Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody prosimy o zmianę ustawień przeglądarki, bądź o opuszczenie naszej witryny. Więcej w polityce prywatności

Informacja z przebiegu XXXVII Sesji Rady Gminy Rychtal odbytej 25 maja 2018 roku

        Dnia 25 maja 2018 roku odbyła się XXXVII Sesja Rady Gminy Rychtal. W obradach uczestniczyło 13 radnych i zaproszeni goście. Wszyscy zgromadzeni wysłuchali sprawozdania Wójta z działalności w okresie między sesjami. Wójt Gminy Czesław Balcerzak otrzymał absolutorium jednogłośnie.

 Dochody budżetowe za 2017 rok wykonano  w  kwocie  16.245.735,12 zł. tj.96,83 % planu, w tym dochody bieżące w kwocie 15.616.019,72 zł tj.98,54 %, dochody majątkowe w kwocie 629.715,40 zł. tj.67,63 %. Wydatki wykonano w kwocie 17.899.630,22 zł. tj.97,67 % planu w tym: wydatki bieżące w kwocie 14.832.749,32 zł. tj. 98,17 %, wydatki majątkowe w kwocie 3066.880,90 zł. tj. 95,30 %. Budżet 2017 roku zamknął się deficytem w wysokości 1.653.895,10 zł. przy planowanym w kwocie 1.549.188,00 zł.

Realizacja budżetu została pozytywnie zaopiniowana przez Komisje Rewizyjną jak i Regionalna  Izba Obrachunkowa. Radni jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem absolutorium wójtowi.         

Podczas sesji radni podjęli  następujące uchwały:

1. Uchwała Nr XXXVII/228/18 w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rychtal za 2017 rok.

2. Uchwała Nr XXXVII/229/18 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rychtal absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

3. Uchwała Nr XXXVII/230/18 w sprawie  zmian budżetu i w budżecie Gminy Rychtal na 2018r.

4. Uchwała Nr XXXVII/231/18 w sprawie przyjęcia projektu „ Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rychtal”.

5. Uchwała Nr XXXVII/232/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kępińskiego.

        Radny Marian Mrugała do Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie zgłosiła wniosek o naprawę oraz pomalowanie barierek zabezpieczających na drodze Powiatowej w miejscowości Wielki Buczek /na wysokości Domu Katolickiego/.

            Radna Czesława Adamek zgłosiła wniosek do Wójta Gminy Rychtal o wykoszenie trawy przy zbiorniku p/ pożarowym w miejscowości Sadogóra.

 

Sporządziła: H.M.