Urząd Gminy w Rychtalu

Dzień Kobiet

 
 

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

 
 

PODWÓJNY SUKCES GIMNAZJALISTEK

 Zawodniczki z gimnazjum w Rychtalu obroniły tytuł mistrzyń powiatu kępińskiego w koszykówce i siatkówce dziewcząt.

Jeszcze przed feriami ( 10.02.2015r. ) dziewczyny wzięły udział w turnieju finałowym koszykówki dziewcząt, który odbył  się w rychtalskiej hali sportowej. W turnieju uczestniczyły zespoły z gimnazjum w Mroczeniu, Kępno nr 1 i Kępno nr 2 oraz gimnazjalistki z Rychtala. Mecze rozgrywane były systemem każdy z każdym. Tak jak w zeszłym roku dziewczyny z naszego gimnazjum wygrały wszystkie mecze i obroniły tytuł mistrzyń powiatu kępińskiego w koszykówce dziewcząt w 2015 roku.

Podopieczne Dominika Makowskiego wystąpiły w składzie: Katarzyna Sarniak, Oliwia Otemba, Paulina Wawrzynek, Anna Bielak, Nikola Stępień, Katarzyna Łuczak, Sandra Wrześniewska, Ewa Kanclerz.

Wyniki drużyny z Rychtala:

Rychtal – Mroczeń              15 : 8

Rychtal – Kępno nr 1          14 : 3

Rychtal – Kępno nr 2          43 : 5

Pozostałe mecze:

Mroczeń – Kępno nr 1       17 : 11

Mroczeń – Kępno nr 2       54 : 2

Kępno nr 1 – Kępno nr 2   20 : 16

Klasyfikacja medalowa wygląda następująco: Gimnazjum Rychtal – 1 miejsce, Gimnazjum Mroczeń – 2 miejsce, Gimnazjum nr 1 Kępno – 3 miejsce i Gimnazjum nr 2 Kępno – 4 miejsce.

Następnym etapem będą finały rejonu kaliskiego, które odbędą się w Ostrowie Wielkopolskim. W ubiegłym roku dziewczyny zdobyły trzecie miejsce w finałach.

Zaraz po feriach, 3 marca, dziewczęta przystąpiły do obrony tytułu mistrzyń powiatu kępińskiego w piłce siatkowej dziewcząt. Z rozegranych wcześniej półfinałów do turnieju finałowego awansowały drużyny z gimnazjum w Bralinie, Perzowie, Laskach i Rychtal. Mecze rozgrywane były do dwóch wygranych setów i do 25 punktów.

Pierwszą parę półfinałową stworzyły zespoły z Rychtala i Bralina. Gimnazjalistki z Rychtala pokonały swoje rywalki 2:0 w setach ( 25:5 / 25:12), w drugim półfinale zespół z Perzowa pokonał drużynę z Lasek również 2:1 ( 12:25 / 25:18 / 15:8).

O trzecie miejsce spotkały się drużyny z Lasek i Bralina. Lepsze okazały się dziewczyny z Lasek wygrywając po wyrównanej walce 2:0 (25:20 / 25:23).

W meczu finałowym zagrały, jak w poprzednim roku, gimnazjalistki z Rychtala i Perzowa i teraz również lepsze okazały się dziewczyny z Rychtala. Pokonały perzowski zespół 2:0 ( 25:15 / 25:6) i zostały mistrzyniami powiatu kępińskiego w siatkówce dziewcząt.

Dziewczyny wystąpiły w składzie:  Katarzyna Sarniak, Anna Bielak, Weronika Bielecka, Nikola Stępień, Katarzyna Łuczak, Sandra Wrześniewska, Ewa Kanclerz i Sandra Zielonka. Opiekunem jest Dominik Makowski.

Dnia 12 marca w Kaliszu, dziewczyny wezmą udział w finale rejonu kaliskiego w którym uczestniczyć będą najlepsze zespoły dawnego województwa kaliskiego. W zeszłym roku dziewczyny zajęły czwarte miejsce minimalnie przegrywając mecz o trzecie miejsce z Krotoszynem. 

Ważne zmiany dla rolnika wykonującego umowę zlecenie lub pełniącego funkcję w radzie nadzorczej

 W dniu 01 stycznia 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 23 października 2014r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz.1831) wprowadzając m.in. nowy art. 5b. do ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.1403, z późn. zm.).

1. Przepis ten umożliwia po spełnieniu warunków w nim określonych dalsze podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy tym rolnikom i domownikom, którzy zostali jednocześnie objęci ubezpieczeniem społecznym w ZUS z tytułu pełnienia funkcji w radzie nadzorczej lub wykonywania umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Od początku bieżącego roku rolnik lub domownik może być podwójnie ubezpieczony po podjęciu pracy na podstawie w/wym umów lub powołania do rady nadzorczej obowiązkowo jako zleceniobiorca w ZUS oraz na dotychczasowych zasadach w KRUS pod warunkiem, że:

- wartość przychodu osiągniętego z tych tytułów w rozliczeniu miesięcznym nie przekroczy kwoty równej połowie minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. od 01 stycznia 2015r. nie więcej niż 875 zł miesięcznie,

- bezpośrednio przed dniem rozpoczęcia wykonywania w/wym umów lub pełnienia funkcji w radzie nadzorczej podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy.

Spełnienie tych warunków daje prawo rolnikowi i domownikowi do nieprzerwanego ubezpieczenia w KRUS.

Ubezpieczeni spełniający omówione wyżej warunki mogą w każdym czasie (w okresie trwania, np. umowy zlecenia lub członkostwa w radzie nadzorczej) odstąpić od ubezpieczenia społecznego rolników składając w KRUS oświadczenie w tej sprawie.

Ubezpieczenie to ustanie nie wcześniej niż od dnia, w którym oświadczenie o odstąpieniu od ubezpieczenia zostało złożone w KRUS.

Fakt podjęcia w/wym aktywności należy zgłosić w KRUS, gdyż niezgłoszenie tego faktu na bieżąco może skutkować ustaniem ubezpieczenia zdrowotnego z okresem wstecznym oraz poniesieniem kosztów leczenia.

Rolnicy i domownicy w okresie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, przy jednoczesnym ubezpieczeniu społecznemu w ZUS, nie mają możliwości skorzystania z prawa do finansowania ze środków budżetu państwa składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem.

2. Ustawa nowelizująca dała też prawo do objęcia ubezpieczeniem społecznym w KRUS z okresem wstecznym tych rolników lub domowników, którzy przed 01.01.2015r. zostali wyłączeni z ubezpieczenia społecznego rolników w związku z objęciem ich ubezpieczeniem społecznym na podstawie przepisów o systemie ubezpieczenia społecznego w ZUS z tytułu wykonywania umowy zlecenia, umowy agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, pod warunkiem, że:

- wartość przychodu osiąganego z powyższych umów w rozliczeniu miesięcznym za minione lata nie przekracza kwoty równej połowie minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym okresie,

- bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania w/wym umów rolnicy lub domownicy podlegali ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy (czyli prowadzili działalność rolniczą w gospodarstwie powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dziale specjalnym produkcji rolnej).

Na złożenie wniosku do KRUS o przywrócenie do ubezpieczenia społecznego rolników w okresie wykonywania w/wym umów rolnicy mają czas tylko do 30 czerwca 2015r.

Do wniosku powinna być dołączona informacja potwierdzająca miesięczną kwotę przychodu z wykonywanych umów z tytułu, których rolnik lub domownik został objęty ubezpieczeniem społecznym w ZUS.

Szczegółowych informacji udzielają wszystkie jednostki Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

                  Maria Wróblewska

Dyrektor OR KRUS w Poznaniu

 

Rozgrywki piłkarskie ministrantów w hali sportowej w Rychtalu „W ZDROWYM CIELE, ZDROWY DUCH”

 II Turniej Halowej Piłki Nożnej Ministrantów Dekanatu Trzcinickiego zapoczątkował cykl imprez rekreacyjno-sportowych, które będą realizowane na obiektach sportowych w Rychtalu, w tym roku do końca listopada. Animatorzy, Piotr Nasiadek i Mirosław Szydlik, podobnie jak w latach ubiegłych, będą przygotowywali różnorakie przedsięwzięcia, mające służyć poprawie samopoczucia, kondycji, a przede wszystkim realizacji sportowych zainteresowań lokalnej społeczności. Jest pewne, podkreślają animatorzy, że będzie to szeroka gama imprez wzorowanych na latach ubiegłych, oczywiście zmodyfikowanych i dostosowanych do potrzeb i upodobań zainteresowanych rozwojem fizycznym. Oczekujemy również na otwarte propozycje przedsięwzięć sportowych, licząc jednocześnie na to, że pomysłodawcy sami wezmą w nich udział.

Turniej piłkarski ministrantów w sobotnie południe, 28 lutego 2015 r., pierwszym gwizdkiem sędziego w hali sportowej w Rychtalu, zainaugurował czas realizacji zorganizowanych form współzawodnictwa sportowego. Turniej piłkarski ministrantów zgromadził zespoły, w skład których wchodzili zawodnicy w wieku od 10 do 15 lat. Emocje było, co niemiara, kibice dopingowali swoich do zaciętej rywalizacji. Ostatecznie pierwsze miejsce i złote medale zdobył zespół ministrantów z parafii Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Rychtalu /Dawid Mieseler, Łukasz Mieseler, Jakub Tomicki, Patryk Michalski, Bartek Kubiec, Filip Namyślak, Szymon Tyszkowski, Oskar Sobczyk/, miejsce drugie, medale srebrne, zdobyła drużyna z parafii św. Jana Nepomucena w Wielkim Buczku, trzecie, medale brązowe, przypadło reprezentantom z parafii Nawiedzenia NMP w Krzyżownikach, czwarte uzyskali ministranci z parafii św. Stanisława Bpa w Trzcinicy. Najlepszym zawodnikiem turnieju został wybrany Dawid Mieseler z Rychtala. Fundatorem nagród był dziekan, ks. kan. Wiesław Cieplik. Bardzo serdecznie dziękujemy rychtalskim gimnazjalistom, Jakubowi Mielczarkowi i Dominikowi Ostryszowi oraz absolwentom, Wojciechowi Binioskowi i Bartoszowi Kościelnemu, za poświęcony czas i profesjonalizm w podejmowaniu trudnych decyzji na boisku. Dziękujemy także dziewczętom z miejscowego gimnazjum za sprawne zorganizowanie cateringu, sponsorowanego przez ks. Mariusza Białobłockiego z Rychtala.

Wszystkim ludziom dobrej woli, skupionym wokół rychtalskiego środowiska rekreacyjno-sportowego, dziękujemy za wsparcie w realizacji imprez i zachęcamy do dalszej współpracy. Obszerna fotorelacja z potyczek piłkarskich ministrantów i innych przedsięwzięć organizowanych wcześniej, na facebooku /Piotr Nasiadek/ i www.rychtal.pl – zapraszamy.

 

WÓJT GMINY RYCHTAL OGŁASZA

 

II TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ MINISTRANTÓW

 
 

Informacja z przebiegu V Sesji Rady Gminy w Rychtalu odbytej dnia 18 lutego 2015 roku

 Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informację o realizacji wniosków oraz odczytał pisma jakie wpłynęły do rady.

Wójt Gminy Czesław Balcerzak przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym.

Zgodnie z treścią  art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000r. o referendum lokalnym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum lub uchwałę o odrzuceniu wniosku mieszkańców.

Na Sesji Rady Gminy Rychtal w dniu 25 lipca 2014 roku radni głosowali nad uchwałą o przeprowadzeniu referendum zgodnie z wnioskiem inicjatorów, lecz uchwała nie  otrzymała wymaganej liczby głosów potrzebnych do tego aby uznać ją za uchwaloną.

Niepodjęcie w następstwie tego przez Radę Gminy uchwały o odrzuceniu wniosku o referendum spowodowało, że inicjatorzy referendum złożyli skargę na bezczynność Rady Gminy w tym przedmiocie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia 31.10.2014r. zapadłym w sprawie sygn. Akt. II SAB/Po87/14 zobowiązał Radę Gminy Rychtal do podjęcia uchwały w przedmiocie  wniosku inicjatorów w terminie dwóch miesięcy od daty doręczenia prawomocnego wyroku.

Uchwała  w sprawie odrzucenia wniosku o przeprowadzenie referendum gminnego z inicjatywy mieszkańców gminy którego przedmiotem ma być sprawa dotycząca sprzeciwu wobec budowy zespołu elektrowni wiatrowych Rychtal została podjęta (10 głosów „za”, 5 głosów „przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących”)

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie dotyczyły umowy o przyznanie pomocy na operację z zakresu małych projektów w kwocie 23.269 zł. na zadanie pn. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stogniewice oraz wprowadzenie kwoty 19.811 złotych dotyczącą rozbudowy kompleksu sportowego poprzez budowę siłowni zewnętrznej w miejscowości Rychtal.

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 43.279 złotych do kwoty 11.890.607 złotych

Po stronie wydatków zwiększa się środki na realizację w/w zadań. Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 43.279 złotych do kwoty 11.280.995 złotych.

Uchwała w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Rychtal została przyjęta jednogłośnie (15 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących”)

Karta Nauczyciela nakazuje organom prowadzącym szkoły coroczne wyodrębnianie środków na finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Formy kształcenia i specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane ustalone zostały w porozumieniu z dyrektorami placówek oświatowych na terenie gminy oraz po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli z Gminy Rychtal.

Uchwała w sprawie przyjęcia na 2015 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie oraz specjalności i form kształcenia zawodowego, na które dofinansowanie jest przyznawane została przyjęta jednogłośnie  (15 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących”)

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o systemie oświaty konieczne jest wprowadzenie jednolitych zasad rekrutacji do przedszkoli.

Uchwała w sprawie ustalenia kryteriów stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Rychtal oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów została przyjęta jednogłośnie (15 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących”)

Zniesienie formy ochrony przyrody nastąpiło z uwagi na zły stan drzew oraz stwarzane przez nie zagrożenie w ruchu drogowym. Usunięcie drzew wymaga pozbawienia ich przez Radę Gminy Rychtal statusu pomników przyrody.

Uchwała w sprawie zniesienia statusu pomników przyrody została podjęta jednogłośnie (15 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących”)

Radny Jarosław Dudek zgłosił następujące wnioski:
1)      uzupełnienie pobocza przy drodze gminnej Krzyżowniki-Skoroszów ponieważ skarpa uległa oberwaniu i łamie się nawierzchnia asfaltowa (wniosek został przegłosowany 11 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych, 4 głosy „wstrzymujące”)
2)      do Powiatowego Zarządu Dróg o naprawę drogi powiatowej w Krzyżownikach na skrzyżowaniu obok kościoła (wniosek ten został przyjęty jednogłośnie)
3)       do Wójta Gminy Rychtal o rozpoznanie tematu gazyfikacji Gminy Rychtal (wniosek ten został przyjęty jednogłośnie)
4)       aby w projekcie oznakowania dróg gminnych ująć ustawienie znaku strefa zamieszkania w rynku w Rychtalu ( wniosek został przyjęty 9 głosów „za”, 6 głosów „przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących”)

Radny Jerzy Maryniak zgłosił wnioski:
1)      zwrócić się do właściciela posesji ( Pana Królikowskiego) o uporządkowanie działki za ul. Kwiatową w Rychtalu ( wniosek ten został przyjęty 7 głosów „za”, 5 głosów „przeciwnych”, 3 głosy „wstrzymujące”)

2)      do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o przeprowadzenie remontu chodnika przy ul. Kępińskiej od Pana Nowojskiego do cmentarza ( wniosek ten został przyjęty 12 głosów „za’, 0 głosów „przeciwnych”, 3 głosy „wstrzymujące”)

Radny Paweł Włoszczyk zgłosił następujące wnioski:
1)      o zwrócenie się na piśmie do Pani Ludwiki Hanas o uporządkowanie działki nr 132/1 w Proszowie ( wniosek ten został przyjęty jednogłośnie)
2)      wniosek o zamontowanie barierki zakazującej wjazd na dzikie wysypisko w Proszowie ( wniosek ten został przyjęty jednogłośnie)
3)      o zamontowanie lustra przy posesji Pana Jerzego Sewiny ponieważ przy wyjeździe jest słaba widoczność ( wniosek ten został przyjęty 11 głosów „za”, 3 głosy „przeciwne”, 1 głos „wstrzymujący”)
4)      do Powiatowego Zarządu Dróg o zamontowanie barierek ochronnych przy przepustach w Proszowie (wniosek ten został przyjęty jednogłośnie)
5)      do  Powiatowego Zarządu Dróg o przegląd chodnika  na całej jego długości w Proszowie i usunięcie usterek w miejscach gdzie one występują. (wniosek ten został przyjęty jednogłośnie)

                                                                                                                Sporządziła:

                                                                                                                    H.M.

 

JASEŁKA W PRZEDSZKOLU W RYCHTALU

      Jasełka w przedszkolu od wielu lat wpisane są do kalendarza wydarzeń i uroczystości.  W tym roku również  4 lutego dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rychtalu  przybyły do przedszkola z przedstawieniem jasełkowym.

     Wspaniała gra aktorska, stroje oraz padający śnieg pozwoliły ponownie poczuć „magię świąt”.  Wszystkie przedszkolaki z podziwem i  zainteresowaniem słuchały i obserwowały. Przedstawienie zakończyło się wspólnym odśpiewaniem kolędy i ogromnymi brawami.

Pani Wiesławie Ptak oraz uczniom bardzo dziękujemy.

 

ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W RYCHTALU

      Jak co roku  w styczniu  mimo zimowej aury w przedszkolu panowała miła i gorąca atmosfera. Świętowaliśmy, bowiem Dzień Babci i Dziadka.

Uroczystości trwały cztery dni: 21 i 22  oraz 28 i 29 stycznia.

Każda z grup przygotowała część artystyczną. Babcie i dziadkowie mogli zobaczyć,  jak pięknie występują ich wnuczęta. Dzieci śpiewały piosenki, tańczyły i recytowały wierszyki. Swoim przedstawieniem mali artyści wyrazili wielką miłość i szacunek dla babć i dziadków oraz podziękowali za ciepło i dobroć, które otrzymują od nich każdego dnia.

     Goście z podziwem i wielkim przejęciem  obserwowali występy przedszkolaków  i  w oczach wielu można było dostrzec łezkę wzruszenia. Występy dzieci zostały nagrodzone gromkimi brawami. Na pamiątkę miłego spotkania dzieci wręczały swoim ukochanym babciom i dziadkom  wykonane wcześniej upominki.

     Wszystkie spotkania kończyły się słodkim poczęstunkiem przygotowywanym przez rodziców.

 

<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 60