Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody prosimy o zmianę ustawień przeglądarki, bądź o opuszczenie naszej witryny. Więcej w polityce prywatności

Informacja z przebiegu XXXIV Sesji Rady Gminy Rychtal odbytej 12 lutego 2018 roku.

      W dniu 12 lutego 2018 roku odbyła się XXXIV Sesja Rady Gminy Rychtal. W obradach uczestniczyli radni oraz zaproszeni goście. Wszyscy zgromadzeni wysłuchali sprawozdania wójta z działalności w okresie między sesjami. Po wystąpieniu Wójta, Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał odpowiedzi na zgłoszone wnioski.

 

W dalszej części obrad radni podjęli przewidziane w porządku obrad uchwały.

1. Uchwała Nr XXXIV/215/18 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rychtal.

2. Uchwała Nr XXXIV/216/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/172/17 Rady Gminy Rychtal z dnia 9 czerwca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji „Rozbudowa kompleksu sportowego poprzez budowę skateparku w miejscowości Rychtal” z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

3. Uchwała Nr XXXIV/217/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/173/17 Rady Gminy Rychtal z dnia 9 czerwca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia w 2017 roku kredytu długoterminowego w wysokości 53.000 złotych.

4. Uchwała Nr XXXIV/218/18 w sprawie zaciągnięcia w 2018 roku kredytu długoterminowego w wysokości 150.000 złotych.

5. Uchwała Nr XXXIV/219/18 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Rychtal na 2018 rok.

6. Uchwała Nr XXXIV/220/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2018 – 2027.

Ostatnim  punktem sesji były wolne glosy i wnioski.

Radny Piotr Stryczek zgłosił wniosek z zebrania wiejskiego do Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie o wykonanie remontu chodnika oraz pobocza przy drodze powiatowej w Drożkach na odcinku /od sklepu GS do posesji Państwa O.../.

Radny Ryszard Skiba zwrócił się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Kępnie o wykonanie kratki ściekowej w chodniku na ul. Kępińskiej 27 z odprowadzeniem wody deszczowej do kanalizacji deszczowej biegnącej wzdłuż ul. Kępińskiej.  W czasie opadów deszczu tworzą się zastoiny wody na wjeździe na posesję Kępińska 27.                                                                                                                                                    

Radny Andrzej Ostrysz złożył wniosek do Wójta Gminy w Rychtalu o remont drogi gminnej w miejscowości Drożki / Zapłocie /.    

Radna Małgorzata Wrotnowska  złożyła wniosek po raz kolejny do Wójta Gminy w Rychtalu o remont drogi gminnej w miejscowości Krzyżowniki / odcinek do posesji nr 5/. Ponadto wnioskowała o zmianę organizacji ruchu we wsi Krzyżowniki polegającej na ustawieniu znaku dojazd do posesji lub zakaz wjazdu pojazdów powyżej 2.5 tony na zjeździe z drogi powiatowej na drogę gminną do posesji nr 4 i 5.

 

 

 

Sporządziła: H.M.