Urząd Gminy w Rychtalu

         
Szanowni Państwo     
                                                                                           
    

 Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej gminy Rychtal. Znajdziecie Państwo m.in. podstawowe informacje o gminie i jej miejscowościach, o ważnych wydarzeniach społeczno-gospodarczych i politycznych,  a  także o działających instytucjach publicznych. Będą informacje o sukcesach, ale i o porażkach w rozwoju społecznych gminy.

Będziemy zachęcać do odwiedzania naszej gminy nie tylko wirtualnie przedstawiając jej walory przyrodnicze jako element skutecznego wypoczynku i rekreacji.Wyrażamy nadzieję, iż strona internetowa spełni państwa oczekiwania i będzie źródłem informacji o naszej gminie.

 Liczymy na propozycje i pomoc w budowie serwisu.

Nasz serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej w polityce prywatności.

 

 

Śniadanie Wielkanocne

        W dniu 24 marca 2015 roku w Domu Ludowym w Wielkim Buczku odbyło sie gminne śniadanie wielkanocne zorganizowane przez Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Wielkim Buczku. Otwarcia spotkania dokonała Prezes Stowarzyszenia Pani Magdalena Łukaszczyk, która przywitała zaproszonych gości i mieszkańców. Dzieci z miejscowej szkoły podstawowej przygotowały przedstawienie nawiązujące do zbliżających się świąt Wielkiej Nocy. Po przedstawieniu zabrał głos Wójt Gminy Rychtal Czesław Balcerzak, który złożył świąteczne życzenia wszystkim obecnym jak również poprzez delegacje z danych miejscowości na ręce wszystkich mieszkańców gminy. Włodarz gminy nawiązał jak ważne dla społeczności lokalnych są właśnie tego typu spotkania, które nie tylko integrują mieszkańców ale są również wyrazem kultywowania tradycji świątecznych. Panie ze Stowarzyszenia przygotowały potrawy wielkanocne, które zostały poświęcone  przez Proboszcza Księdza Krystiana Kowalskiego. Na stołach nie zabrakło tradycyjnego żurku, baranka z masła, świątecznej babki jak i wielu innych potraw. Panie nie tylko zadbały o smaczne  potrawy ale także o piękny wystrój stołów. Zarówno Stowarzyszeniu Koła Gospodyń Wiejskich w Wielkim Buczku jak również dzieciom i nauczycielom ze Szkoły Podstawowej w Wielkim Buczku należą się podziękowania za trud włożony w przygotowanie całego wydarzenia.
 

PIERWSI SOŁTYSI WYBRANI

           

           W minionym tygodniu w gminie Rychtal przeprowadzono pierwsze cztery zebrania wiejskie na których wybrano sołtysów oraz rady Sołeckie poszczególnych miejscowości.

            Dnia 16 marca 2015 roku odbyło się pierwsze zebranie wyborcze w sołectwie Rychtal. W zebraniu poza zebranymi mieszkańcami uczestniczyli Wójt Gminy Rychtal Czesław Balcerzak oraz Przewodniczący Rady Gminy Rychtal Adam Bakalarz wraz z Radną Urszulą Opacką-Wypchło, Radnymi Janem Szumlakowskim, Ryszardem Skibą, Jerzym Maryniakiem. Zebraniu przewodniczył Jan Szumlakowski. Na zebraniu komisja skrutacyjna zarejestrowała dwóch kandydatów na sołtysa: Ewelinę Szymańską i Tadeusza Raczykowskiego. Dotychczasowy sołtys zrezygnował z ubiegania się o sprawowanie wcześniej zajmowanego stanowiska. W głosowaniu tajnym na sołtysa wybrana została Pani Ewelina Szymańska. W skład Rady Sołeckiej na nową kadencję wybrani zostali: Henryk Barczok, Gabriel Hojeński, Romuald Maryniak, Henryk Sobczyk oraz Krystyna Stodolska.

            Kolejne z zebrań wyborczych miało miejsce następnego dnia w sołectwie Krzyżowniki. Na Przewodniczącego zebrania wybrano Radnego Gminy Rychtal Jarosława Dudka będącego jednocześnie mieszkańcem sołectwa. W zebraniu uczestniczył Wójt Gminy Czesław Balcerzak wraz z zainteresowanymi mieszkańcami sołectwa. Mieszkańcy w wyniku tajnego głosowania na kolejną kadencję wybrali Bożenę Augustynek. Pani Bożena wśród mieszkańców nie miała swojego kontrkandydata. Komisja skrutacyjna zarejestrowała pięciu kandydatów w wyborach do Rady Sołectwa Krzyżowniki którymi byli Tomasz Banszczyk, Małgorzata Gabor, Justyna Kusińska, Iwona Szymala oraz Elżbieta Wiecha w wyniku tajnego głosowania wszyscy kandydaci weszli w skład Rady.

            Z kolei 18 marca br. na godz. 1945 zwołane zostało zebranie w sołectwie Sadogóra. W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy wsi z Radną Czesławą Adamek, obecny był również Wójt Czesław Balcerzak. Zebraniu przewodniczyła dotychczasowa Sołtys Bogusława Hołyńska, która nie wyraziła chęci kandydowania w wyborach na kolejną czteroletnią kadencję. Komisja skrutacyjna zarejestrowała dwóch kandydatów ubiegających się o stanowisko gospodarza wsi, a były nimi Iwona Marczak i Magda Gawlik. W wyniku głosowania na sołtysa wybrana została Magda Gawlik. Skład wybranej Rady Sołeckiej przedstawia się następująco: Czesława Adamek, Janina Gawlik, Magdalena Bystra-Gawlik, Ireneusz Gołaś oraz Sylwester Marczak.

            Ostatnim miejscem zebrania w minionym tygodniu było sołectwo Proszów. W zebraniu uczestniczył tradycyjnie Wójt Gminy Czesław Balcerzak, Radny Paweł Włoszczyk oraz licznie zebrani mieszkańcy sołectwa. Rolę przewodniczącego zebrania mieszkańcy powierzyli dotychczasowej sołtys Kazimierze Bogus. Wyłoniona Komisja skrutacyjna zarejestrowała, aż trzech kandydatów Kazimierę Bogus, Ewę Rzymską oraz Pawła Włoszczyka Radnego Gminy Rychtal w obecnej kadencji. Kandydaci w tajnym głosowaniu stanęli do wspólnej rywalizacji o stanowisko sołtysa. W wyniku przeprowadzonego głosowania nowo wybranym sołtysem został Paweł Włoszczyk. Skład Rady Sołeckiej przedstawia się w następujący sposób: Andrzej Balcerzak, Dawid Biszczanik, Beata Fabian, Ewa Rzymska, Grzegorz Wcisło.

            Nowo wybranym sołtysom oraz członkom rad sołeckich życzymy owocnej pracy, dobrej współpracy z lokalną społecznością oraz satysfakcji z aktywnej działalności na rzecz swoich małych ojczyzn oraz gminy Rychtal.

 

Ogłoszenia o terminach zebrań w sprawie wyborów Sołtysa i Rad Sołeckich  

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

 
 

Zamontowano siłownię zewnętrzną

       Dnia 20 marca 2015 r. na kompleksie sportowym w Rychtalu zakończono montaż siłowni zewnętrznej. Projekt zrealizowany został przy wsparciu funduszy unijnych z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

W związku z koniecznością ustabilizowania konstrukcji urządzeń fitness Urząd Gminy zwraca się z prośbą o nie korzystanie z nich do poniedziałku – 23 marca br.

 

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektromechanicznego

 
 

Debaty społeczne

 
 

Konkurs ”Maskotka Wrót Wielkopolski”

 Konkurs ”Maskotka Wrót Wielkopolski” - szczegóły
 

Informacja

 Informacja o udzieleniu dotacji na realizację zadania publicznego pt. "Śniadanie Wielkanocne".
 

<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 62