Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody prosimy o zmianę ustawień przeglądarki, bądź o opuszczenie naszej witryny. Więcej w polityce prywatności

JEDNOGŁOŚNIE „ZA” WOTUM ZAUFANIA I ABSOLUTORIUM

W czwartek, 27 czerwca br. odbyła się sesja absolutoryjna na której Wójt Gminy Rychtal Adam Staszczyk jednogłośnie otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu w 2018 roku. Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli rady gminy nad działalnością wójta.

Po zakończeniu roku budżetowego rada gminy ocenia pracę organu wykonawczego (wójta) w zakresie działalności finansowej gminy. Podczas Sesji Wójt po krótce omówił przedłożony Radnym oraz udostępniony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rychtal do publicznego wglądu przygotowany przez urząd „Raport o stanie gminy za 2018 rok”. Po przeprowadzonych głosowaniach wójt przypomniał, iż wykonanie budżetu jest zrealizowane na bardzo wysokim poziomie. W tym miejscu podziękowania otrzymała poprzednia Rada Gminy wraz z poprzednikiem wójtem Czesławem Balcerzakiem, który to zaplanował budżet i przez większość roku go realizował. Do wykonania budżetu zgodnie z planami przyczynili się także Radni, Sołtysi oraz pracownicy urzędu gminy, którym należy za miniony rok podziękować – dodaje wójt Adam Staszczyk. Otrzymanie absolutorium nagrodzone zostało przez Radnych oraz gości gromkimi brawami. Ponadto na niniejszej sesji podjęto uchwały dotyczące zmian budżetu i w budżecie gminy Rychtal na 2019 rok oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2019-2039. 

(R.A. – UG Rychtal)