rozstrzygnięty 15 listopada 2016 roku, gdzie najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma MOTO-TRUCK Leszek Chmiel z ceną oferty 4 782 240,00 zł.

W dniu 9 stycznia 2017 roku w Warszawie odbyło się rozstrzygnięcie odwołania wniesionego do Krajowej Izby Odwoławczej  przez wykonawcę biorącego udział w postępowaniu przetargowym WAWRZASZEK  ISS sp. z o o, Sp. Komandytowa, gdzie KIO oddaliła odwołanie.

Projekt jest realizowany z udziałem Unii Europejskiej przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.