Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody prosimy o zmianę ustawień przeglądarki, bądź o opuszczenie naszej witryny. Więcej w polityce prywatności

Ogłoszenie!

         Dnia 14.01.2019 r. (poniedziałek) w wydawana będzie żywność z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w Remizie Strażackiej w Rychtalu, w godz. od 14:00 do 18:00 oraz w Domu Ludowym w Drożkach, w godz. od 15:00 do 18:00.

Żywność wydawana będzie tylko i wyłącznie w wyżej wyznaczonym dniu!

Nieodebrana żywność zostanie rozdysponowana dla innych potrzebujących! 

INFORMACJA

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychtalu uprzejmie informuje, że jest możliwość otrzymania żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Z pomocy mogą skorzystać rodziny, gdzie dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1.056 zł, a dochód na osobę samotnie gospodarującą 1.402 zł.  W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 308 zł. 

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rychtalu. W związku  powyższym prosimy osoby zainteresowane o składanie oświadczeń  do dnia 13 grudnia 2018 r.

Świadczenie wychowawcze (500+)

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że wydawanie i  przyjmowanie wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500+) będzie możliwe od dnia 1 kwietnia 2016 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychtalu (Dział Świadczeń Rodzinnych) w godzinach od 7.30 do 15.30. 

Kierownik                      
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
       /-/ Maria Wolna               

Informacja GOPS w Rychtalu

                                                                                                                                                                                                                                                   Rychtal, dnia 16.05.2014 r.                                                                                                                                           
INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychtalu działając na podstawie art. 8 ustawy z 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U z 2014 poz. 567) informuje, iż z dniem 15.05.2014 r. weszła w życie ww. ustawa, która określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548 oraz z 2013 r. poz. 1557) z dniem 1 lipca 2013 r.

Czytaj więcej: Informacja GOPS w Rychtalu