Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody prosimy o zmianę ustawień przeglądarki, bądź o opuszczenie naszej witryny. Więcej w polityce prywatności

Rządowy program pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna”

     Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 938) rządowym programem pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” objęte są dzieci rozpoczynające w roku szkolnym 2015/2016 naukę w klasach III szkoły podstawowej

oraz uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera) oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest w/w niepełnosprawność.

Szczegółowe informacje na temat Programu oraz wnioski dostępne są u Dyrektorów szkół.

Wnioski wraz z kompletem załączników należy składać do dyrektora szkoły, w której uczeń pobierać będzie naukę w roku szkolnym 2015/2016 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 września 2015 r.