Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody prosimy o zmianę ustawień przeglądarki, bądź o opuszczenie naszej witryny. Więcej w polityce prywatności

Informacja z przebiegu XXXV Sesji Rady Gminy Rychtal odbytej 23 marca 2018 roku

       W dniu 23 marca 2018 roku odbyła się XXXV Sesja Rady Gminy Rychtal. W obradach uczestniczyli radni oraz zaproszeni goście. Wszyscy zgromadzeni wysłuchali sprawozdania wójta z działalności w okresie między sesjami. Po wystąpieniu Wójta, Przewodniczący Rady Gminy odczytał odpowiedzi na zgłoszone wnioski a także przedstawił wniosek mieszkańców sołectwa Wielki Buczek o zmianę granic okręgów wyborczych.

 

W dalszej części obrad radni podjęli przewidziane w porządku obrad uchwały.

1. Uchwała Nr XXXV/221/18 w sprawie  zmian budżetu i w budżecie Gminy Rychtal na 2018 r.

2. Uchwała Nr XXXV/222/18 w sprawie  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rychtalu za 2017 rok,

3. Uchwała Nr XXXV/223/18 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rychtal na rok 2018,

4. Uchwała Nr XXXV/224/18 w sprawie podziału gminy Rychtal na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

5. Uchwała Nr XXXV/225/18 w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze gminy Rychtal ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, 

Radni przyjęli sprawozdanie z realizacji rocznego Programu Współpracy Gminy Rychtal z Organizacjami Pozarządowymi za 2017 rok.

Przewodniczący Rady Gminy zgłosił wniosek o naprawę drogi powiatowej w miejscowości Rychtal na ul. Zawada, oraz poprawę pobocza /utwardzenie i wyrównanie/ zwłaszcza przy połączeniu z drogą krajową.

 

Sporządziła: H.M.