Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody prosimy o zmianę ustawień przeglądarki, bądź o opuszczenie naszej witryny. Więcej w polityce prywatności
Błąd
  • Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów 18.6.2015 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Informacja z przebiegu IX Sesji Rady Gminy w Rychtalu odbytej 17 czerwca 2015 roku

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów 18.6.2015 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Radni podjęli kilka ważnych uchwał.

Najważniejszym punktem było udzielenie wójtowi absolutorium. Zanim jednak przystąpiono do obrad głos zabrał Alojzy Leśniarek – Przewodniczący Zarządu Oddziału Terenowego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bralinie. Przekazał on Urzędowi Gminy Rychtal oraz radnym Złotą Odznakę Honorową za działania na rzecz społeczności emerytów i rencistów. Odznaka ta jest wyróżnieniem nadanym przez Zarząd Główny PZERiI.

Podziękowania i gratulacje przekazała również Władysława Szydlik – przewodnicząca koła w Rychtalu oraz Krystyna Patkowska – przewodnicząca koła w Drożkach. Po tych miłych chwilach rozpoczęła się dyskusja na temat planów związanych z szerokopasmowym internetem w gminie Rychtal. Na obecną chwilę przyłącza do sieci mają mieć trzy miejscowości: Drożki, Wielki Buczek oraz większa część Rychtala. Łącznie ma powstać ok. 500 przyłączy. Środki finansowe z Unii Europejskiej, nie starczają na przyłączenie większej ilości miejscowości w gminie Rychtal. Jednak jak zapewniła rzecznik prasowy Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej Paulina Brencz w miarę możliwości oraz zgłaszanych potrzeb przez mieszkańców gminy do sieci będą przyłączane kolejne miejscowości. Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa to największy w całym kraju projekt tego typu. Jego celem umożliwienie korzystania z nowej sieci na obszarach gdzie obecnie nie ma odpowiedniej infrastruktury szerokopasmowej. Po wcześniejszym zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdaniem finansowym, a także pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu za rok 2014 radni jednogłośnie przyznali wójtowi absolutorium. Wójt podziękował wysokiej radzie za udzielenie absolutorium dodając, że jest to oczywiście absolutorium nie tylko dla mnie jako kierownika jednostki, ale również dla całego pionu pracowników biorących udział w realizacji budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Radni przyznali także dotacje na prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego kościoła parafialnego w Rychtalu w wysokości 5.500 złotych oraz uchwalili wysokość zryczałtowanej diety dla sołtysów w wysokości 200 zł miesięcznie i przyznali ekwiwalent dla strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy. Strażacy będą otrzymywali 12 zł za godzinę udziału w akcji i 5 zł za każdą godzinę szkolenia zorganizowanego przez gminę lub państwową straż pożarną. Następnie radni jednogłośnie przyznali pomoc finansową dla powiatu kępińskiego w kwocie 24.000 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 5683P w miejscowości Drożki na odcinku od zjazdu do kościoła do wysokości bloków mieszkalnych”. Odcinek drogi, przy którym powstanie chodnik został w ramach darowizny przekazany powiatowi kępińskiemu. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok. Ogółem zwiększono dochody o kwotę 1.900 złotych do kwoty 12.264.856,76 zł. a wydatki do kwoty 11.902.500,76 zł.

{gallery}18.6.2015{/gallery}