Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody prosimy o zmianę ustawień przeglądarki, bądź o opuszczenie naszej witryny. Więcej w polityce prywatności

UCHWALONO BUDŻET NA 2019 ROK

     W piątek 25 stycznia 2019 roku w sali posiedzeń Gminy Rychtal, odbyła się V Sesja Rady Gminy Rychtal. Obecnych na Sesji było 9 Radnych, co stanowiło kworum, aby Rada mogła podejmować prawomocne uchwały. Podczas posiedzenia radni uchwalili budżet na bieżący rok, który przedstawia się następująco. Dochody budżetu oszacowano na kwotę ponad 15.664.591,00 złotych, natomiast wydatki na 16.786.184,00 złotych.

Deficyt budżetowy w wysokości ponad 1.121.593,00 złotych ma zostać pokryty z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Projekt budżetu otrzymał pozytywną opinię komisji budżetu Rady Gminy Rychtal oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. Podjęto także uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2019-2039. Głównym zamierzeniem inwestycyjnym na 2019 rok jest budowa kanalizacji w miejscowości Wielki Buczek. W trakcje sesji, radni ustalili także wysokość stawek za wywóz odpadów z terenu gminy Rychtal oraz nowej deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Obowiązek złożenia nowej deklaracji będą miały gospodarstwa domowe posiadające do tej pory zadeklarowaną liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość powyżej 7 i więcej. Niniejszy obowiązek wynika ze zmiany funkcjonalności gospodarstw domowych na terenie gminy. Gospodarstwa domowe segregujące odpady, miesięczna zapłacą kwotę od 17,00 zł do 106,00 zł, w zależności od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość. Natomiast w przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów, stawki wyniosą odpowiednio od 30,00 zł do 187,00 zł. W przypadku posesji niezamieszkanych, ale produkujących odpady komunalne, wysokość opłat będzie uwarunkowana od wielkości pojemników w jaką wyposażona jest dana nieruchomość. Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązywały będą od 1-go marca br. Ponadto Rada gminy upoważniła Wójta Gminy Rychtal do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcie do realizacji określonego we wniosku przedsięwzięcia polegającego na opracowaniu „Strategii rozwoju elektromobilności dla gminy Rychtal” w ramach programu GEPART II - transport niskoemisyjny strategia rozwoju elektromobilności ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Rada podjęła uchwałę ustanawiającą przedstawiciela gminy Rychtal do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski którym został Wójt Gminy Adam Staszczyk. Ponadto wyrażono pozytywną opinię dla kandydata gminy Rychtal na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy którym jest Adam Staszczyk. Wysoka Rada podjęła także uchwałę o nadaniu imienia Szkole Podstawowej w Rychtalu im. Ojca Konrada Stolarka.