Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody prosimy o zmianę ustawień przeglądarki, bądź o opuszczenie naszej witryny. Więcej w polityce prywatności

Informacja z przebiegu XXXVIII Sesji Rady Gminy Rychtal odbytej 22 czerwca 2018 roku

     

    Dnia 22 czerwca 2018 roku odbyła się XXXVIII Sesja Rady Gminy Rychtal. W obradach uczestniczyło 14 radnych i zaproszeni goście. Wszyscy zgromadzeni wysłuchali sprawozdania Wójta z działalności w okresie między sesjami.

Podczas sesji radni podjęli  następujące uchwały:

1.    Uchwała Nr XXXVIII/233/18 w sprawie  przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na trenie gminy Rychtal.

2.  Uchwała Nr XXXVIII/234/18 w sprawie szczegółowego sposobu  i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

3.      Uchwała Nr XXXVIII/235/18 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rychtal  na 2018r.

4.      Uchwała Nr XXXVIII/236/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2018 – 2027.

5.      Uchwała Nr XXXVIII /237/18 w sprawie zmiany wynagrodzenia dla Wójta Gminy Rychtal.

 Radny Andrzej Ostrysz zgłosił wniosek o wystąpienie do wojewody o zakwalifikowanie upraw rzepaku ozimego, ziemniaków i kukurydzy do szkód spowodowanych długotrwałą suszą.

Sporządziła: H.M.