Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody prosimy o zmianę ustawień przeglądarki, bądź o opuszczenie naszej witryny. Więcej w polityce prywatności

Informacja z przebiegu X Sesji Rady Gminy w Rychtalu odbytej 16 września 2015 r.

     Po dokonaniu otwarcia i stwierdzenia prawomocności obrad X Sesji Rady Gminy, radni minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego radnego tej kadencji, Jarosława Dudka. Następnie przyjęto protokół z poprzedniej sesji, po czym Wójt Czesław Balcerzak przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. Radni m. in. uchwalili plan przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Rychtal na lata 2015 - 2020.

Uchwała została przyjęta (9 głosów „za”, 1 głos „przeciwny”, 1 głos „wstrzymujący”). Kolejną uchwałą, którą podjęli radni była o uchylenie uchwały Nr IX/45/2015 Rady Gminy Rychtal z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie: pomocy finansowej dla Powiatu Kępińskiego, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 5683P w miejscowości Drożki. Uchwała została uchylona z uwagi na zmianę właściciela drogi. Zadanie to będzie realizowane, ale przy pomocy Powiaty Kępińskiego po podpisaniu stosownego porozumienia. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Następnie radni uchwalili zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2015-2020, a także w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Rychtal na 2015 rok. Uchwały te zostały przyjęte jednogłośnie. Podczas sesji, podwyższono kryterium dochodowe uprawniające do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego- świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Podjęto także uchwałę w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników Sądu Rejonowego w Kępnie, oraz jednogłośnie przyjęto postanowienie w sprawie zasięgnięcia informacji od Komendanta Wojewódzkiej Policji o kandydatach na ławnika do Sądu Rejonowego w Kępnie. Najwięcej jednak czasu zajęło radnym podjęcie ostatniej uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wskazanych w Studium Gminy Rychtal pod lokalizację elektrowni wiatrowych. W skład uchwały wchodziło prawie 700 głosowań, wynika to z obowiązującej procedury. Tak ogromna ilość głosowania była spowodowana także wnioskami złożonymi przez mieszkańców gminy Rychtal. Radny Andrzej Ostrysz i Marian Mrugała wyłączyli się z głosowania. Uchwała została przyjęta (9 głosów „za”, 1 głos „przeciwny”, 0 głosów „wstrzymujących”).

                                                                                        Sporządziła:

                                                                                                H. M.