Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody prosimy o zmianę ustawień przeglądarki, bądź o opuszczenie naszej witryny. Więcej w polityce prywatności

Informacja z przebiegu XXXIII Sesji Rady Gminy Rychtal odbytej 27 grudnia 2017 roku.

W dniu 27 grudnia 2017 roku odbyła się XXXIII Sesja Rady Gminy Rychtal. W obradach uczestniczyli wszyscy radni oraz zaproszeni goście. Wszyscy zgromadzeni wysłuchali sprawozdania wójta z działalności w okresie między sesjami. Po wystąpieniu Wójta, Przewodniczący Rady Gminy odczytał odpowiedzi na zgłoszone wnioski.

 

Radni przyjęli ostatnie poprawki budżetu na ten rok zwiększając plan dochodów o kwotę 33.526,02 złotych do kwoty 16.777.980,35 złotych a także dokonując przesunięcia między paragrafami zwiększono plan wydatków o kwotę 33.526,02 złotych do kwoty 18.327.168,35 złotych.

ustalono na 2018 rok plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie oraz specjalności i form kształcenia zawodowego, na które dofinansowanie jest przyznawane.

Radny Krzysztof Zawada zwrócił się z wnioskiem do Wójta Gminy o naprawę drogi Zgorzelec/krzyżówka/ zniszczona przez firmę "Larix".

 

Sporządziła H.M